1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. O ministerstve

O ministerstve

Zriadenie, právomoci a kompetencie
Prehľad činností a kompetencií rezortu
Právne predpisy
Prehľad predpisov v oblasti zahraničnej služby, rozvojovej spolupráce, Slováci žijúci v zahraničí, Sťažené životné podmienky a krízové oblasti

 
Politiky ministerstva
Politika ochrany osobných údajov, protikorupčný program, poskytovanie informácií podľa zákona
Štátny rozpočet
Rozpočet ministerstva a záverečný účet
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky
Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa, Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky,
Majetok a investície
Register ponúkaného štátneho majetku, nehnuteľný majetok SR v správe ministerstva, metodika pre prioritizáciu investícií
Diplomatický protokol
Diplomatické povolenia na prelety a pristátia
Diplomatický archív
Prístup k archívnym dokumentom v Diplomatickom archíve
Knižnica
Informácie a úradné hodiny pre verejnosť