Študenti

 1. Domov
 2. Študenti

Krátkodobé študentské stáže

Ministerstvo organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).

Aktuálne ponuky stáží

Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži

Stála misia ponúka záujemcom, najmä slovenským študentom vo Francúzsku, možnosť prihlásiť sa na stáž na stálej misii.

Termín nástupu a dĺžka stáže budú určené na základe dohody a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Minimálna dĺžka stáže je jeden mesiac, stála misia však odporúča jej trvanie 3-6 mesiacov.

 

 Stáž  je štandardne zameraná najmä na:

 • sledovanie základných politík OECD a ich spracovávanie,
 • účasť na zasadnutiach a odborných podujatiach OECD, spracovávanie informácií z nich,
 • pomoc pri príprave a organizácii podujatí na diplomatickej a politickej úrovni organizované Stálou misiou, ich organizačné a protokolárne zabezpečenie,
 • sociálne médiá, príprava mediálnych výstupov Stálej misie,
 • spolupráca na kultúrnych podujatiach organizovaných Stálou misiou.

 

Cieľom stáže je sprostredkovať:

 • praktickú skúsenosť s fungovaním zahraničnej služby, so zameraním na multilaterálnu ekonomickú diplomaciu,
 • získanie zručností v oblasti analytickej práce OECD,
 • nadobudnutie vedomostí zo sektorových politík a odbornej práce tímu Stálej misie pozostávajúcej zo zástupcov rôznych ministerstiev vlády SR.

Stála misia ani ministerstvo neposkytujú za vykonanú stáž finančnú odmenu ani nezabezpečujú ubytovanie. 

 

Čo by mal uchádzač spĺňať:

 • na stáž môžu nastúpiť študenti (občania SR) študujúci na Slovensku, vo Francúzsku, prípadne v inej krajine EÚ (v prípade Erasmu),  
 • dobrá znalosť aspoň jedného z dvoch oficiálnych jazykov OECD (anglického alebo francúzskeho jazyka), pričom znalosť francúzštiny nie je podmienkou, ale je vítaná, 
 • dobrá orientácia v aktuálnej politickej a ekonomickej situácii,
 • flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť a tímový duch.  

 

V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu (v štruktúrovanej forme) a motivačného listu na adresu oecd.paris@mzv.sk (do predmetu správy prosíme uviesť „Študentská stáž“). Stála misia uskutočňuje predvýber uchádzačov, ktorí budú následne individuálne vyzvaní na doloženie ďalších potrebných dokumentov (potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie jazykových znalostí atď.) pre ministerstvo.

Ďalšie informácie k stážam. ​​​​​​​


Štáty sveta

Vyberte si krajinu a pozrite si aktuálne informácie o cestovaní, kontaktoch, podnikaní a bilaterálnych vzťahoch.

Zahraničnopolitické analýzy zo sveta

Milé čitateľky, milí čitatelia,

oddelenie strategických analýz MZVEZ SR ralizuje projekt, v rámci ktorého si môžete prečítať zhrnutie vybraných analýz významných svetových think-tankov, prejavov či dôležitých dokumentov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi trendami a udalosťami vo sfére zahraničnej politiky a zároveň môžu mať dopad aj na jej strategické formovanie.

Názory, ktoré sa v týchto analýzach objavujú, môžu, ale nemusia byť zhodné s prioritami slovenskej zahraničnej politiky. Slúžia v prvom rade ako inšpirácia na zamyslenie, ako zahraničná politika vyzerá dnes a ako môže vyzerať zajtra.

Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (september - október 2022)
PDF 471.2 kB, 4.11.2022, 459 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2022)
PDF 653.2 kB, 7.9.2022, 766 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (máj - jún 2022)
PDF 682.4 kB, 7.9.2022, 780 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (apríl 2022)
PDF 461.9 kB, 7.9.2022, 742 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (február - marec 2022)
PDF 375.6 kB, 7.9.2022, 721 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (december 2021 - január 2022)
PDF 275.4 kB, 7.9.2022, 715 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (november 2021)
PDF 694.1 kB, 7.9.2022, 872 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (október 2021)
PDF 423.0 kB, 7.9.2022, 855 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (september 2021)
PDF 663.5 kB, 7.9.2022, 838 stiahnutí
Stiahnuť
Zahraničnopolitické analýzy zo sveta (júl - august 2021)
PDF 382.1 kB, 7.9.2022, 801 stiahnutí
Stiahnuť
Back To Top