Back

Kostarika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kostarika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Kostarika

Aktualizované: 12/06/2022 (bez zmeny od 05/04/2022)

Podmienky vstupu do krajiny

Vládne úrady Kostariky povoľujú vstup do krajiny všetkým cudzincom. Kostarické úrady v súčasnosti nevyžadujú na vstup cudzinca test na COVID-19 ani potvrdenie o zaočkovaní.

 

Na vstup do Kostariky bolo zrušené aj povinné zdravotné poistenie COVID-19. Napriek tomu Veľvyslanectvo SR v Mexiku slovenským občanom odporúča, aby pri cestovaní do Kostariky mali uzatvorené takéto medzinárodné zdravotné poistenie. 

 

V prípade, že cudzinec počas pobytu v Kostarike dostane COVID-19, je povinná karanténe v dĺžke 7-14 dní.   

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pred prekročením kostaricko-nikaragujskej hranice cudzinec musí predložiť potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 vykonanom maximálne 72 hodín pred plánovaným prekročením hranice do Nikaraguy.

 

Vnútorný pohyb /tranzit po krajine je povolený bez obmedzení, v prostriedkoch verejnej MHD však stále platia obmedzenia regulujúce počet cestujúcich.
 

Opatrenia v krajine

Turistické centrá, obchodné domy, reštaurácie, hotely diskotéky, nočné kluby, resp. všetky aktivity určené verejnosti sú otvorené. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR