Back

Vietnam – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vietnam – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

16.5.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Vietnam

Aktualizované: 16/05//2022 

Najnovšie zmeny

  • Zjednodušenie podmienok vstupu

  • Zrušenie povinnosti predloženia zdravotného vyhlásenia a testu na COVID-19 pri vstupe do krajiny 

 

Pozrite si prehľad podmienok vstupu do Vietnamu a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu do krajiny

Vietnam od 15. marca opätovne zaviedol pre občanov 13 krajín (Bielorusko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Nórsko, Rusko, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) oslobodenie od vízovej povinnosti po dobu 15 dní bez ohľadu na účel cesty a druh cestovného pasu, oslobodenie od vízovej povinnosti po dobu 14 dní pre občanov Bruneja a Mjanmarska, po dobu 21 dní pre občanov Filipín a po dobu 30 dní pre občanov Kambodže, Indonézie, Kirgizska, Laosu, Malajzie, Singapuru a Thajska.

 

Cestujúci z ostatných špecifikovaných krajín, vrátane občanov SR, môžu požiadať o e-víza, ktoré sa udeľujú na jeden vstup na 30 dní, prípadne môžu v otázke udelenia víz kontaktovať príslušné vietnamské veľvyslanectvá alebo konzuláty.

 

Cudzinci môžu za stanovených podmienok  požiadať o udelenie e-víz prostredníctvom vládneho portálu, kde je uvedený aj prehľad krajín, na občanov ktorých sa táto možnosť vzťahuje.

 

Prichádzajúce osoby od 15. mája 2022 už nemusia predkladať negatívny test na COVID-19,  nevyžaduje sa od nich ani vyplnenie zdravotníckej deklarácie, ani predloženie dokladu o očkovaní.

 

Odporúča sa mať uzatvorené medzinárodné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva aj náklady na liečbu COVID-19 s minimálnym krytím 10 000 USD. Zároveň sa odporúča stiahnuť aplikáciu PC-COVID do mobilných zariadení.

 

Pre cestujúcich do Vietnamu platí pôvodný režim ktorý bol zavedený pred vypuknutím pandemickej situácie. Cudzinci však musia spĺňať podmienky vstupu stanovené imigračnými orgánmi a ešte pred príchodom  do krajiny si overiť aktuálne vízové podmienky.

 

V prípade, že sa po prílete u cestujúcich začnú prejavovať príznaky COVID-19, sú povinní tieto príznaky nahlásiť príslušným orgánom.

 

Pred odchodom odporúčame kontaktovať príslušné letecké spoločnosti a informovať sa o podmienkach cesty a tranzitu.

 

Obnovenie medzinárodných letov

Vietnam od 1. januára 2022 odsúhlasil obnovenie niektorých medzinárodných letov z/do deviatich destinácií.

V súčasnosti sú obnovené medzinárodné lety z/do ďalší destinácií: Bangkok, Doha, Dubai, Guangzhou, Frankfurt, Hong Kong, Istanbul, Kuala Lumpur, Londýn, Moskva, Paríž, Phnom Penh, San Francisco, Soul, Singapur, Sydney, Taipei, Tokio, Vientiane, Manila.  

Úrad civilného letectva Vietnamu (CAAV)  uviedol, že obnovenie pravidelných letov do ďalších destinácií podlieha schváleniu príslušných orgánov.

 

Regionálne odlišnosti

Každé mesto si môže stanoviť vlastné podmienky a pravidlá vstupu. Všetci musia dodržiavať platné nariadenia ministerstva zdravotníctva o prevencii COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútroštátna letecká a pozemná doprava funguje za stanovených bezpečnostných a zdravotníckych podmienok (ochranné rúška sú počas letu a v priestoroch letiska povinné).

 

Opatrenia v krajine

V krajine došlo k uvoľneniu opatrení.

 

Prijaté opatrenia sa  môžu líšiť podľa provincie a v závislosti od vzdialenosti od ohniska nákazy.

 

Upozorňujeme na povinné nosenie rúšok, dodržiavanie 2-metrového odstupu na verejných miestach.

 

Pred cestou do iných provincií sa odporúča overiť si u poskytovateľa služieb, aké požiadavky platia, či už ide o cieľovú destináciu alebo miesto návratu. Aktuálne opatrenia je možné sledovať aj na vládnom portáli.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, môžu kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji na telefónnom čísle: +84 904988554, alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave: +421 2 5978 5978.