Back

Litva - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Litva - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

19.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Litva

Aktualizované: 19/01/2022 

  • aktualizované podmienky vstuptu

 

Prehľad podmienok vstupu do Litvy a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Kto má povolený vstup?

Vstup do Litvy je povolený všetkým osobám. Líšia sa iba opatrenia, ktoré treba dodržiavať po príchode z jednotlivých kategórií krajín. Litva rozdeľuje krajiny do troch kategórií –

 

1. zelená a oranžová farba,

2. červená a sivá farba a

3. krajiny, po príchode z ktorých sú zavedené osobitné opatrenia.

 

Kategórie krajín Registrácia Izolácia Test na COVID-19
Najskôr 48 hodín pred cestou 7-dňová    PCR test 72 hodín pred príchodom,
alebo antigénový test 48 hodín pred príchodom
Očkovaní/prekonaní Ostatní  Očkovaní/prekonaní Ostatní  Očkovaní/prekonaní Ostatní 
 
Krajiny, na ktoré sa vzťahujú posilnené opatrenia Áno Áno Áno Áno

Áno

Áno

naviac je povinný PCR test na 3 deň po príchode a druhý PCR test medzi 7-10 dňom od príchodu. Áno, naviac je povinný PCR test na 3 deň po príchode a druhý PCR test medzi 7-10 dňom od príchodu.
 
Červená a sivá Áno Áno Nie Áno Nie Áno
Odporúča sa absolvovať platený PCR alebo antigénový test najneskôr tretí deň od príchodu. Odporúča sa absolvovať platený PCR alebo antigénový test najneskôr tretí deň od príchodu.
 
Oranžová (žltá) Áno Áno Nie Nie Nie Áno
Odporúča sa absolvovať platený PCR alebo antigénový test najneskôr tretí deň od príchodu.
 
Zelená Áno Áno Nie Nie Nie Áno

Zdroj informácií: Ministerstvo zdravotníctva Litvy

Aktuálne rozdelenie krajín je zverejňované každý pondelok piatok s platnosťou od nasledujúceho pondelku na oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

 

Aktuálne rozdelenie krajín je zverejňované piatok s platnosťou od nasledujúceho pondelka na oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Registrácia je povinná, najskôr 48 hodín pred prekročením hranice, prostredníctvom vyplnenia formuláru na stránke Národného centra verejného zdravia. Pred nastúpením do dopravného prostriedku alebo po prekročení hranice môže byť vyžadované preukázanie sa potvrdením o registrácii vo forme zaslaného QR kódu alebo vytlačeným papierovým potvrdením, že sa osoba zaregistrovala.

 

Registrácia nie je povinná pre osoby, ktoré iba tranzitujú cez Litvu.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

V prípade, že od plného vakcinačného cyklu vakcínou schválenou Európskou liekovou agentúrou (EMA) uplynulo viac ako 14 dní alebo od pozitívnej diagnostiky ochorenia COVID-19 PCR testom neuplynulo viac ako 180 dní, je bez ohľadu na to, v akej kategórii sa Slovensko nachádza, príchod bezproblémový. Dodatočné opatrenia sú opísané v tabuľke vyššie.

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe? Resp. pri nástupe do lietadla

1. Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;

2. QR kód doručený po registrácii na stránke Národného centra verejného zdravia;

3.

  • Potvrdenie o očkovaní plným vakcinačným cyklom schválenej vakcíny EMA, od ktorého uplynulo najmenej 14 dní
  • alebo negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín
  • alebo negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín
  • alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (platí do 180 dní od pozitívnej diagnostiky PCR testom);

 

Aké sú podmienky pre deti?

Deti do 16 rokov nemusia absolvovať test.

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19

Výsledok testu musí byť v oficiálnom jazyku EÚ.

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

7-dňovú izoláciu musia absolvovať nezaočkované osoby po príchode z červenej, tmavo červenej a šedej kategórie krajín. 

 

Aktuálne rozdelenie krajín je zverejňované každý pondelok na oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Ak od plného cyklu očkovania vakcínou schválenou EMA uplynulo minimálne 14 dní nie je potrebné pred cestou absolvovať test ani izoláciu po príchode do krajiny. Nutné je len potvrdenie o očkovaní v oficiálnom jazyku EÚ a registrácia.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, majú rovnaké podmienky ako zaočkované osoby do 180 dňa od pozitívnej diagnostiky ochorenia COVID-19 PCR testom. Potrebné je potvrdenie o tejto skutočnosti v oficiálnom jazyku EÚ.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit musí byť uskutočnený iba s nevyhnutnými hygienickými prestávkami. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

V interiéri sú povinné zdravotnícke rúška spĺňajúce normu EN 14683 alebo respirátory. Pre účasť na verejných podujatiach v interiéri sú prípustné najmenej FFP2 respirátory.

 

Pre využívanie služieb (obchody, reštaurácie, wellness, posilňovne a pod.) bola obmedzená dĺžka platnosti vakcinačného certifikátu na 7 mesiacov. Bližšie informácie o platnosti vakcinačných certifikátov nájdete na oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

 

Jednotlivé opatrenia sú prehľadne spracované na oficiálnej stránke Národnej agentúry pre rozvoj turizmu, ako aj oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Ak sa vyskytnú príznaky (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním), mali by ste zavolať na horúcu linku COVID-19: 1808 (+37037367963 pre volania z medzinárodného čísla).

 

Zoznam súkromných laboratórií, ktoré testujú na ochorenie COVID-19, nájdete na stránke Národného centra verejného zdravia.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Všetky relevantné informácie týkajúce sa patrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 možno nájsť na oficiálnej stránke Úradu vlády týkajúcej sa ochorenia COVID-19.

Dôležité informácie o ochorení COVID-19 sú zverejňované na stránke Ministerstva zahraničných vecí Litvy

Užitočné informácie týkajúce sa turizmu do Litvy možno nájsť na oficiálnej stránke Národnej agentúry pre rozvoj turizmu.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR