Back

Spojené štáty americké - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Spojené štáty americké - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

21.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Spojené štáty

Aktualizované: 21/01/2022 (bez zmeny od 03/12/2021)

 

Najnovšie zmeny

Od 6. decembra 2021 sa od cestujúcich vyžaduje potvrdenie vo forme prehlásenia, že všetky informácie, ktoré o sebe uviedli sú pravdivé. Tlačivo prehlásenia a podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb.

 

Zmenila sa platnosť testu z 3 na 1 deň: Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických sú všetci cestujúci od 2 rokov veku povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 1 deň pred plánovaným odletom.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 8. novembra je umožnené do Spojených štátov amerických letecky cestovať všetkým osobám, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19.

 

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s udeleným trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických (tzv. Green Card), prisťahovalcov, deti mladšie ako 18 rokov a pod.

 

Všetky výnimky

 

Za plne zaočkovanú osobu je považovaná osoba, ktorá:

  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná dávkou jednodávkovej vakcíny;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná kompletnou sériou aktívnej vakcíny (nie placebo) od AstraZeneca alebo Novavax;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou kombinovanej vakcíny od rôznych výrobcov (tzv. mix-match vaccination).

 Podrobnejšie informácie a zoznam vakcín akceptovaných v Spojených štátoch amerických je uvedený na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC).

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Od 6. decembra 2021 sa od cestujúcich vyžaduje potvrdenie vo forme prehlásenia, že všetky informácie, ktoré o sebe uviedli sú pravdivé. Tlačivo prehlásenia a podrobnejšie informácie sú uvedené na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb.

 

Je na vstup do krajiny potrebný test?

Pred nástupom do lietadla smerujúceho do Spojených štátov amerických sú od 6. decembra všetci cestujúci od 2 rokov veku povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 1 deň pred plánovaným odletom.

 

Alternatívnym riešením je predložiť doklad o nedávnom prekonaní choroby COVID-19 (Recovery Documentation). Viac informácií je dostupných na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC).

 

Je po príchode do krajiny povinná karanténa?

Od plne nezaočkovaných osôb je navyše možné vyžadovať, aby sa podrobili testu na ochorenie COVID-19 3-5 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických, zostali v samoizolácii 7 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických (to aj v prípade negatívneho výsledku testu). V prípade, ak sa takáto osoba plánuje na území Spojených štátov amerických zdržať viac ako 60 dní, je od nej možné vyžadovať, aby sa nechala v Spojených štátoch amerických plne zaočkovať.

 

Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať aj prípadné štátne ustanovenia týkajúce sa karantény

 

Opatrenia v súvislosti s variantom omikron

Opatrením prezidenta je od 29. novembra 2021 zakázaný vstup do Spojených štátov amerických osobám, ktoré sa za ostatných 14 dní pred plánovaných vstupom na územie fyzicky nachádzali na území Botswany, Esvatini, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky alebo Zimbabwe.

 

Aké sú podmienky pre deti

Osoby, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov, môžu cestovať do USA bez obmedzení. Podmienkou ich nástupu na palubu lietadla smerujúceho na územie Spojených štátov amerických (ak ú staršie ako 2 roky) je predloženie negatívneho výsledku testu (PCR alebo antigén) na COVID-19, ktorého vzorka bola odobratá najdlhšie 1 deň pred plánovaným odletom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie a s tým spojené činnosti (ubytovanie a pod.) medzi jednotlivými štátmi USA môže byť obmedzené rozhodnutiami štátnych orgánov jednotlivých štátov USA.
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR