Back

Maďarsko - podmienky vstupu a upozornenie k platnosti dokladov

Maďarsko - podmienky vstupu a upozornenie k platnosti dokladov

24.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Maďarsko

Aktualizované: 24/06/2022 

Podmienky vstupu

Na územie Maďarska je od 7. marca možný vstup bez obmedzení - bez povinnosti preukázať potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Cestujúci po príchode do Maďarska taktiež nepodliehajú karanténe a nevyžaduje sa registrácia.

 

Skontrolujte si doklady

Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku (občiansky preukaz s fotografiou).

 

Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazomAk maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať  splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom/zástupcami v anglickom jazyku (overené notárom). 

 

docx Vzor splnomocnenia  (docx; 12.84 KB)

 

Upozornenie

V prípade tranzitu cez Maďarsko do ďalších krajín, je nutné, aby mali občania SR doklad platný aspoň takú dobu, akú vyžadujú predpisy ďalších navštívených krajín. (pas alebo občiansky preukaz s fotografiou).

 

V prípade, že slovenský občan pokračuje v ceste do tretej krajiny a na hranici zistí, že nemá potrebný doklady, alebo že je jeho doklad neplatný, musí sa vrátiť na Slovensko a zabezpečiť si platný doklad.

 

Ak zistí stratu alebo odcudzenie dokladu v Maďarsku je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na polícii v obvode, kde ku strate došlo. S dokladom od maďarskej polície sa môže vrátiť do 48 hodín na Slovensko. Nie je potrebné kontaktovať slovenské veľvyslanectvo.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti ani Generálny konzuláte SR v Békešskej Čabe nevydávajú náhradný cestovný doklad, keďže tento doklad slúži len na cestu na Slovensko a maďarské orgány ho nevyžadujú.  

 

Hraničné priechody

V prevádzke sú všetky hraničné priechody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.

 

Orientačné informácie o čakacích dobách, prevádzkovej dobe na hraničných priechodoch Maďarska sú zverejnené na webovej stránke maďarskej polície.

 

V časti Határszakasz je možné vybrať si krajinu, do ktorej sa tranzituje. Stránka ponúkne všetky aktuálne hraničné priechody. Po vyznačení konkrétneho hraničného priechodu sa tiež zobrazia informácie o aktuálnych čakacích dobách. Informácie sú dostupné aj v anglickej verzii stránky v časti Border information.

 

Veľvyslanectvo SR v Budapešti nemá právomoc ovplyvniť urýchlenie vybavovania cestujúcich.

 

Podmienky tranzitu

Pohonné hmoty v Maďarsku

Nariadením maďarskej vlády v súvislosti s pohonnými hmotami môžu vozidlá so zahraničnými poznávacími značkami tankovať pohonné hmoty za trhové ceny.

 

Na väčšine benzínových čerpadiel sú tieto informácie zverejnené v maďarskom a anglickom jazyku. V prípade, že natankujú pohonné hmoty za regulovanú cenu určenú pre maďarských občanov, hrozí uloženie pokuty.

 

Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti nemá právomoc ovplyvniť riešenie porušenia predpisov s policajnými resp. s bezpečnostnými službami na benzínových čerpadlách.

 

Letecká doprava

Pre medzinárodnú leteckú prepravu je otvorené medzinárodné letisko Ferencza Liszta. Maďarská letisková polícia nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok od cestujúcich vstupujúcich na územie Maďarska za účelom tranzitu. Nemôže však zasahovať do opatrení prijatých leteckými spoločnosťami, ktoré musia zahraniční cestovatelia vrátane slovenských splniť pri letoch, resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti. Maďarská letisková polícia a Veľvyslanectvo SR v Budapešti nemajú právomoc a kompetencie zasahovať do toho procesu.

 

Odporúčame preto vopred preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok je umožnený nástup na palubu lietadla pri odlete a  prílete z/do Budapešti.

 

Opatrenia v krajine

Zrušené nosenie ochranných masiek sa ruší v uzavretých priestoroch.

 

V zdravotníckych zariadeniach je naďalej povinnosť nosiť rúško. Zákaz návštev je zrušený v nemocniciach, okrem covidových oddelení.

 

Zrušené obmedzenia  pri športových, hudobných a tanečných a iných kultúrnych podujatiach pre viac ako 500 osôb.

 

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Viac na vládnej stránke ku COVID-19.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Vládna stránka Maďarska ku COVID-19

Informácie o očkovaní v Maďarsku

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR