Francúzsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Aktualizované 03.04.2023 -
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
Vypublikované  05.08.2021
Francúzsko, ilustračná fotografia, Shutterstock
Francúzsko, ilustračná fotografia, Shutterstock

Podmienky vstupu

Občania Slovenskej republiky, ktorí cestujú do Francúzska, na Korziku, ako aj do zámorských území, sa nemusia preukazovať vstupnými formulármi, očkovacím preukazom, resp. covid pasom ani negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Francúzsko od 1. augusta 2022 zrušilo väčšinu obmedzení pri vstupe do krajiny týkajúcich sa COVID-19.

Od 16. februára 2023 sa od cestujúcich z Číny (vrátane Hongkongu a Macaa) do Francúzska už nevyžaduje predloženie výsledku negatívneho RT-PCR testu staršieho ako 48 hodín, ako aj čestného vyhlásenia COVID-19.

Náhodné kontroly pri príchode sú tiež zrušené. Na palube lietadla sa však naďalej odporúča nosiť rúško. Osobám, ktoré prichádzajú do Francúzska z Číny (aj tranzitujú), odporúčame informovať sa o aktuálnych podmienkach vstupu do Francúzska na stránke príslušného francúzskeho veľvyslanectva.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzení. 

Tranzitujúcim cestujúcim z krajín mimo EÚ a shcengenského priestoru odporúčame, aby si pri ceste do Francúzska vopred zistili podmienky vstupu.

Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie o opustení Francúzska pri ceste do inej krajiny. Informácie o zdravotných pravidlách pri vstupe do inej krajiny nájdete v časti "Rady pre cestujúcich" na webovej stránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska.

 

Opatrenia v krajine

Nosenie rúšok už nie je povinné vo verejných priestoroch, ani v prostriedkoch lodnej, riečnej, pozemnej či leteckej prepravy.

Nosenie rúšok je naďalej odporúčané:

  • v uzavretých a stiesnených priestoroch a v prostriedkoch hromadnej dopravy (metro, vlak, autobus, lietadlo…)
  • pri veľkých zhromaždeniach, vrátane v exteriéri, pre osoby so zdravotnými problémami, resp. osoby vo vyššom veku
  • v prítomnosti starších osôb, osôb s oslabenou imunitou či trpiacich chronickými chorobami
  • v nemocničných a zdravotníckych zariadeniach, domovoch pre seniorov
  • v prípade prítomnosti symptómov a v priebehu 7 dní po kontakte s rizikovou osobou, resp. pri vychádzkach v priebehu izolácie.

Osoby plne zaočkované a deti mladšie ako 12 rokov veku sa pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 majú podrobiť 7-dňovej izolácii od dátumu začiatku symptómov, resp. od dátumu pozitívneho výsledku testu. Po 5 dňoch môžu pozitívne testované osoby v izolácii opustiť izoláciu po splnení dvoch podmienok: podrobia sa antigénovému alebo PCR testu a jeho výsledok je negatívny a nevykazujú klinické prejavy infekcie v priebehu ostatných 48 hodín. Ak je výsledok textu pozitívny, resp. osoba sa testu nepodrobila, musí zotrvať v izolácii plných 7 dní. Druhý test po 7 dňoch sa nevyžaduje.

Osoby, ktoré nie sú plne zaočkované, resp. ktoré nie sú zaočkované sa pri pozitívnom výsledku testu na COVID-19 majú podrobiť 10-dňovej izolácii od dátumu začiatku symptómov, resp. od dátumu pozitívneho výsledku testu. Po 7 dňoch môžu pozitívne testované osoby v izolácii opustiť izoláciu po splnení dvoch podmienok: podrobia sa antigénovému alebo PCR testu a jeho výsledok je negatívny a nevykazujú klinické prejavy infekcie v priebehu ostatných 48 hodín. Ak je výsledok textu pozitívny, resp. osoba sa testu nepodrobila, musí zotrvať v izolácii plných 10 dní. Druhý test po 7 dňoch sa nevyžaduje.

Odporúča sa rešpektovať hygienické opatrenia a nosiť rúško v priebehu 7 dní po skončení izolácie.

Od 21. marca 2022 sa nevyžaduje izolácia od osôb, ktoré prišli do kontaktu s rizikovou osobou, bez ohľadu na to, či sú vakcinované alebo nie. Musia ale zároveň prísne dodržiavať hygienické opatrenia, najmä nosenie rúška v interiéri i exteriéri pri kontakte s inými osobami, obmedziť kontakty, najmä s osobami zdravotne zraniteľnými, vyhýbať sa kontaktom s osobami s vysokým rizikom, v maximálnej možnej miere pracovať z domu. Osoby, ktoré prišli do kontaktu s rizikovou osobou, by sa mali po dvoch dňoch od oznámenia pozitívneho výsledku testu rizikovou osobou podrobiť testu (domácemu, antigénovému alebo PCR). Prípadný pozitívny výsledok antigénového a domáceho testu musí byť potvrdený PCR testom. Počas čakania na výsledok testu je osoba považovaná za pozitívne testovanú osobu a musí sa podrobiť izolácii.

Všetky podmienky súvisiace s nosením rúšok, dodržiavaním hygienických opatrení, izoláciou a vakcináciou sú aktualizované na stránke francúzskeho úradu vlády.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Aktualizované 03.04.2023 -
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
03.04.2023
Aktualizované podmienky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny.
Vypublikované  05.08.2021