Back

Taiwan - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Taiwan - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

20.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Taiwan

Aktualizované: 20/01/2021

Najnovšie zmeny

 • Aktualizované informácie o testovaní na letiskách

 

Podmienky vstupu do krajiny

Kto má na Taiwan povolený vstup?

Na základe epidemiologických opatrení v mieste platí sprísnený režim vstupu na Taiwan. Vstup je umožnený držiteľom rezidenčných kariet, z humanitárnych dôvodov, rodinným príslušníkom/partnerom občanov Taiwanu, študentom len v tom v prípade že im boli vydané víza Reprezentačnými úradmi Taipei v zahraničí.

 

Príslušníci občanov iných štátov, ktorí majú na Taiwane udelený pobyt, ale ich rodinní príslušníci nemajú udelené pobyty nemajú pri aktuálnych opatreniach umožnení vstup. V prípade dodatočných otázok a výnimiek je potrebné priamo  konzultovať dané záležitosti s Taipejskými úradmi v zahraničí.

 

Všetky osoby prichádzajúce na Taiwan musia mať zabezpečené špeciálne povolenie (víza), bez nich nebude umožnený vstup. V prípade ďalších informácii k otázkam vstupu na Taiwan je potrebne sa obrátiť priamo na Taipejské reprezentačné úrady v zahraničí.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Pred vstupom je potrebné sa zaregistrovať v karanténnom online systéme, registráciu budú vyžadovať už pri check-in na letisku.

 

Čo je potrebné pri vstupe na Taiwan?

Potrebné je mať zo sebou negatívny PCR test nie starší ako 2 dni od odobratia vzorky, do týchto dní sa nezapočítava deň odletu.

 

Zavedené sú povinné PCR testovania na letiskách. Cestujúci, ktorí prilietajú na Taiwan zo vzdialenejších destinácii, medzi ktoré patria Severná a Južná Amerika, Európa, Blízky východ, Nový Zéland a Austrália, Filipíny, Kambodža, Thajsko, Vietnam, Mjanmarsko, Indonézia, Malajzia a Singapur budú musieť podstúpiť vládou financovaný PCR test po prílete a následne zotrvať na letisku do získania výsledku.

 

Cestujúci s negatívnym testom môžu následne prejsť na colné odbavenie a dostaviť sa k miestu, kde karanténne vozidlo zabezpečí prepravu do karanténneho hotela/vládneho karanténneho zariadenia, kde absolvujú karanténu; tí s pozitívnym výsledkom budú prevezení do určenej nemocnice/karanténneho hotela sanitkou potom, čo určený personál dokončí odbavenie cestujúceho.

 

Následne platí povinnosť absolvovať opätovné PCR testovanie medzi 12. až 14. dňom pred ukončením povinnej karantény, ktorú je možné absolvovať len v dezignovaných karanténnych zariadeniach a hoteloch. Medzi PCR testami treba absolvovať aj antigénové rýchlo testy podľa inštrukcii. Hotelové zariadenie je potrebné mať rezervované ešte pred príchodom. Viac informácií je dostupných na webovej stránke Taiwanského centra pre kontrolu chorôb (CECC).

 

V súvislosti s očakávaným nárastom cestujúcich zo zahraničia pred novoročným lunárnym sviatkom pripravuje úrad pre kontrolu chorôb zmeny karanténnych opatrení od 14. decembra 2021 do 14. februára 2022. Viac informácii je dostupných na webovej stránke Taiwanského centra pre kontrolu chorôb (CECC).

 

Udeľuje Taiwan výnimky pre očkované osoby, alebo osoby ktoré prekonali COVID-19?

Taiwan neprihliada, ani nemá udelené žiadne výnimky vstupu pre osoby ktoré prekonali COVID-19, alebo absolvovali očkovanie na COVID-19.

 

Sú pri príchode z niektorých krajín sprísnené opatrenia pre vstup na Taiwan?

Povinnosť absolvovať 14-dňovú karanténu v určených karanténnych zariadeniach platí pre tých, ktorí prichádzajú z vysoko rizikových krajín alebo pre tých ktorí za posledných 14 dní dané krajiny navštívili, alebo cez ne tranzitovali. Hneď po príchode a pred ukončení 14-dňovej karantény je potrebné absolvovať test na COVID-19 a ďalších 7 dní dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management).

 

Pre všetkých ostatných cestujúcich prichádzajúcich na Taiwan platí od 2. júla 2021 povinnosť absolvovať PCR test hneď po príchode na Taiwan a následne povinnú 14-dňovú karanténu v hotelových zariadeniach, alebo dezignovaných karanténnych zariadenia na vlastné náklady. Aktuálne nie je možné absolvovať karanténu v rezidenčných bytoch. Taktiež pred ukončením 14-dňovej karantény platí povinnosť absolvovať PCR test a následne dodržiavať 7 dní tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management). Viac informácií je dostupných na webovej stránke Taiwanského centra pre kontrolu chorôb (CECC).

 

Ako sa dostať z letiska do karanténneho hotela/ubytovania?

Od 27. augusta vstúpila do platnosti povinnosť využiť na prepravu do karantény výlučne dezignované karanténne vozidlá. Na letisku sú dostupné špeciálne taxi služby určené výlučne na prepravu do miesta karantény. 

 

Podmienky karantény

Ako absolvovať karanténu na Taiwane?

Po získaní povolenia a príchode na Taiwan musí každý absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu v karanténnych špeciálnych  hoteloch. Hotelové zariadenia musia byť rezervované pred príchodom na Taiwan a sú spoplatnené. Pri karanténnych hoteloch platí, že manželský pár nemôže absolvovať karanténu v jednej miestnosti v hoteli, potrebné je rezervovať si v prípade páru 2 izby. Deti môžu byť s jedným z rodičov.

 

V súvislosti s očakávaným nárastom cestujúcich zo zahraničia pred novoročným lunárnym sviatkom pripravuje úrad pre kontrolu chorôb zmeny karanténnych opatrení od 14. decembra 2021 do 14. februára 2022. Viac informácii je dostupných na webovej stránke Taiwanského centra pre kontrolu chorôb (CECC).

 

Pozrite si aké kroky je potrebné splniť pred odletom na Taiwan.

 

Informácie o lunárnom novoročnom karanténnom programe C (7+7+7)

 

Kde nájdem zoznamy hotel kde môžem absolvovať karanténu?

Zoznam hotelov a zariadení, kde je možné absolvovať karanténu


V prípade naplnenej kapacity hotelov je možné na stránke nájsť kontakty na jednotlivé oblasti v ktorých chcete karanténu absolvovať, kde vám poskytnú ďalšie doplňujúce informácie ku karanténnym zariadeniam.

 

V reakcii na nedávnu situáciu šírenia COVID-19 v karanténnom zariadení zavádza úrad pre kontrolu chorôb (CECC) štyri opatrenia pre karanténne hotely:

1. Zlepšenie monitorovacieho úsilia a zvýšenie počtu testov požadovaných v rámci troch lunárnych novoročných karanténnych programov, počtu inšpekcií a sankcií za akékoľvek porušenie:

 • Prichádzajúci cestujúci sú povinní podstúpiť PCR testy alebo vládou financované rýchlo testy v 3., 7., 10., 14. a 21. deň (resp. 6. alebo 7. deň tzv. monitorovania vlastného zdravia „self health management“) karantény v rámci troch programov.
 • Súvisiace kontroly sú počas karanténneho obdobia sprísnené a za každé porušenie budú udelené vysoké pokuty.

 

2. Vykonávanie inšpekcií epidemickej prevencie a kontrolných opatrení karanténnych hotelov.

 

3. Vykonávanie kontrol ventilácie a klimatizácie v karanténnych hoteloch.

 

4. Vylepšenie systému hlásenia symptomatických jedincov.

 

Čo musím splniť po ukončení povinnej 14-dňovej karantény?

Od 22. júna 2021 platí povinnosť absolvovať povinné PCR testovanie na COVID-19 deň pred ukončením povinnej 14-dňovej karantény.

 

Po ukončení 14-dňovej povinnej karantény je potrebné dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management), počas ktorého je potrebné riadiť sa príslušnými nariadeniami v krajine napr. na verejnosti nie je možné chodiť bez rúška, nie je možné stravovať sa v reštauračných zariadeniach, zúčastňovať sa na podujatiach a pod.

 

Čo robiť v prípade, ak nie ste spokojný s karanténnym hotelom?

V prípade, že sú občania EÚ nespokojní s karanténnym hotelom, môže im byť zabezpečený presun, maximálne však jedenkrát počas 14-dňovej karantény. V prípade závažného zdravotného problému, nutnosti zúčastniť sa na pohrebe môžu byť poskytnuté výnimky.

 

Ako postupovať pri kontakte s pozitívnym COVID-19 pacientom?

V prípade kontaktu s infikovaným COVID-19 pacientom v rámci krajiny, na základe ktorého bola nariadená povinná izolácia, môže byť izolácia vykonaná v domácnosti. CECC odporúča, aby osoba ktorá je v domácej izolácii neprichádzala do kontaktu s ostatnými členmi domácnosti. Pri kontakte s pozitívnym pacientom je potrebné v prípade nevykazovania príznakov zotrvať v domácej izolácii minimálne 7 dní.

 

Čo robiť keď sa zhorší Váš zdravotný stav?

V prípade potreby notifikácie ochorenia COVID-19 a zavolania lekárskej pomoci je potrebné kontaktovať pohotovostnú linku 1922, alebo 1925, prípadne číslo záchrannej pohotovosti 119.

 

Ako prebieha komunikácia počas karantény po príchode zo zahraničia?

Každému občanovi v karanténe je pridelená osoba, ktorá je hlavným kontaktným bodom. V prípade cudzincov ide o anglicky hovoriacich pracovníkov. Denne sú občanom zasielané SMS na ktoré musia odpovedať na základe inštrukcii, v prípade príznakov sa s nimi spojí poskytnutý kontakt a informuje ich o ďalších krokoch. V prípade akýchkoľvek požiadaviek je nutné ich konzultovať s daným pracovníkom.

 

Čo je potrebné si zabezpečiť po príchode na Taiwan?

Po príchode na letisko je potrebné si zabezpečiť taiwanskú SIM kartu v dostupných stánkoch mobilných operátorov, ktoré kontaktujú príslušní pracovníci. Mobilné číslo je 24/7 monitorované do ukončenia karantény. V prípade podozrenia porušenia karantény, alebo podmienok karantény (napr. byt nemá dosť miestností a kúpeľní) má polícia právo vyžiadať obhliadku bytu a priestorov.
 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Je aktuálne možné cestovanie v rámci Taiwanu?

V súvislosti so znížením stupňa výstrahy na stupeň 2. pre celú oblasť Taiwanu, je opätovne možné cestovať v rámci krajiny. Naďalej platí povinnosť nosiť rúška v MHD a medzimestských spojoch.  

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Je povolený tranzit cez letiská na Taiwane?

Naďalej nie je povolený tranzit cez letiská na Taiwane až do odvolania.

 

Ako postupovať pred zakúpením letenky pri návrate domov?

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let a podmienky tranzitu dodatočne preveriť.

 

Ako postupovať v prípade, že Vám skončil na Taiwane legálny pobyt?

V prípade tých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty je potrebné sa obrátiť priamo na Národnú imigračnú agentúru.

 

Informácie k predlžovaniu pobytov sú priebežne aktualizované na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry. Odporúčame občanom SR, aby si skontrolovali dátumy vstupov na Taiwan a v prípade blížiaceho sa skončenia platnosti legálneho pobytu naplánovali svoju cestu späť do SR alebo sa o ďalšom postupe informovali na príslušnom imigračnom úrade v mieste.

 

Národná imigračná agentúra (NIA) ohlásila možnosti automatického predĺženia pobytov/víz pre oprávnených cudzincov. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry.

 

V súvislosti so situáciou s COVID-19 môžu cudzinci, ktorých celková dĺžka pobytu na Taiwane presiahne 180 dní a spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií, požiadať o výnimočné predĺženie pobytu:

 • Boli zrušené letecké spojenia.
 • Manžel/manželka, registrovaný partner rovnakého pohlavia, rodičia alebo maloleté deti sú registrované na Taiwane alebo tu majú legálny pobyt.
 • Cudzí štátni príslušníci, ktorí pricestovali na taiwanským s pasom, ale majú registráciu domácnosti na Taiwane (Household burreau).
 • Žiadosť o predĺženie musí byť podaná na príslušnom úrade na Taiwane.
 • Uchádzači s opodstatnenými dôvodom budú mať povolené predĺženie pobytu.

 

Cudzinci, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, predložia doklady na imigračný úrad (National Immigration Agency) a následne budú čakať na rozhodnutie o predĺžení pobytu o 30 dní. Podporné dokumenty môžu byť napr. osvedčenie o zrušení letu, občiansky preukaz rodinného príslušníka na Taiwane, osvedčenie z domácnosti, osvedčenie o pobyte cudzincov, sobášny list, doklady, ktoré preukazujú že občan je registrovaný v domácnosti na Taiwane a iné podporné dokumenty vydané miestnymi úradmi.

 

13. septembra Taiwanské centrum pre kontrolu chorôb oznámilo, že vzhľadom na stabilizovanú pandemickú situáciu na Taiwane od daného dňa umožní cudzincom, ktorí sú partnermi taiwanských občanov a ktorí absolvovali požadované miestne postupy k sobášu s TW štátnym príslušníkom spolu s ich deťmi požiadať o vstup na Taiwan počas účinného obdobia na taipejských úradoch v zahraničí. Pre bližšie informácie k žiadostiam o víza je potrebné sa priamo obrátiť na taipejské úrady v zahraničí, prípadne Ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu. 

 

Jednotlivcom, ktorí majú závislé vízum, ktorého platnosť pôvodne uplynula od 19. mája do 13. septembra, bude udelené automatické predĺženie víza do 31. decembra 2021. Informácia zverejnená na stránke Taiwanského centra pre kontrolu chorôb.  

 

 

V prípade dodatočných otázok je potrebné sa priamo obrátiť na miestny imigračný úrad.

 

Opatrenia v krajine

Aké platia na Taiwane opatrenia v súvislosti s COVID-19?

Momentálne na Taiwane platí výstraha 2. stupňa, ktorá bola predĺžená do 24. januára 2022.  

 

Vzhľadom k narastajúcim prípadom omikron variantu na Taiwane boli v mieste opätovne sprísnené opatrenia pre celú oblasť Taiwanu:

 

Zavedená je povinnosť nosiť rúška vonku s ohľadom na nasledovné výnimky:
Rúška sú povinné pri cvičení, spievaní, fotení, živom prenose, natáčaní, moderovaní udalostí, podávaní správ, prejavoch, prednáškach alebo počas aktivít alebo podujatí zahŕňajúcich rozhovory s ostatnými.

 

V nasledujúcich situáciách sa od ľudí nevyžadujú rúška, ale mali by ich v prípade potreby mať so sebou. Rúška sú však stále potrebné, ak sú prítomné príznaky COVID-19 a nie je možné dodržiavať stanovené odstupy:

 • Keď osoby v sektore poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a chovu zvierat pracujú na otvorených priestranstvách (ako sú farmárske polia, rybníky, lesy a hory);
 • Keď sú osoby v lesoch/horách (vrátane lesných rekreačných oblastí) a na pláži;
 • Keď sú osoby v horúcich/studených prameňoch, saunách, kúpeľoch, parných kúpeľoch, počas vodných aktivít alebo na miestach, kde sa môžu rúška ľahko namočiť;
 • Pri konzumácii jedla/nápojov;
 • Masky môžu byť dočasne odstránené na miestach alebo počas aktivít (napr. umeleckí umelci predvádzajúci predstavenia, filmové štáby/moderátori televíznych novín pri nakrúcaní a športovci a rozhodcovia zúčastňujúci sa športových súťaží), ktoré spĺňajú pravidlá CECC alebo príslušného orgánu na prevenciu a kontrolu epidémie.

 

Obchodné miesta a verejné priestory (vrátane dopravy) musia dodržiavať: registráciu kontaktných informácií, meranie teploty, zvýšenú dezinfekciu prostredia, manažment zdravia medzi zamestnancami a včasné reakcie na výskyt potvrdených prípadov.

 

Kontrola davu v obchodoch, supermarketoch a trhoch: v interiéri sa vyžaduje vzdialenosť najmenej 1,5 metra na osobu (2,25 metrov štvorcových na osobu) a vzdialenosť najmenej 1 meter na osobu (1 meter štvorcový na osobu) vonku. Poskytovanie ochutnávok jedál/výrobkov je zakázané.

 

Stravovacie zariadenia by mali zabezpečiť registráciu kontaktných informácií, merať teploty, poskytovať zariadenia na umývanie rúk a dezinfekciu.

 

Osoby v domácej karanténe alebo domácej izolácii, podrobené tzv. pozorovaniu zdravotného stavu (self health management) a osoby (vrátane účinkujúcich a personálu), ktoré majú príznaky, vrátane horúčky, respiračných symptómov, hnačky a abnormálneho čuchu a chuti, sa nemôžu zúčastňovať na akýchkoľvek podujatiach. Tí, ktorí porušia predmetné opatrenia budú penalizovaní.

 

Kde nájdete ďalšie informácie v súvislosti so situáciou COVID-19 na Taiwane?

Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam sú dostupné na webovej stránke Taiwan Centers for Disease Control.

 

Možnosti očkovania na Taiwane

Na Taiwane bolo oficiálne spustené očkovanie proti COVID-19. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Taiwan Centers for Disease Control.

 

Osoby očkované na Taiwane si môžu od 28. decembra 2021 požiadať o digitálny certifikát online. Taiwanský digitálny certifikát Európska komisia uznala za rovnocenný digitálnemu COVID preukazu EÚ..

 

V prípade dodatočných otázok k očkovaniu v mieste je potrebné sa obrátiť priamo na Taiwan Centers for Disease Control alebo Ministerstvo zdravotníctva Taiwanu.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR