Kultúrna diplomacia

Kultúrna diplomacia

Aktualizované 24.09.2022
24.09.2022
popis zmien
Publikované 23.06.2022

Kultúrna diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky a je jedným z nástrojov presadzovania záujmov štátu. V porovnaní s klasickou diplomaciou je jej špecifickým atribútom zameranie sa na komunikáciu so zahraničnou verejnosťou prostredníctvom kultúry a umenia s cieľom napomáhať pozitívnemu vnímaniu Slovenska, a tak prispievať k rozvoju jeho atraktivity a dôveryhodnosti vo svete. 

Čo je kultúrna diplomacia


Magazín Art.Ex
Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje v zahraničí.
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Aktuálne

Každoročný festival Združenia európskych kultúrnych inštitútov vo Viedni EUNIC Austria sa tento rok uskutočňuje v dňoch 12. – 27. mája pod názvom „Obežné dráhy nebeských sfér“. Slovenský inštitút vo Viedni je opäť - už tradične - súčasťou toho podujatia, tentoraz spolu s Poľským inštitútom.

25.05.2023

Rím si pripomenul 105. výročie odovzdania vojenskej zástavy československých légií do rúk Milana Rastislava Štefánika. Týmto aktom vtedajšieho predsedu vlády Vittoria Emanuela Orlanda Talianske kráľovstvo 24. mája 1918 de facto uznalo rodiace sa Československo.

22.05.2023

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti úspešne participovalo pri organizácii 27. ročníka Európskeho filmového festivalu, ktorý sa konal od 9. do 23. mája 2023 vo viacerých mestách v Rumunsku.

22.05.2023

Pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Japonsku bola 19. mája 2023 v Niigate slávnostne otvorená unikátna medzinárodná výstava ľudového umenia pod názvom „Stories Drawn in Thread: Embroidery, Illustration, and Fashion“.


Slovenské inštitúty

Kultúra a umenie sú jedným z mimoriadne dôležitých nástrojov presadzovania zahranično-politických cieľov, budovania imidžu krajiny a podpory brandingu Slovenska v zahraničí. Pre kultúrnu diplomaciu Slovenska sú veľkým prínosom aktivity kultúrnych inštitútov v 9 významných kultúrnych mestách: Berlín, Budapešť, Jeruzalem, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň.
 
Slovenské inštitúty tvoria inštitucionálny základ prezentácie slovenského umenia a kultúry v krajinách svojho pôsobenia. Širokým spektrom svojich aktivít predstavujú zahraničnej verejnosti na pravidelnej báze najkvalitnejšie ukážky slovenského umenia a kultúry a prispievajú tak k pozitívnemu obrazu Slovenska, ako malej krajiny s veľkým kultúrnym bohatstvom a históriou.


Back To Top