Back

Vietnam – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vietnam – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

25.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Vietnam

Aktualizované: 25/01/2022 

Najnovšie zmeny

  • Ukončenie automatického predĺženia víz cudzincov od 15. januára 2022
  • Zmeny týkajúce sa zjednodušenia podmienok vstupu do krajiny

 

 

Pozrite si prehľad podmienok vstupu do Vietnamu a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu do krajiny

Cudzincom nebol dočasne umožnený vstup do krajiny. Výnimku mali držitelia diplomatických a služobných pasov, experti, vysokokvalifikovaní pracovníci a ich rodinní príslušníci, medzinárodní študenti, rodinní príslušníci vietnamských občanov, humanitárne a zdravotnícke prípady.

 

Imigračné oddelenie informovalo 18. januára 2022 o zjednodušení podmienok vstupu pre cudzincov a Vietnamcov žijúcich v zahraničí, ako aj ich rodinných príslušníkov. Uvedené kategórie osôb, ktorým bol udelený trvalý alebo prechodný pobyt, víza alebo potvrdenie o oslobodení od vízovej povinnosti, môžu vstúpiť do Vietnamu v súlade so zákonom o vstupe cudzincov bez toho, aby museli získať predchádzajúci súhlas ministerstiev a miestnych úradov alebo absolvovať predchádzajúcu schvaľovaciu procedúru.

 

Cudzinci, ktorí chcú vstúpiť do Vietnamu za obchodným účelom, za účelom investovania, prieskumu trhu,  práce, štúdia, rodinných návštev, účasti na konferenciách a ktorí nemajú povolenie na pobyt alebo víza, musia požiadať o súhlas provinčné ľudové výbory alebo ministerstvá a ústredné orgány  a následne aj imigračné oddelenie.

 

Tí, ktorí sú plne zaočkovaní a chcú pricestovať do Vietnamu za účelom turistiky, môžu pricestovať do stanovených destinácií  na základe špeciálneho zakúpeného turistického balíka, a to prostredníctvom vybraných charterových letov do určených oblastí: Phú Quốc (provincia Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hoà), Đà Nẵng, Hội An ( Quảng Nam) a Quảng Ninh.

 

Cestujúci musia pred odletom predložiť všetky potrebné dokumenty vyžadované príslušnými vietnamskými orgánmi, vrátane

  • potvrdenia o zaočkovaní
  • alebo o prekonaní COVID-19
  • a negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

 

Pred vstupom do Vietnamu sa musia všetky osoby podrobiť testu RT-PCR na prítomnosť COVID-19. Test nesmie byť starší ako 72 hodín.

 

Pred príchodom do krajiny cestujúci musia mať pripravené zdravotné vyhlásenie, nainštalovať si vo svojich mobilných zariadeniach aplikácie IGOVN a aplikáciu PC-COVID-19, dodržiavať opatrenia na zamedzenia šírenia pandémie a princípy 5 K.

 

Po prílete musia cestujúci postúpiť rýchle testovanie na COVID-19 na letisku. V prípade negatívneho výsledku prichádzajúci po absolvovaní imigračnej kontroly môže opustiť priestory letiska. Ak je výsledok pozitívny, pracovníci Centra pre kontrolu chorôb zabezpečia transport pacienta do nemocenského zariadenia pre karanténu a liečbu.

 

Podľa usmernení, ktoré ministerstvo zdravotníctva vydalo v súvislosti s pravidlami prevencie COVID-19, musia mať všetci prichádzajúci negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín a musia mať nainštalovanú aplikáciu PC-Covid na monitorovanie zdravotného stavu. 

 

Testovanie bude prebiehať na 3. deň. V prípade negatívnych výsledkov budú musieť sledovať svoj zdravotný stav počas nasledujúcich 11 dní, pričom im bude umožnený voľný pohyb, budú sa však musieť vyhýbať veľkým zhromaždeniam alebo miestam s veľkou koncentráciou osôb.

 

Požiadavka na PCR test sa nevzťahuje na deti mladšie ako dva roky.

 

Karanténa

Úplne zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 v priebehu posledných 6 mesiacoch, môžu po príchode do Vietnamu ostať v samoizolácii po dobu 3 dní a monitorovať svoj zdravotný stav, či už doma, v hoteloch alebo v iných zariadeniach.

 

Osoby, ktoré nie sú úplne zaočkované, budú musieť ostať v karanténe 7 dní, V 1. a 7. deň budú testovaní a v prípade negatívnych výsledkov musia  podstúpiť sebamonitorovanie. Na 14. deň musia mať vykonaný RT PCR test.

 

Osoby mladšie ako 18 rokov, staršie ako 65 rokov, tehotné ženy môžu byť v karanténe s opatrovateľmi. Opatrovatelia však musia byť plne zaočkovaní alebo vyliečení z COVID-19.

 

Obnovenie niektorých medzinárodných letov

Vietnam od 1. januára 2022 odsúhlasil obnovenie niektorých medzinárodných letov z/do deviatich destinácií, San Francisco/ Los Angeles (USA), Singapur, Bangkok (Thajsko), Phnom Penh (Kambodža), Vientiane (Laos), Tokio (Japonsko), Soul (Južná Kórea) a Taipei (Taiwan). Rokovania s čínskou stranou ohľadne obnovenia letov z pevninskej časti Číny do Vietnamu zatiaľ iba prebiehajú.

 

Komerčné a charterové lety sa realizujú iba z odsúhlasených destinácií schválenými leteckými spoločnosťami.

 Dopravcovia Vietnam Airlines a Bamboo Airlines oznámili svoj plán obnoviť pravidelné lety medzi Vietnamom a Ruskou federáciou, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom. Realizácia letovej prevádzky  bude závisieť od schválení príslušnými orgánmi.

 

Regionálne odlišnosti

Každé mesto si môže stanoviť vlastné podmienky a pravidlá vstupu. Všetci musia dodržiavať platné nariadenia ministerstva zdravotníctva o prevencii COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútroštátna letecká a pozemná doprava funguje obmedzene za sprísnených bezpečnostných  a zdravotníckych podmienok (ochranné rúška sú počas letu a v priestoroch letiska povinné). Obmedzenia cestovania medzi provinciami zostávajú a  líšia sa v závislosti od miesta.  Pri vstupe do krajiny, ako aj pri vnútroštátnych letoch, či presunoch, musí každý cestujúci vyplniť zdravotný dotazník, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva pre verejné zdravia Vietnamu a na základe aktuálnych požiadaviek leteckých spoločností alebo orgánov cieľovej destinácie preukázať sa negatívnym RT-PCR testom Po vstupe do vybraných provincií sa môže na prichádzajúcich vzťahovať povinná karanténa alebo samoizolácia.

 

V súvislosti s oslavami príchodu vietnamského nového roka  niektoré letecké spoločnosti pri vnútroštátnych letoch upustili od požiadavky predloženia COVID testov (v závislosti od oblasti pobytu) a testovania detí do 12 rokov. 

 

Opatrenia v krajine

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou vlnou epidémie vo Vietname prijali vietnamské orgány sprísnené preventívne a hygienické opatrenia. Opatrenia sa líšia podľa provincie a v závislosti od vzdialenosti od ohniska nákazy.

 

V niektorých miestach, kde došlo k poklesu prípadov COVID-19, postupne dochádza k uvoľňovaniu niektorých opatrení. V mestách, kde nie je epidemiologická situácia pod kontrolou, aj naďalej platia zavedené opatrenia a obmedzenia.

 

Osoby, ktoré navštívili oblasti so zvýšeným výskytom vírusu, môžu byť pri vstupe do iných provincií podrobené povinnej karanténe a testovaniu na COVID-19.

 

Zoznam všetkých oblastí a ohniskami nákazy, je dostupný na web stránke Ministerstva zdravotníctva Vietnamu. Upozorňujeme na povinné nosenie rúšok, dodržiavanie 2-metrového odstupu na verejných miestach.

 

Pred cestou do iných provincií sa odporúča overiť si u poskytovateľa služieb, aké požiadavky platia, či už ide o cieľovú destináciu alebo miesto návratu. Aktuálne opatrenia je možné sledovať aj na vládnom portáli.

 

Ukončenie automatického predĺženia víz cudzincov od 15. januára 2022

Imigračné úrady Ministerstva pre verejnú bezpečnosť Vietnamu informovali, že v súvislosti s postupnou obnovou medzinárodných letov dôjde od 15. januára 2022  k ukončeniu doposiaľ uplatňovaného automatického predĺženia víz u tých cudzincov, ktorí vstúpili do Vietnamu na základe oslobodenia od vízovej povinnosti, elektronických víz  alebo turistických víz a ktorým boli tieto víza  automaticky obnovované. Vietnamské imigračné úrady odporúčajú tejto kategórii cudzích štátnych príslušníkov opustiť územie Vietnamu. V prípade potreby môžu cudzinci vopred kontaktovať imigračné úrady prostredníctvom emailu Foreigners@immigration.gov.vn  a konzultovať s nimi ďalší postup.
 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, môžu kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji na telefónnom čísle: +84 904988554, alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave: +421 2 5978 5978.