1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráceov
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o aktuálnych tendroch v Chorvátsku.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o verejnej výzve na predkladanie ponúk mesta Zaječar a štátnej spoločnosti „JKSP Zaječar“ o verejno-súkromnom partnerstve na výrobu tepelnej energie a rekonštrukciu 2 kotolní, na drevo a na plyn.

Ministerstvo elektrickej energie Mjanmarska vypísalo verejnú výzvu na výber poradenskej firmy v súvislosti so zabezpečením služieb ako vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, vytvorenie základného návrhu, návrhu samotného tendra, posúdenie konštrukčného návrhu a i. pre plánované hydroenergetické projekty.


Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú verejnosť o konaní podujatia China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair (Ningbo Expo), ktoré sa uskutoční 16. – 20. mája 2023 v meste Ningbo, v Čínskej ľudovej republike.

Veľvyslanectvo Tuniska so sídlom v Budapešti informuje o konaní potravinárskeho veľtrhu „Agrobusiness MedAfrique Expo 2023“, ktorý sa uskutoční 16. - 18. novembra 2023 v Yasmine Hammamet, v Tunisku.

Veľvyslanectvo Tuniska so sídlom v Budapešti informuje o veľtrhu „International Food Show Africa - IFSA Africa 2023“ zameraného na potravinársky priemysel, ktorý sa bude konať 20. - 23. júna 2023 v Tunise.