1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kto sme
  4. Organizácie ministerstva

Rozpočtové a príspevkové organizácie ministerstva

Aktualizované 16.06.2022
Publikované 15.06.2022

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

SAMRS je rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená k 1. januáru 2007. SAMRS v zmysle zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci zodpovedná za implementáciu pomoci Slovenskej republiky rozvojovým krajinám, ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiace s rozvojovou pomocou. Viac informácií je uvedených na stránke www.slovakaid.sk

Kontakt:

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU
Pražská 7
811 04 Bratislava
Tel.: +421-2-5978-2601
info@slovakaid.sk

Zverejnenie výsledku výberového konania 

na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu

Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že výberové konanie č. 2021/06/11, ktoré sa uskutočnilo  25. augusta 2021 na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, vo funkcii: riaditeľ – štatutárny orgán Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) bolo úspešné.

 

Vybraný úspešný uchádzač:

1. uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/3 

 

Ďalší úspešný uchádzač v poradí:

2. uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/1

 

Neúspešní uchádzači:

uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/2

uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/4

Kontrakt SAMRS na rok 2022

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2022
PDF 587.5kB , 11.2.2022, 222 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2021

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2021
PDF 586.3kB , 28.1.2021, 414 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2020

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2020
PDF 586.8kB , 19.12.2019, 481 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2019

Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 577.1kB , 3.2.2020, 541 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 507.6kB , 19.12.2019, 711 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
PDF 361.1kB , 30.7.2019, 533 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2018

Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 568.0kB , 16.6.2020, 547 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 508.7kB , 16.6.2020, 996 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
PDF 359.9kB , 16.6.2020, 725 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2017

Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
0 B , 15.1.2018, 2820 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SAMRS na rok 2017
PDF 123.1kB , 27.6.2017, 662 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
PDF 278.7kB , 27.6.2017, 792 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2016

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 143.8kB , 5.8.2022, 1080 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SAMRS na rok 2016
PDF 148.2kB , 17.5.2022, 1298 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
PDF 145.0kB , 12.1.2017, 1054 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SAMRS na rok 2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 223.9kB , 17.5.2022, 1622 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SAMRS na rok 2015
PDF 305.1kB , 12.1.2017, 1648 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu SAMRS na rok 2015
PDF 364.5kB , 12.1.2017, 1214 stiahnutí
Stiahnuť

Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - SÚZA

Publikované 15.06.2022

Správa účelových zariadení je účelová príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Správa účelových zariadení j bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť organizácie je upravená v Štatúte vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších predpisov.
Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa.

Správa účelových zariadení tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:

  • služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • služby súvisiace s výkonom činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné zastupiteľské úrady v zahraničí,
  • tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • v rámci prevádzky Slovenského domu pri veľvyslanectve SR v Moskve Správa účelových zariadení poskytuje slovenským a českým občanom komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.


V prípade voľných stravovacích kapacít Správa účelových zariadení môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.

www.suza.sk

Kontrakt SÚZA na rok 2022

Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
PDF 890.5kB , 21.12.2021, 244 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2021

Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
PDF 463.2kB , 21.12.2021, 245 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
PDF 659.9kB , 28.12.2020, 446 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2020

Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
PDF 746.8kB , 3.12.2020, 427 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
PDF 585.6kB , 19.12.2019, 680 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2019

Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
PDF 687.7kB , 19.12.2019, 517 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
PDF 685.5kB , 20.9.2019, 449 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
PDF 325.3kB , 4.6.2019, 462 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
PDF 582.0kB , 20.12.2018, 820 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2018

Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
PDF 684.5kB , 20.12.2018, 540 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
PDF 341.6kB , 4.12.2018, 603 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
PDF 683.0kB , 18.5.2018, 691 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
PDF 588.5kB , 14.12.2017, 892 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2017

Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
PDF 686.9kB , 14.12.2017, 734 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
PDF 684.7kB , 14.12.2017, 841 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
PDF 685.7kB , 21.11.2017, 814 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
PDF 442.9kB , 23.6.2017, 985 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
PDF 121.0kB , 29.5.2017, 945 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2016

Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
PDF 125.1kB , 5.8.2022, 949 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
PDF 126.3kB , 29.5.2017, 922 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
PDF 125.8kB , 29.5.2017, 866 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
PDF 126.1kB , 29.5.2017, 830 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
PDF 172.2kB , 24.5.2017, 1070 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2015

Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
PDF 182.7kB , 24.5.2017, 918 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
PDF 182.2kB , 24.5.2017, 834 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
PDF 181.5kB , 24.5.2017, 867 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt na rok 2015 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002
PDF 172.0kB , 24.5.2017, 1142 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2014

Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
PDF 250.0kB , 12.1.2017, 1135 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
PDF 260.0kB , 12.1.2017, 1146 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (textová verzia)
PDF 227.7kB , 12.1.2017, 1153 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (pdf verzia)
PDF 1.2MB , 12.1.2017, 1601 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2013

Kontrakt na rok 2013 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 - textovo čitateľná verzia
PDF 137.7kB , 12.1.2017, 695 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok ku kontraktu č.1 na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
PDF 172.1kB , 12.1.2017, 633 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
PDF 252.6kB , 12.1.2017, 696 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt SÚZA na rok 2013
PDF 1.2MB , 12.1.2017, 1299 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013
PDF 990.9kB , 12.1.2017, 1127 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013
PDF 805.5kB , 12.1.2017, 1197 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2012

Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
PDF 862.2kB , 12.1.2017, 645 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
PDF 213.6kB , 12.1.2017, 712 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
PDF 212.0kB , 12.1.2017, 658 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č.1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
PDF 1.1MB , 12.1.2017, 766 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012
PDF 1.5MB , 12.1.2017, 737 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012 - textovo čitateľná verzia
PDF 199.1kB , 12.1.2017, 727 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2011

Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2011
PDF 765.5kB , 12.1.2017, 1670 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2011
PDF 1.2MB , 12.1.2017, 1154 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 29.12.2010 na rok 2011 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
PDF 1.4MB , 12.1.2017, 1186 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2010

Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
PDF 183.7kB , 12.1.2017, 1184 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
PDF 132.6kB , 12.1.2017, 1129 stiahnutí
Stiahnuť
Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
PDF 143.5kB , 12.1.2017, 1114 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2010
PDF 147.2kB , 12.1.2017, 1261 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2009

Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2009
PDF 148.7kB , 12.1.2017, 1119 stiahnutí
Stiahnuť

Kontrakt SÚZA na rok 2008

Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2008
PDF 146.4kB , 12.1.2017, 655 stiahnutí
Stiahnuť
Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2008
PDF 78.9kB , 12.1.2017, 1150 stiahnutí
Stiahnuť