Back

Slovinsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Slovinsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

7.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Slovinsko

V súvislosti s postupným zhoršovaním sa epidemiologickej situácie v Slovinsku v posledných týždňoch, Slovinsko opätovne postupne sprísňuje niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v krajine. Nižšie uvádzame opatrenia platné pre občanov Slovenskej republiky, ktorých cieľovou stanicou je Slovinska republika, alebo plánujú cez Slovinsko tranzitovať:

 

Cestovanie

Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí cestujú zo Slovenskej republiky, alebo z bezpečných krajín, neplatí pri vstupe do Slovinskej republiky povinná karanténa a vstup do krajiny je bez obmedzení. Pri vstupe do Slovinska nie je potrebné preukázať test na ochorenie COVID-19. Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.

 

Karanténa sa netýka tiež občanov Slovinskej republiky a osôb, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt, a občanov krajín, ktoré sa nachádzajú na tzv. zelenom zozname bezpečných krajín a prichádzajú z týchto krajín do Slovinska. 

 

 

Pri vstupe do Slovinska z Chorvátska je pre občanov Slovenskej republiky povolený tranzit v priebehu 12 hod. Pokiaľ je Slovinsko cieľovou krajinou (pri odchode z Chorvátska), slovenskí občania musia absolvovať 14 dňovú karanténu, pokiaľ nespĺňajú jednu z 16 výnimiek. Ak nebudú vedieť adresu kde budú môcť absolvovať karanténu, nebudú vpustení do Slovinska. 

 

 

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení (ak sa necestuje z Chorvátska) a na hranici sa nevyžadujú žiadne potvrdenia (ani test na ochorenie COVID-19). Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

 

Osoby, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt a pri vstupe do krajiny uvedú, že sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo majú príznaky na ochorenie COVID-19 budú požiadané, aby ihneď kontaktovali slovinskú zdravotnú službu.

  

Osobná a nákladná doprava

Pri vstupe a výstupe z/do Slovinskej republiky sú pre občanov Slovenskej republiky otvorené nasledovné hraničné priechody:

 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom

Karavanke – Karawankentunnel,

Ljubelj – Loibltunnel,

Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica).

 

Pre medzinárodnú železničnú dopravu je otvorený iba hraničný prechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn). Ostatné železničné hraničné prechody sú povolené iba pre občanov Slovinska a Rakúska.

 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom

Vrtojba ‒ St. Andrea,

Fernetiči ‒ Fernetti,

Škofije ‒ Rabuiese,

Krvavi potok ‒ Pesse

 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Maďarskom

Dolga vas – Redics,

Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica).

 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom

Otvorené sú všetky hraničné priechody pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu).

 

Pri návrate z Chorvátska sú otvorené všetky hraničné priechody. Pokiaľ však cieľová destinácia je Slovinsko (cestou z Chorvátska), a pri vstupe sa predpokladá, že osoba spĺňa podmienky pre absolvovanie karantény je nutné vstúpiť do Slovinska cez vymedzené hraničné priechody - Gruškovje, Obrežje, Metlika, Jelšane, na ktorých sa budú vydávať rozhodnutia o absolvovaní 14 dňovej karantény v Slovinsku. 

 

 

Autobusová a železničná doprava

Povolená je medzinárodná a vnútroštátna autobusová a železničná doprava, vrátane turistických autobusov. Platí povinnosť dodržovania 1,5 m rozostupov medzi osobami vo verejnej hromadnej vnútroštátnej a medzinárodnej doprave (železničnej, autobusovej, vrátane turistických/zájazdových autobusov), pokiaľ ich cieľová destinácia je Slovinsko. Nedodržanie 1,5 m odstupu medzi osobami v prípade medzinárodnej prepravy môže spôsobiť, že polícia Slovinskej republiky nevpustí taký autobus na územie Slovinskej republiky. Toto pravidlo neplatí pre autobusovú dopravu, ktorá bude iba tranzitovať cez Slovinsko. Autobusy pritom nesmú zastaviť počas cesty v Slovinsku, iba v nevyhnutných prípadoch (čerpacia stanica, toaleta, avšak iba maximum 5 osôb naraz, po celú dobu mimo autobusu, musia mať rúška). Autobusy môžu byť plne obsadené, pri vstupe musí byť predložený zoznam pasažierov, ktorý bude preverený pri opustení Slovinska. 

 

Letecká doprava

Povolená je letecká doprava.

 

Námorná doprava

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

 

Spoločenský život a práca

Situácia v Slovinsko sa pomaly opätovne zhoršuje, preto sa krajina rozhodla reagovať na uvedenú situáciu zostrením niektorých opatrení s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, dezinfekcia rúk, zákaz zhromažďovania sa (povolené je zhromažďovanie do 50 osôb vo vonkajších priestoroch, zhromažďovanie sa do 500 osôb je možné pre oficiálne podujatia a tie, ktoré dokážu garantovať odstup 1,5 – 2 metre) a dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných osôb.

 

V Slovinsku sú otvorené všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy. Zatvorené zostávajú iba diskotéky a nočné bary. Nesmú sa konať veľké kultúrne a spoločenské podujatia. Sú možné športové podujatia s účasťou divákov.

 

V prípade závažných prejavov ochorenia COVID-19 sú pacienti liečení v nemociach, v prípade miernych prejavov nákazy pacienti ostávajú v domácej liečbe. Testované sú iba osoby s vyššími príznakmi ochorenia a osoby, ktoré potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Je možné vykonanie vyšetrenia na COVID-19 aj pre samoplatcov.

 

Testovanie pre samoplatcov na ochorenie COVID-19 je možné na (ceny sú 91 – 100 EUR):

UKC Ljubljana (T: 00386 1 522 20 45)

Zdravstveni dom Ljubljana (T: 00386 31 619 359)

Zdravstveni dom Maribor (T: 00386 2 22 86 324,  00386 70 628 254)

Splošna bolnišnica Celje (T: 00386 70 457 664)

Zdravstveni dom Slovenj Gradec (T: 00386 31 393 112)

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem (T: 00386 31 467 010)  

 

Informácie o situácii a prijatých opatreniach v Slovinsku ohľadne šírenia ochorenia COVID-19 na stránke GOV.SI

 

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Slovinskej republiky na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať. Polícia Slovinskej republiky zriadila call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie ohľadne situácie na hraniciach na telefónnom čísle 00386 1 514 70 01.

 

Odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby v prípade pobytu v Slovinskej republike sledovali situáciu a plnili nariadenia prijaté vládou Slovinskej republiky. Zároveň odporúčame zvýšenú obozretnosť pri kontakte s ostatnými osobami, najmä pri na miestach najviac navštevovanými turistami.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ľubľane na telefónnom čísle: +386 41 639 719 200 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: + 421 2 5978 5978.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane naďalej odporúča občanom pred cestou do Slovinskej republiky (ak je nevyhnutná) zaregistrovať sa na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka.