Back

Spojené arabské emiráty - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Spojené arabské emiráty - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

6.5.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Spojené arabské emiráty

Aktualizované: 06/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Upozorňujeme, že vstup do krajiny nemá jednotné pravidlá.

 

Podmienky pre zaočkovaných i nezaočkovaných cestovateľov

Dubaj

Od 26. februára 2022 musia všetci cestujúci spĺňať jednu z nižšie uvedených podmienok:

 

  • preukázať sa platným vakcinačným certifikátom (ktorákoľvek vakcína schválená WHO), ktorý musí obsahovať QR kód
  • preukázať sa negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín od odobrania vzorky certifikovaným laboratórnym zariadením. Tento doklad musí obsahovať QR kód
  • preukázať sa lekárskym potvrdením o prekonaní COVID-19, nie starším ako 1 mesiac od zotavenia pri príchode do Spojených arabských emirátov

 

Cestujúci sa musia na požiadanie po prílete do Dubaja podrobiť testu PCR a ostať v karanténe, kým nedostanú negatívny výsledok. Cestujúci, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, sa musia riadiť pokynmi vydanými dubajskou zdravotníckou autoritou (DHA).

 

Upozorňujeme, že tlačené alebo digitálne certifikáty o teste PCR alebo certifikáty o očkovaní sú akceptované v angličtine alebo arabčine a musia obsahovať kód QR.

 

Výsledok PCR testu alebo osvedčenie o očkovaní v iných jazykoch sú prijateľné, ak ich možno overiť na mieste odchodu. Osvedčenia o očkovaní proti  COVID‑19 bez QR kódu môžu byť akceptované na cestu do Dubaja, pokiaľ osvedčenie o očkovaní vydajú testovacie centrá/organizácie uznané/schválené národnými zdravotníckymi úradmi danej krajiny.

 

SMS správy nie sú akceptované.

 

Za plne zaočkovanú osobu emirátske orgány považujú osobu, ktorej od podania 2. dávky neubehlo viac ako 6 mesiacov, alebo ktorá je zaočkovaná aj 3. dávkou vakcíny proti COVID-19.

 

Abú Dhabí

Bol zrušený systém zoznamu zelených krajín a všetci cestujúci môžu pricestovať bez obmedzení.

 

Neočkovaní cestujúci sa musia pri príchode preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 48 hodín.

 

Po príchode už nie je povinné testovanie, aj keď miestne autority môžu k testovaniu vyzvať a prichádzajúci je povinný testovanie strpieť. 

 

Karanténa bola zrušená, aj keď platí, že v prípade kontaktu s pozitívnou osobou je potrebné každodenné PCR testovanie po dobu 5 dní a v prípade pozitívneho  PCR testu je potrebná karanténa ktorá môže byť ukončená na 6 deň negatívnym PCR testom alebo po 10 dňoch.

 

Podmienky vstupu do ďalších emirátov sa môžu meniť a z toho dôvodu odporúčame pred cestou kontaktovať príslušné emirátske orgány alebo Veľvyslanectvo Spojených arabských emirátov vo Viedni. Prípadne odporúčame obrátiť sa na leteckú spoločnosť.

 

Ras al Khaimah

Cestujúci do emirátu Ras al Khaimah musia absolvovať PCR test COVID-19 do 48 hodín pred odletom.
Vyňatí z povinnosti PCR testu sú:

 

  • plne očkovaní
  • prekonaní po dobu 30 dní, avšak musia mať potvrdenie s funkčným QR kódom v anglickom jazyku
  • deti do 12 rokov
  • ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím
     

Test musí byť vykonaný v certifikovanom zdravotníckom zariadení.

 

Občania Spojených arabských emirátov a deti mladšie ako 12 rokov sú z testu vyňatí. Požaduje sa mať vytlačený negatívny výsledok PCR testu COVID-19 už pred nástupom do lietadla. Po príchode cestujúcich do Ras al Khaimah sa vyžaduje, aby si stiahli aplikáciu Al Hosn, absolvovali ďalší PCR test na COVID-19 a zostali v karanténe, kým nebudú známe výsledky testu. V prípade negatívneho výsledku testu bude karanténa ukončená a v prípade pozitívneho bude potrebná izolácia podľa pokynov Ministerstva zdravotníctva a prevencie Spojených arabských emirátov.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez medzinárodné letiská v Spojených arabských emirátoch je povolený bez výnimky. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať leteckú spoločnosť.

 

Zároveň upozorňujeme, že niektoré letecké spoločnosti môžu vyžadovať k preprave negatívny PCR test bez ohľadu na destináciu, čo zdôvodňujú potrebou ochrany cestujúcich a svojich zamestnancov a preto odporúčame komunikovať s leteckými spoločnosťou.

 

Tranzitujúci cestujúci musia pred nástupom do lietadla spĺňať všetky podmienky krajiny do ktorej cestujú (prípadná potreba PCR testu).

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie medzi jednotlivými emirátmi je povolený, kontroly boli zrušené.

 

Opatrenia v krajine

Dubaj

Pravidlá v Dubaji boli uvoľnené, avšak stále platí povinnosť prekrytia tváre a udržiavania vzdialenosti dva metre od ostatných.

 

Abú Dhabí

Pravidlá v Abú Dhabí boli uvoľnené. Pre obyvateľov Abú Dhabí platí povinnosť testovania každých 30 dní. (zelený status v aplikácii Al Hosn)
 
V interiéri stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. V exteriéri je prekrytie tváre dobrovoľné, je však potrebné dodržiavať odstup. 

 

Ras al Khaimah

Pravidlá v Ras al Khaimah boli uvoľnené.

 

V interiéri stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. V exteriéry je prekrytie tváre dobrovoľné, je však potrebné dodržiavať odstup.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR