Back

Luxembursko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Luxembursko - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

10.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Luxembursko

Aktualizované: 10/01/2022

Najnovšie zmeny

  • aktualizovaná platnosť PCR testu (48 hodín) a antigénového testu (24 hodín)
  • aktualizované opatrenia v krajine

 

Podmienky vstupu do krajiny

Hranice sú otvorené. Občania SR môžu vstúpiť na územie Luxemburska bez ohľadu na dôvod ich cesty a nielen za účelom návratu do miesta bydliska a bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 (s výnimkou leteckej dopravy) alebo absolvovania karantény.

 

Od 13. júna 2021 do odvolania každá osoba (rezident aj nerezident) staršia ako  12 rokov a dva mesiace, ktorá prichádza do Luxemburska letecky (aj zo štátov EÚ a Schengenského priestoru), musí pri nástupe do lietadla predložiť niektorý z nasledovných dokumentov:

 

  • potvrdenie o úplnom očkovaní (jedna alebo dve dávky vakcíny podľa typu  vakcíny + 14 dní po očkovaní) vykonané s vakcínou, ktorá získala povolenie na uvedenie na trh od Európskej agentúry pre lieky, a to vakcíny spoločností AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson a Moderna, vystavené verejným alebo medicínskym orgánom členského štátu Európskej únie alebo členského štátu schengenského priestoru;
  • alebo potvrdenie vydané lekárom alebo vnútroštátnym orgánom členského štátu Európskej únie alebo členského štátu schengenského priestoru pre osoby, ktoré prekonali COVID-19 v priebehu 6 mesiacov pred ich cestou a ktorí ukončili  potrebnú izoláciu v príslušnej krajine a nemajú príznaky infekcie;

    Na stiahnutie: pdf vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)
     
  • alebo negatívny výsledok (na papieri alebo elektronickom dokumente) testu na COVID-19 (metódy PCR, TMA alebo LAMP) vykonaný menej ako 48 hodín pred letom alebo antigénový test na COVID-19, ktorý vykoná menej ako 24 hodín pred letom lekárske laboratórium alebo akýkoľvek iný orgán oprávnený na tento účel. Negatívny výsledok vyšetrenia sa musí predložiť, ak je to potrebné, aj s prekladom, do jedného z úradných jazykov Luxemburska alebo do angličtiny, taliančiny, španielčiny alebo portugalčiny.

 

Výnimka z uvedeného opatrenia sa vzťahuje na zdravotníkov; výskumných pracovníkov v oblasti zdravia a odborníkov v starostlivosti o seniorov pri výkone svojej funkcie; osoby zamestnané v sektore dopravy; osoby ktoré absolvujú spiatočnú cestu letecky na menej ako 72 hodín z Luxemburska do krajiny, ktorá je členom Schengenského priestoru alebo Európskej únie a neopustili schengenský priestor alebo územie členských štátov EÚ počas tohto obdobia; členov diplomatického zboru; pracovníkov medzinárodných organizácií a osoby pozvané týmito medzinárodnými organizáciami, ktorých fyzická prítomnosť je potrebná na riadne fungovanie týchto organizácií; vojenský personál; pracovníkov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a pracovníkov civilnej ochrany v rámci výkonu ich funkcií.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cez územie Luxemburska je umožnený tranzit bez obmedzení.

 

Letecká preprava

Letisko Luxemburg je v prevádzke na komerčné lety do viacerých destinácii;  za účelom informácií k vášmu letu je potrebné kontaktovať príslušnú leteckú spoločnosť.

 


Na letisku je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj počas letu, dodržiavať odstup minimálne dva metre, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).

 

Opatrenia v krajine

Od 11. januára 2021 sú otvorené obchody za dodržiavania sanitárneho protokolu, v školách bolo obnovené vyučovanie telesnej výchovy a otvorili sa kultúrne zariadenia (kiná a divadlá) za dodržania určitých podmienok. Od 13. júna 2021 sú stretnutia privátneho charakteru (v interiéri alebo exteriéri) limitované počtom max. 10 osôb z rôznych domácností alebo všetkých členov jednej inej domácnosti alebo osôb, ktoré spolunažívajú. Deti sa započítajú bez ohľadu na vek.

 

Od 13. júna 2021 sa uplatňuje CovidCheck režim v rôznych zariadeniach (napr. reštaurácie, bary, fitnescentrá, obchod atď.) alebo podujatiach (napr. športové podujatia, koncerty), do ktorých vstup je vyhradený výlučne pre ľudí (zákazníci, diváci, personál), ktorí sú očkovaní, uzdravení alebo negatívne testovaní (certifikát s QR kódom). Osoby mladšie ako 12 rokov a 2 mesiace sú vyňaté z predloženia certifikátu COVID-19.

 

Od 25. decembra 2021 je povinný COVID Check 2G (očkovaní alebo prekonaní) na všetkých miestach s prístupom verejnosti (od počtu účastníkov 10 – 200 osôb) vo forme 2G+ (očkovaní alebo prekonaní +  PCR test alebo antigénový test alebo booster).

 

Reštaurácie, bary a kaviarne spadajú pod režim COVID Check 2G+ pre klientov a 3G pre zamestnancov. Zatvárací čas uvedených zariadení je stanovený na 23.00 hod..

 

Od 15. januára 2022 bude režim 3G povinný (očkovaní, prekonaní alebo testovaní) na všetkých pracoviskách.

 

Zhromaždenia nad 200 osôb sú zakázané s výnimkou vopred schválenia sanitárneho protokolu Riaditeľstvom pre zdravotníctvo, ktorý musí byť na zhromaždení dodržaný.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR