Back

Rakúsko – podmienky vstupu do krajiny

Rakúsko – podmienky vstupu do krajiny

11.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Rakúsko
Od 16. júna Rakúsko uvoľnilo svoj hraničný režim  so všetkými svojimi susedmi a so všetkými krajinami EÚ mimo Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. 
 
 
Vstup do Rakúska bez obmedzení platí pre: všetky štáty EÚ (okrem Bulharska, Rumunska, Švédska a Veľkej Británie), Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negatívneho testu na ochorenie COVID-19.
 
Vstup do Rakúska s obmedzeniami platí pre príchod z: Bulharska, Rumunska, Moldavska, Portugalska, Švédska, Veľkej Británie, z krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko), Ruska, Bieloruska a z Turecka. Po návrate do Rakúska z týchto krajín naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako štyri dni alebo zotrvať v štrnásťdňovej domácej karanténe (až do predloženia negatívneho testu). Rovnako pri tranzite z vyššie uvedených krajín (bez preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie). Tranzit cez Rakúsko je teda takto možný.
 
 
Cestovné varovania platia v Rakúsku pre: západný Balkán: Albánsko, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Veľkú Britániu, Portugalsko, Švédsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina a pre Turecko. Pre talianske Lombardsko a časti Severného Porýnia Vestfálska v Nemecku platí čiastočné varovanie.
 
 
 
Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc so 14 štátmi, Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov tzv. tretích štátov mimo hraníc EÚ/Schengenu.
 
 

V súvislosti s aktuálne čiastočne opäť stúpajúcou tendenciou výskytu nových infekcií COVID-19 v Rakúsku, ktoré je zatiaľ len lokálne, zaviedla vláda Rakúska od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska aktuálne on-line jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových infekcií COVID-19. Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť úradmi prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste pobytu.

 
 
Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku (hotelové a turistické služby opäť fungujú, aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020!“
 
Aj keď od 1. júla 2020 bolo výrazne redukované nariadenie dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti najmenej 1 meter, zostáva toto opatrenie určujúce pri definovaní povinnosti použiť ochranu úst a nosa (rúško). Pokiaľ pri verejných zhromaždeniach a podujatiach v interiérových uzatvorených priestoroch nie je možné primerane daným podmienkam zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálny odstup 1 metra (mimo obchodov a gastronomických prevádzok), potom sa nariaďuje ochrana úst a nosa.
 
 
V platnosti zostalo zatiaľ i nariadenie pre prepravu osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti v osobných uzatvorených motorových vozidlách o tom, že usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne 2 osoby vrátane vodiča. Pokiaľ nie je možné vzhľadom na dané podmienky toto nariadenie dodržať, má sa použiť ochrana úst a nosa. Dodržanie odstupu sa netýka hromadnej prepravy osôb v autobusoch, vo vozidlách ozubených železníc, v lanovkách alebo na výletných lodiach.
 
 
Povinnosť nosiť ochranu úst a nosa (rúško) bola od 1. júla 2020 v Rakúsku výrazne redukovaná (zrušená bola u pracovníkov gastronomických prevádzok) a aktuálne platí výlučne:
v prostriedkoch mestskej hromadnej prepravy osôb, vo vozidlách taxi a podobných služieb, pri využívaní služieb bez možnosti dodržať odstup 1 meter a v lekárňach  (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).
 
 
Zrušenie povinnosti nosiť rúško zároveň neznamená, že by nebola zodpovedne a primerane odporúčaná.
 
Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky bez obmedzení. Postupne, sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu, obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi).
 
 
Letisko Schwechat
 
V rámci postupného uvoľňovania bol zrušený zákaz letových spojení so Švajčiarskom. Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion.
 
 
 
Postupne obnovuje pravidelné letecké spojenia aj spoločnosť Wizzair a určite budú nasledovať aj ďalšie spoločnosti. Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat
 
 
 
Od 5. júna 2020 môžu občania SR vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa. 
 
V zmysle aktuálne platného pdf usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie  (pdf; 510.39 KB) platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na vírus SARS-CoV-2 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (5 odrážka, 7 pododrážka citovaného usmernenia).
 
 
Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).
 
Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na vírus SARS-CoV-2, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých, alebo prípadne k tomu ešte (čo ale nie je podmienka všeobecne) predložiť pri check-in pdf prehlásenie o tranzite  (pdf; 44.17 KB).
 
 
Obnovená je medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom. 
 
 
 
Upozornenie: Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, zdravotne bezpečných krajín  v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, platí povinnosť pri návrate do SR predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.
 
 
Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.
 
 
Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
 
Ak tieto osoby cestujú z krajín, v ktorých nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre spresnenie podmienok testovania.
 
 
 Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat
 
 
Od 28. mája 2020 sa opäť otvoril hraničný priechod: Záhorská Ves – Angern (kompa), a to s prevádzkovou dobou v čase od 5.00 do 19.00 h.