Back

Mexiko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Mexiko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Mexiko

Aktualizované: 12/06/2022 (bez zmeny od 21/02/2022)

Najnovšie zmeny

Doplnené informácie o pobytovom formulári.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Mexiko prijíma lety z Európy, podobne z Mexika je možné vycestovať štandardnými komerčnými letmi priamo do európskych destinácií. Detaily letov ohľadom a podmienky vstupu na palubu predložením negatívneho testu na COVID-19 alebo predloženia potvrdenia o úplnom zaočkovaní odporúčame konzultovať priamo s leteckými spoločnosťami. Treba preto pred odletom pozorne sledovať inštrukcie leteckých spoločností.

 

Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa.

 

V Mexiku sú výrazne sprísnené hraničné kontroly a de facto migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, ak cudzinec nevie dokladovať potvrdenú rezerváciu v hoteli na celý pobyt, zdravotné poistenie a spiatočnú letenku (samotná rezervácia na ubytovanie nemusí postačovať, migračná polícia môže vyžadovať doklad o zabezpečenom ubytovní).

 

V prípade obchodnej cesty musí cudzinec preukázať podpísané pozvanie od mexického obchodného partnera, doložiť potvrdenie o zabezpečení ubytovania, poistenie, spiatočnú letenku a pod. Dokumenty musí mať občan vytlačené, keďže migrační úradníci nedovoľujú používať mobil.

 

Pobytový formulár

Cudzinec pri vstupe do Mexika musí zároveň odovzdať mexickej migračnej polícii vyplnený pobytový  formulár, ktorý pozostáva z dvoch častí:  jedna časť zostáva u mexickej migračnej polícii, druhú časť pobytového formulára dostane cudzinec späť. Do druhej časti pobytového formulára mexické migračná polícia vpisuje počet dní k pobytu, ktorý je naviazaný na spiatočnú letenku. Pobytové formuláre pred pristátím  ponúka aj samotná letecká spoločnosť v rámci letu do Mexika, prípadne je možné ich vyplniť priamo na letisku pred pasovou kontrolou. Je dôležité si formulár dobre uchovať, nakoľko ho cudzinec pred odletom z Mexika odovzdáva leteckej spoločnosti.

 

Upozorňujeme, že zastupiteľský úrad SR nemá právomoc ovplyvniť rozhodnutie mexického migračného úradníka povoliť alebo zamietnuť vstup na svoje územie.

 

V kontexte vyššie uvedených skutočností Veľvyslanectvo SR neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Zároveň upozorňujeme, že stále platí odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR necestovať.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je možný. Vnútroštátna letecká doprava je funkčná.  

 

Podmienky tranzitu a odchod

Hoci platí bezvízový pobyt v Mexiku pre občanov EÚ (a teda ja pre občanov Slovenska), veľvyslanectvo upozorňuje, že mexická migračná polícia môže pokutovať turistov pri odchode z Mexika aj za prekročenie počtu dní, ktoré má turista uvedené na druhej časti pobytového formulára. Ten dostane potvrdený mexickou migračnou políciou pri svojom vstupe do Mexika. Počet stanovených – povolených dní mexická migračná polícia vpisuje do pobytového formulára v nadväznosti na spiatočnú letenku.

 

Dôvody, prečo v niektorých prípadoch migračný policajt pri odchode z Mexika pokutuje turistu za prekročenie počtu dní uvedených v pobytovom formulári a v niektorých nie, je vecou individuálneho posúdenia konkrétneho migračného úradníka. V prípade uložnia pokuty, jej výška môže byť rôzna (od 10 USD vyššie), je to vecou rozhodnutia mexickej migračnej polície. Pokuta pre cudzinca hrozí aj v prípade straty tohto pobytového formulára, resp. pokiaľ sa ním nemôže preukázať pri odchode z Mexika.   

 

Podobne aj v prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.

 

Pri odchode z mexického federálneho štátu Quintana Roo, kde sa nachádza aj obľúbená turistická lokalita Cancún a okolie, je každý zahraničný turista (bez ohľadu na vek) povinný zaplatiť tzv. turistickú daň vo výške 224 mexických pesos (cca 9 eur). Poplatok sa platí v miestnej mene, neakceptujú sa iné zahraničné meny. Platba za turistickú daň sa realizuje cez webový portál VISITAX,  pri platbe je potrebné vyplniť formulár s nasledujúcimi informáciami:

  • Počet cestujúcich
  • Meno, vek a číslo pasu každého jednotlivého turistu
  • Dátum odchodu

 

Následne vykonať elektronickú platbu a potvrdenie o zaplatenej platbe si stiahnuť do mobilnej zariadenia alebo PC. V prípade, že ide o turistický pobyt celej rodiny či jednej spoločnej skupiny, platba môže byť vykonaná jednorazovou platbou s individuálnymi účtenkami.

 

V prípade, že sa platba poplatku za turistickú daň nepodarí uhradiť elektronicky, je možné tak urobiť priamo na letisku, v taktom prípade však treba rátať s väčšou časovou rezervou príchodu na letisko k odletu z krajiny.

 

Turisti, ktorí pri odchode zo štátu Quintana Roo prekračujú pozemné hranice do Belize sú od turistickej dane oslobodení.  

 

Opatrenia v krajine

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 sú v Mexiku prijímané postupne a diferencovane v závislosti od oblasti/štátu (32 federálnych štátov). Federálna vláda pripravila plán postupného uvoľňovania v štyroch etapách. Pre lepšie vizuálne pochopenie verejnosti bol vytvorený 4-farebný dopravný semafor so zelenou – žltou – oranžovou – červenou farbou, pričom červená farba je najvážnejší/krízový stav.

 

Farebný covidový semafor pre jednotlivé mexické federálne štáty

 

Obchody a reštaurácie sú otvorené, avšak s obmedzenou kapacitou. Jednotlivé federálne štáty sa riadia semaforom na základe ich momentálnej regionálnej situácie. V niektorých regiónoch je občan pokutovaný za chýbajúce rúško aj na otvorených priestranstvách.

 

V Mexiku je vysoký výskyt variantu omikron. Letecké spoločnosti pri odlete z Mexika do Európy vyžadujú pred vstupom do lietadla negatívny test (PCR alebo antigén) alebo covid pas. Treba preto rátať s tým, že v prípade pozitívneho testu si turista bude musieť svoj pobyt predlžiť až do vydania negatívneho testu. Zároveň upozorňujeme, že lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 vydané mexickým lekárom nemusí byť na Slovensku akceptované. Z uvedeného dôvodu odporúčame túto tému konzultovať s Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR