Politiky ministerstva

Politika ochrany osobných údajov
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri realizácii svojich povinností a špecifických úloh spracúva aj osobné údaje fyzických osôb.
Poskytovanie informácií podľa zákona
Ako získať informácie  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov?
Protikorupčný program
Materiál komplexne upravuje protikorupčnú politiku SR na ďalšie obdobie a zdokonaľuje systém protikorupčnej prevencie.
Petície a sťažnosti
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prijíma a v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje podania fyzických osôb alebo právnických osôb.