Back

Slovinsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Slovinsko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Slovinsko

Aktualizované: 26/01/2022

Najnovšie zmeny

 • Akualizované informácie o hraničných priechodoch a opatreniach v krajine

 

Podmienky vstupu do krajiny

Kto má povolený vstup?

Podmienky vstupu do Slovinska sú jednotné a platia pre všetky krajiny rovnako.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Registrácia pred vstupom sa nevyžaduje.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Pre osoby prichádzajúce zo Slovenska neplatí pri vstupe do Slovinska povinná karanténa a vstup je bez obmedzení, pokiaľ na hraničnom priechode predložia potrebné potvrdenia. Ak sa dané potvrdenia nepredložia, je osobe nariadená povinná 7-dňová karanténa. 

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Platné cestovné doklady (občiansky preukaz, alebo cestovný pas).

 

Pre vyhnutie sa karanténe je potrebné predložiť:

 • negatívny výsledok RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako 48 hodín od momentu odobratia vzorky, alebo negatívny výsledok antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín od odobratia vzorky, 
 • antigénové samotesty neplatia pri vstupe do krajiny,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 - pozitívny výsledok testu PCR na COVID-19, ktorý nie je starší viac ako 10 dní a zároveň nie starší ako 6 mesiacov, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o očkovaní proti COVID-19,
 • alebo potvrdenie o očkovaní osôb, ktoré prekonali COVID-19 – tzn. potvrdenie o prekonaní COVID-19 (pozitívny test/ potvrdenie od lekára), pokiaľ zároveň osoba dostala najviac 180 dní od pozitívneho výsledku testu alebo od nástupu symptómov aspoň jednu dávku vakcíny (berie sa, že osoba je chránená už dňom podania vakcíny),
 • alebo digitálny COVID preukaz EÚ v digitálnej alebo papierovej podobe s funkčným QR kód, ktorý obsahuje informácie o negatívnom výsledku PCR alebo antigénového testu, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2 alebo 3) alebo
 • alebo certifikát COVID-19 z tretích krajín v digitálnej alebo papierovej podobe obsahujúci funkčný QR kód s rovnakými dátami, aké obsahuje digitálny COVID preukaz EÚ (podľa podmienok z bodu 1, resp. 2, resp. 3)
 • alebo potvrdenie o očkovaní viacerými druhmi vakcín, pričom ak je osoba očkovaná prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca sa berie, že osoba je chránená ihneď po druhej dávke od vakcíny od výrobcu Biontech/Pfizer a alebo Moderna, ak sa druhá dávka podá od 4 do 12 týždňov od prvej dávky,
 • alebo sa musí spĺňať jedna z výnimiek

 

Ak sa osoba nevie preukázať ani jedným z vyššie spomenutých potvrdení, je osobe nariadená povinná 7-dňová karanténa. 
 

Aká je platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ vydaného na Slovensku?

Platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ je v Slovinsku nateraz neobmedzená. Od 1. februára 2022 budú platiť digitálne COVID preukazy nie staršie ako 270 dní.  

 

Aké sú podmienky pre deti?

Karanténa nie je povinná pre:

 • deti, ktoré ešte nedovŕšili 12 rokov a vstupujú do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstupu do krajiny,
 • deti do 12 rokov v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu.

 
Deti do 12 rokov sa nemusia testovať.

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Karanténa nie je povinná

 • ak sa na hranici predloží slovenský očkovací certifikát (potvrdenie o zaočkovaní na COVID-19), digitálny COVID preukaz EÚ alebo digitálny COVID certifikát tretej krajiny,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 10 dní od nakazenia do 6 mesiacov),
 • alebo PCR test nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

 

7-dňová karanténa je povinná

 • ak sa nespĺňa jedna z výnimiek,
 • alebo ak nie je možné predložiť slovenský očkovací certifikát, digitálny COVID preukaz EÚ alebo digitálny COVID certifikát tretej krajiny, alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 10 dní od nakazenia do 6 mesiacov),
 • alebo ak nie je možné predložiť PCR test nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

 

Testovanie na COVID-19 sa môže uskutočniť až na piaty deň karantény a po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu sa karanténa končí.

 

Ak nie je možné predložiť jedno z vyššie spomenutých potvrdení alebo PCR/antigénový test, a osoba nemá v Slovinsku trvalý alebo prechodný pobyt, môže do krajiny vstúpiť len ak preukáže, že má v Slovinsku kde zotrvať v karanténe po dobu 7 dní.

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Slovinsko uznáva digitálny COVID preukaz EÚ v digitálnej alebo papierovej forme s QR kódom a digitálny COVID certifikát tretej krajiny v angličtine, v digitálnej alebo papierovej forme s QR kódom.

 

Vstup do Slovinska bez obmedzení (bez karantény) je umožnený pre osoby zaočkované proti COVID-19 nasledovnými vakcínami:

 • 7 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Pfizer/Biontech,
 • 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Moderna,
 • 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny AstraZeneca
 • 14 dní od očkovania druhou dávkou vakcíny Serum Institute of India/AstraZeneca (Covidshield),
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sputnik V,
 • 14 dní od očkovania vakcínou Johnson&Johnson,
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sinovac Biotech a
 • 14 dní od druhej dávky vakcíny Sinopharm.

 
Vstup do Slovinska je aj bez obmedzení a bez nutnosti absolvovania karantény pre osoby, ktoré sa najneskôr do 180 dní od pozitívneho výsledku PCR testu alebo začiatku symptómov očkovali iba jednou dávkou vakcíny (vymenované o bod vyššie). Musia mať so sebou potvrdenie o očkovaní a potvrdenie o prekonaní COVID-19.

 

Vstup do Slovinska je bez obmedzení a bez nutnosti absolvovania karantény aj pre osoby, ktoré sú očkované dvoma rozličnými vakcínami (uvedené vyššie). Ak je osoba očkovaná prvou dávkou vakcíny od AstraZeneca sa berie, že osoba je chránená ihneď po druhej dávke od vakcíny Pfizer/Moderna, ak sa druhá dávka podá od 4 do 12 týždňov od prvej dávky.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Osoby, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19 (počíta sa obdobie 10 dní od nakazenia do 6 mesiacov – nutné potvrdenie od lekára, prípadne preukázanie sa pozitívnym antigénovým alebo PCR testom, ktorý je straší viac ako 10 dní, ale nie starší ako 6 mesiacov (nutné potvrdenie vydané v krajinách EÚ, USA, alebo zo Spojeného kráľovstva).

 

Výnimky

Iné výnimky

Ďalšie výnimky, pri ktorých pri vstupe do Slovinska nie je povinná karanténa ani PCR alebo antigénový test:

 

 • osoby vykonávajúce činnosť v rámci medzinárodnej dopravy (povinné potvrdenie o pracovnom pomere, alebo iné príslušné potvrdenie), ktoré musia opustiť Slovinsko do 12 hodín od vstupu do krajiny.,
 • tranzit osôb, ktoré nemajú prechodný alebo trvalý pobyt v Slovinsku a musia opustiť Slovinsko najneskôr 12 hodín od prechodu hranice,
 • osoba, ktorá ešte nedovŕšila 12 rokov a vstupuje do Slovinska v sprievode dospelého člena rodiny, ktorému nebola nariadená karanténa ani zamedzený vstup do krajiny, alebo v organizovanej skupine v sprievode pedagóga, vychovávateľa alebo zákonného zástupcu,
 • cezhraniční pracovníci žijúci do 10 km od vzdušnej hranice Slovinska so susednou krajinou, pracujúci v jednom z členských štátov EÚ alebo schengenskom priestore a vracajúci sa do Slovinska do 5 dní po prekročení hranice (povinné potvrdenie o prekročení hranice z pracovného dôvodu),
 • osoba prepravujúca dieťa mladšie ako 15 rokov za účelom jeho zapojenia do výchovy a vzdelávania, podmienkou je opustiť Slovinsko najneskôr 2 hodiny od prechodu hranice,
 • osoba prichádzajúca do Slovinska na plánovanú zdravotnú prehliadku alebo zákrok, a musí opustiť krajinu po vykonaní prehliadky alebo zákroku, alebo pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje.

 

Regionálne odlišnosti

Slovinsko má jednotný systém opatrení platný pre celé územie krajiny.
 

Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody s Talianskom, Rakúskom a Maďarskom sú otvorené. Môžu sa na nich vykonávať občasné kontroly.

 

Na hraničných priechodoch na slovinsko-chorvátskej hranici sa vykonávajú kontroly aj pri vstupe a výstupe, vzhľadom k tomu že ide o schengenskú hranicu. Vstup a výstup z/do Slovinska na slovinsko-chorvátskej hranici je možný iba na hraničných priechodov určených pre medzinárodnú dopravu. Pri ich prechode je potrebné mať platný cestovný doklad. Hraničné priechody určené pre malý pohraničný styk neslúžia pre prechod hranice v prípade medzinárodnej dopravy.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení, ak sa na hranici predloží digitálny COVID preukaz EÚ (s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme), digitálny COVID certifikát tretej krajiny (s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme), potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 10 dní od nakazenia do 6 mesiacov), PCR test nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

 

Ak nie je možné predložiť jedno z potvrdení, tranzit sa musí vykonať v priebehu 12 hodín bez možnosti návštevy interiéru čerpacích staníc a ostatných vnútorných priestorov vrátane použitia toalety (pri preukázaní jedného z potvrdení je návšteva čerpacej stanice povolená). Pri takomto tranzite nie je potrebné predložiť PCR alebo antigénový test, nie je nutné vypĺňať žiadny formulár ani sa registrovať na internetovej stránke. Musia sa ale spĺňať podmienky vstupu do cieľovej krajiny.

 

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na COVID-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.

 

Osobám, ktoré nemajú pobyt v Slovinsku, sa vstup do krajiny nepovolí, ak sa predpokladá, že kvôli opatreniam v susedných krajinách nebude možné, aby opustili Slovinsko.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb po Slovinsku je bez obmedzení.

 

Verejná a medzinárodná autobusová a železničná doprava je povolená za podmienky dodržania odstupu, nosenia rúšok. Osoba musí spĺňať minimálne jednu z podmienok: byť očkovaný alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa preukázať testom nie starším ako týždeň).

 

Povolené sú taxi služby, za nutnosti nosenia rúšok (osoba musí spĺňať minimálne jednu z podmienok: byť očkovaný alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa preukázať testom nie starším ako týždeň).

 

Rúška sú povinné aj v motorovom vozidle kde sedia cudzie osoby, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti a nespĺňajú podmienku očkovaný alebo prekonanie COVID-19).

 

Pre medzinárodnú leteckú prepravu sú otvorené letiská:

 

 • Letisko Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • Letisko Edvarda Rusjana Maribor,
 • Letisko Portorož.

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

 

Opatrenia v krajine

S cieľom obmedziť šírenie COVID-19 boli v Slovinsku prijaté viaceré obmedzenia.

 

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 na webovej stránke slovinskej vlády

 

Vzhľadom k častým zmenám uvádzame iba tie najpodstatnejšie:

 • povinné nosenie ochranných rúšok (respirátor FFP2, chirurgické rúška – látkové rúška nie sú certifikovanou ochrannou maskou) vo všetkých uzavretých verejných priestoroch a na otvorených priestranstvách, kde nie je možné zabezpečiť 1,5 m odstupy, v interiéri v automobiloch (ak sú spolujazdci z viacerých domácností) a v exteriéri, iba ak nie je možné zabezpečiť bezpečnú vzdialenosť 1,5 m,

 • povinné nosenie rúšok bez ohľadu na podmienku OP (očkovaní alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19) v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej práce a v činnostiach a službách, pri ktorých dochádza k medziľudskému kontaktu

 • povolený pohyb medzi regiónmi po celej krajine,

 • verejné podujatia, verejné zhromaždenia, slávnosti, oslavy, svadobné obrady, verejné kultúrne podujatia na otvorených priestranstvách sú povolené iba pri dodržaní pravidiel nosenia rúšok, režimu OTP, a za povolenia príslušných orgánov Slovinska,

 • zákaz zhromažďovania

 • pravidlo OTP (očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19) musia spĺňať všetci pracovníci a všetci užívatelia služieb (buď očkovaní alebo mať dôkaz o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní alebo sa testovať -  v prípade užívateľov služieb aspoň raz týždenne, v prípade žiakov a študentov 2x týždenne a v prípade pracujúcich osôb každých 48 hodín)

 

Výnimky

1. osoby mladšie ako 12 rokov,
2. osoby, ktoré privádzajú alebo odvádzajú dieťa alebo žiaka do materskej školy, základnej školy (1., 2. alebo 3. ročník), hudobnej školy až po 2. ročník (vrátane), do základnej školy s upraveným programom alebo inštitúcie pre vzdelávanie detí a dospievajúcich so špeciálnymi potrebami, centrá dennej starostlivosti, domovy pre seniorov,
3. osoby sprevádzajúce dieťa mladšie ako 12 rokov alebo dospelú osobu (ktorá nie je schopná postarať sa o seba) k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
4. preprava žiakov a študentov verejnou osobnou dopravou,
5. používatelia zdravotníckych služieb v prípade očkovania, testovania na COVID-19,
6. používatelia poštových služieb, v prípade vyberania balíkov, ktoré sa musia vyzdvihnúť osobne,
7. v prípadoch núdzového zásobovania základnými životnými potrebami (humanitárne sklady, distribučné centrá potravín atď.),
8. v prípade naliehavých potrieb, ktoré súvisia s verejným poriadkom, bezpečnosťou, obranou, záchrannými zdravot. službami, núdzovými postupmi, sociálnymi a rodinnými problémami,
9. vodiči v medzinárodnej doprave pri využívaní naliehavých služieb na čerpacej stanici (tankovanie, nákup potrebných produktov, použitie toalety, použitie kompresora atď.) Neplatí pre súkromné osoby v tranzite.
10. home office zamestnanci
11. osoby, ktoré využívajú služby čerpacích staníc bez vstupu do interiéru.
12. vstup do potravín, lekárne.

 • otvorené sú všetky obchody a služby pri dodržaní pravidiel (obmedzený počet osôb v obchode, potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19),
 • verejné kultúrne podujatia v interiéri a v exteriéri, náboženské obrady a verejné športové podujatia sú povolené – podmienkou je dodržiavanie pravidla OTP (potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19), zabezpečené musí byť pevné sedenie, medzi účastníkmi musí byť vynechané 1 voľné miesto, povinné je používanie ochranných masiek
 • otváracie hodiny v stravovacích zariadeniach sú obmedzené na čas v rozmedzí 5.00 - 22.00, zákazníci musia spĺňať pravidlo OTP (potvrdenie o očkovaní, testovaní alebo po prekonaní COVID-19), prevádzky musia mať určený maximálny počet zákazníkov v interiéri v jednom momente zatvorené sú diskotéky, zariadenia s tanečnou a spoločenskou hudbou a podobné činnosti
 • otvorené sú múzeá, galérie a knižnice, bary - je nutné mať pri vstupe príslušné potvrdenie o prekonaní COVID-19, alebo potvrdenie o očkovaní, alebo PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín. 
 • otvorené sú bazény a termálne kúpaliská pre hostí, ktorí majú potvrdenie o očkovaní, prekonaní COVID-19, alebo predložia PCR alebo antigénový test.

 

Otvorené sú lyžiarske strediská, pri ktorých je nutné spĺňať podmienku OTP.   

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Viac na vládnej stránke Karantena na domu | GOV.SI

 

Povinná karanténa pri vysoko rizikovom kontakte s nakazenou osobou

Karanténu musia absolvovať všetky osoby, ktoré boli vo vysoko rizikovom kontakte s nakazenou osobou 48 hodín pred objavením sa symptómov a 10 po objavení sa symptómov ochorenia  (žijú v spoločnej domácnosti, zdržiavanie sa pri nakazenej osobe menej ako 2 metre viac ako 15 minút, osobný kontakt – podávanie rúk). Ak ide o nakazenú osobu bez symptómov, sa za dátum objavenia symptómov považuje dátum potvrdenia ochorenia. Karanténa trvá 7 dní a nemôže byť predčasne ukončená. Možnosť predčasného ukončenia karantény má iba osoba, ktorej nariadila karanténu polícia pri vstupe do krajiny a to po obdržaní negatívneho PCR testu, ktorý sa môže vykonať až na 5 deň karantény.  
 
Výnimku z karantény majú osoby, ktoré:

 • sú očkované treťou posilňujúcou dávkou vakcíny Pfizer alebo Moderna,
 • sú očkované druhou dávkou vakcíny Pfizer alebo Moderna, ak boli očkované prvou dávkou od vakcíny Janssen.
 • prekonali COVID-19 a od pozitívneho výsledku testu prebehlo viac ako 10 dní a menej ako 45 dní

 • prekonali COVID-19 a zároveň boli  očkovaní obidvoma dávkami ktorejkoľvek uznávanej vakcíny, prípadne ich kombináciou, alebo dostali jednu dávku vakcíny Janssen

   

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Vládna stránka Slovinska ku COVID-19:

Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – slovinská verzia
Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – anglická verzia

Polície Slovinska o COVID-19 - informácie v slovinskom jazyku

Aplikácia slovinskej polície k vstupu do krajiny, v ktorej je možné jednoducho zistiť aké podmienky platia pri vstupe do Slovinska:

Zoznam zdravotných zariadení, kde je možné vykonať testovanie

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR