Back

Malta - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Malta - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Malta

Aktualizované: 12/01/2022

Najnovšie zmeny

Od 17. januára 2022 sa skracuje platnosť EU certifikátu (o očkovaní) na 3 mesiace od ukončenia očkovacieho cyklu, po posilňujúcej dávke (tzv. booster dávke) bude platnosť certifikátu 9 mesiacov. 

 

Registrácia pred vstupom

Všetci cestujúci musia pred cestou na Maltu vyplniť formulár.

 

Podmienky pre zaočkované osoby

  1. osoby s očkovacím certifikátom s vakcínou uznanou Európskou liekovou agentúrou, vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov, od ukončenia očkovacieho cyklu musí uplynúť 14 dní,
  2. osoby, ktoré prekonali COVID-19 v posledných 6 mesiacoch pred vstupom na Maltu a sú zaočkované minimálne jednou dávkou vakcíny, od podania vakcíny musí uplynúť 14 dní,

 

Deti do 12 rokov musia predložiť RT-PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, z testovania majú výnimku deti do 5 rokov (deti môžu vstupovať na Maltu len v sprievode zaočkovaných rodičov).

 

Podmienky pre nezaočkované osoby

  1. nezaočkované osoby s trvalým bytom na Malte alebo osoby, ktoré musia vstúpiť na Maltu z nevyhnutných a urgentných dôvod, musia vopred požiadať príslušné maltské úrady o súhlas k vstupu mailom: covid19.vetting@gov.mt
  2. osoby, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov musia o tom predložiť doklad a zároveň sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším 72 hodín od odberu, musia vopred požiadať príslušné úrady o súhlas k vstupu mailom: covid19.vetting@gov.mt, bez súhlasu nebude vstup na Maltu povolený
  3. osoby, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, musia absolvovať 14-dňovú karanténu v hoteloch určených maltskými orgánmi na vlastné náklady (100 eur na osobu a noc).

 

Infografika podmienok vstupu na Maltu, zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Malty.

 

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Malty

 

 

Pre vstup na Maltu nie sú platné nasledovné doklady:

  • digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní choroby COVID-19,
  • digitálny COVID preukaz EÚ potvrdzujúci zaočkovanie len jednou dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej),
  • negatívny výsledok antigénového testu.

 

Pri ceste na Maltu musí cestujúci prichádzať z krajín uznaných ako turistický koridor (patrí sem aj Slovensko). Zároveň nie je povolené tranzitovať cez letisko, ktoré sa nachádza mimo povolených krajín, z ktorých možno pricestovať na Maltu. Kontrolný test môže byť opätovne zopakovaný aj na letisku, najmä v prípade namerania zvýšenej teploty. Pokiaľ sa cestujúci nepreukáže testom musí sa podrobiť testu na Malte (upozorňujeme na vysokú cenu testu cca 150 eur) a až do obdržania negatívneho výsledku musí absolvovať karanténu na mieste určenom maltskými úradmi, ktoré sa hradí z vlastných prostriedkov. Pri nedodržaní pokynov hrozí pokuta a trestné stíhanie.

 

Pozrite si rozdelenie krajín podľa rizika nákazy a podrobné podmienky vstupu
 

Cestovanie v rámci krajiny 

Preprava medzi jednotlivými ostrovmi je v prevádzke.

 

Opatrenia v krajine

Opätovne sú otvorené obchody a vonkajšie trhy, bary, kluby, kiná a divadlá. V interiéroch aj exteriéroch platí povinnosť nosiť rúško s výnimkou detí do troch rokov, ľudí, ktorí majú problémy s dýchaním, pri športe, resp. pri komunikácii s hluchonemými. Od 17. januára osoby, ktoré nebudú zaočkované posilňujúcou dávkou (booster dávka, od podania tejto posilňujúcej vakcíny musí uplynúť 14 dní), nebudú môcť navštíviť bary, reštaurácie, kluby, divadlá, bazény, posilňovne, športové zariadenia, herne a kasína.

 

V prípade kontaktu s osobou nakazenou COVID-19 alebo prejavuje známky choroby je povinnosť informovať tzv. Covid Helpline na čísle 111 alebo e-mailom na covid19health@gov.mt. V tomto prípade je povinná 14-dňová karanténa v domácom prostredí resp. v ubytovacom zariadení (náklady si hradí cestujúci sám). Doba karantény pre osoby zaočkované posilňujúcou dávkou (booster dávkou) sa skracuje na 10 dní, uvedené platí aj pre osoby v spoločnej domácnosti, pokiaľ sú zaočkované posilňujúcou dávkou. Od podania posilňujúcej dávky musí uplynúť 14 dní.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR