Back

Rumunsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Rumunsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

24.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Rumunsko

Aktualizované: 24/01/2022 (bez zmeny od 19/01/2022)

Najnovšie zmeny

Upravené informácie o povinnej registrácii.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom? 

Od 20. decembra 2021 Rumunsko vyžaduje najskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplnenie elektronického formulára (výnimočne aj 24 hodín po príchode do krajiny).  Za nevyplnenie formulára je sankcia od 2 000 do 3 000 RON (cca 400 až 600 euro). V prípade rodín formulár môže vyplniť jeden dospelý člen rodiny.

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Slovenská republika bola od 10. októbra 2021 zaradená medzi rizikové krajiny do tzv. červenej zóny.

 

Pre osoby prichádzajúce do Rumunska zo Slovenskej republiky to znamená, že sa na nich vzťahuje povinná 10-dňová domáca karanténa po vstupe do krajiny okrem stanovených výnimiek, ku ktorým patria najmä:

 

a) osoby zaočkované proti COVID-19, pričom od kompletnej schémy očkovania ubehlo viac ako 10 dní do vstupu do Rumunska;

 

b) osoby, u ktorých bola počas posledných 180 dní pred vstupom do krajiny potvrdené ochorenie COVID-19 a od dátumu potvrdenia do dátumu vstupu do krajiny uplynulo najmenej 14 dní;

 

c) osoby, ktoré sa zdržia na národnom území menej ako 3 dní (72 hodín) a ktoré predložia negatívny RT-PCR test na COVID-19, vykonaný najskôr (maximálne) 72 hodín pred nástupom (pre cestujúcich prostriedkami verejnej dopravy) alebo vstupom na územie štátu (pre tých, ktorí cestujú vlastnými prostriedkami); Ak osoby neopustia územie štátu do 3 dní (72 hodín) a neinformujú o tom riaditeľstvo verejného zdravotníctva v župe, v ktorej majú bydlisko alebo v ktorej si nahlásili adresu pri vstupe do krajiny, budú umiestnené do karantény na obdobie 14 dní, počnúc štvrtým dňom po vstupe do Rumunska;

 

d) deti vo veku do 12 rokov;

 

e) osoby nachádzajúce sa v tranzite, ak opustia Rumunsko do 24 hodín od vstupu do krajiny;

 

f) žiaci/študenti, rumunskí občania alebo občania s bydliskom alebo pobytom mimo Rumunska, ktorí navštevujú školy inštitúcie z Rumunska alebo mimo krajiny, ktorí dochádzajú denne a môžu predstaviť potvrdenia alebo ktorí musia absolvovať prijímacie skúšky alebo skúšky na ukončenie štúdia alebo ktorí začínajú štúdium na území krajiny alebo cestujú pre aktivity súvisiace s ukončením / začiatkom štúdia, ako aj ich sprevádzajúci v prípade, že sú neplnoletí;

 

g) vodiči nákladných vozidiel s maximálnou povolenou hmotnosťou vyššou ako 2,4 tony, ktorí zabezpečujú prepravu tovaru,

 

h) deti staršie ako 12 rokov a mladšie ako 16 rokov, bez ohľadu na zaradenie krajiny do rizikovej oblasti, ak majú negatívny výsledok RT-PCR testu na COVID-19 vykonaný najskôr (maximálne) 72 hodín pred nástupom na palubu (pre cestujúcich prostriedkami verejnej dopravy) alebo vstupom na územie štátu (pre tých, ktorí cestujú vlastnými prostriedkami).

 

Všetky výnimky je možné nájsť v slovenských prekladoch rumunských nariadení na webovej stránke slovenského veľvyslanectva.

 

Obmedzenia súvisiace s variantom omikron

Od 28. novembra Rumunsko prijalo sprísnené opatrenia na vstup do krajiny pre občanov EÚ a EHP, teda aj pre občanov Slovenskej republiky, ktorí prichádzajú do Rumunska z oblastí krajín južnej Afriky (Juhoafrická republika, Lesotho, Eswatini, Namíbia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Botswana). Na tieto osoby sa vzťahuje po príchode do Rumunska povinnosť predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín a povinná 14 dňová karanténa. V karanténe je povinnosť sa otestovať na 3. a 8. deň a ak je test negatívny, je možné karanténu opustiť na 10 deň. Na tieto osoby sa nevzťahujú výnimky ani očkovanie. 

 

Hraničné priechody

Dočasné, úplné alebo čiastočné uzavretie niektorých hraničných prechodov
 
Na rumunsko-maďarskej hranici: Carei, župa Satu Mare.
 
 
Na rumunsko-bulharskej hranici:
 
  • Lipnița, župa Constanța;
  • Dobromir, župa Constanța;
 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez Rumunsko je povolený bez zbytočných zastávok do 24 hodín.

 

Opatrenia v krajine

V krajine platí stav pohotovosti a opatrenia podľa prijímaných rozhodnutí Národného výboru pre mimoriadne situácie.

 

Informácie a preklady opatrení v Rumunsku na webovej stránke Veľvyslanectva SR v Bukurešti


Oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Rumunsku


Rozhodnutia Národného výboru pre mimoriadne situácie o opatreniach proti COVID-19 v Rumunsku

Zoznam krajín rozdelených podľa stupňa rizika ochorenia COVID-19 na 3 zóny (zelenú, žltú a červenú)
 
Možnosti očkovania v Rumunsku
 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR