Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 13.07.2022 -
Vypublikované  31.10.2021
Česká republika, Praha, ilustračná fotografia: Pixabay
Česká republika, Praha, ilustračná fotografia: Pixabay

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

 

Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok.

 

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 
Aktualizované 13.07.2022 -
Vypublikované  31.10.2021