1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ľudské práva
  5. Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov

1. kolo monitorovania

Správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR, Bratislava 2003
RTF 2.4MB , 6.8.2022, 1254 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
PDF 279.0kB , 6.8.2022, 1244 stiahnutí
Stiahnuť

2. kolo monitorovania

Druhá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike 15/01/2020
Word 2.6MB , 15.1.2020, 284 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
PDF 494.9kB , 15.1.2020, 306 stiahnutí
Stiahnuť

3. kolo monitorovania

Tretia správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 15/01/2020
Word 609.3kB , 15.1.2020, 394 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike 21/06/2012
PDF 1.1MB , 13.10.2017, 912 stiahnutí
Stiahnuť

4. kolo monitorovania

Štvrtá správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike 28/08/2014
PDF 854.9kB , 6.8.2022, 3630 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Bratislava 2014
PDF 1.7MB , 13.10.2017, 1009 stiahnutí
Stiahnuť

5. kolo monitorovania

Príloha
PDF 3.2MB , 24.11.2020, 294 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
PDF 362.6kB , 24.11.2020, 148 stiahnutí
Stiahnuť
Piata správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR 10/06/2019
PDF 626.2kB , 24.11.2020, 405 stiahnutí
Stiahnuť
Piata správa o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR 10/06/2019
PDF 1.2MB , 24.11.2020, 604 stiahnutí
Stiahnuť