1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kariéra v diplomacii

Kariéra v diplomacii

Pracovné ponuky
Aktuálne ponuky zamestnania na ministerstve a v inštitúciách a agentúrach EÚ
Všeobecné informácie
Postup pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v ústredí
Práca v inštitúciách EÚ
Aktuálne pracovné ponuky v inštitúciách a agentúrach Európskej únie
Diplomatické hodnosti
Prehľad diplomatických hodností, ktoré vyjadrujú kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca na diplomatickom mieste v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, ako aj odbornú spôsobilosť a pripravenosť na výkon zahraničnej služby Slovenskej republiky.
Krátkodobé študentské stáže
Ministerstvo organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).
Letná škola diplomacie
Projekt ministerstva, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, nadviazanie na históriu, hodnoty, tradície a životné príbehy popredných osobností slovenskej diplomacie, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.
Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe  v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.