Konferencia o budúcnosti Európy

Pri príležitosti Dňa Európy sa 9. mája 2022 v Štrasburgu uskutočnilo záverečné slávnostné podujatie Konferencie o budúcnosti Európy, počas ktorého zástupcovia občanov z celoeurópskych občianskych panelov spoločne s predsedami Výkonnej rady Konferencie odovzdali do rúk predsedníctva Konferencie (Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, prezident Emmanuel Macron v mene predsedníctva Rady a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová) záverečnú správu o výsledkoch Konferencie.

Výstupom Konferencie je 49 občianskych odporúčaní rozpracovaných v 326 konkrétnych návrhoch pre budúcnosť Európy, ktoré vzišli z občianskych konzultácií z európskej aj národnej úrovne a ktoré prijalo plenárne zasadnutie Konferencie.

Konferencia sa tak preniesla do druhej – implementačnej – fázy, v ktorej bude úlohou inštitúcií EÚ – vrátane členských krajín v rámci Rady – zaujať stanovisko k týmto odporúčaniam a zabezpečiť ich implementáciu v rámci svojich kompetencií.

Správa o výsledkoch konferencie
PDF 11.6 MB, 5.9.2022, 1378 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné návrhy Konferencie o budúcnosti Európy
PDF 713.7 kB, 5.9.2022, 1441 stiahnutí
Stiahnuť