Back

Kosovo* - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kosovo* - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

13.5.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19

Aktualizované: 13/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky obmedzenia pre vstup do Kosova sú od 1. mája 2022 zrušené. Všetky hraničné priechody a letiská fungujú bez obmedzenia.

 

Cestovanie v rámci krajiny 

Bez obmedzení

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení

 

Opatrenia v krajine 

V interiéry a v dopravných prostriedkoch je odporúčané nosenie rúška, ktoré zakrýva nos a ústa okrem osôb mladších ako 16 rokov.

Od 1. mája sú zrušené všetky obmedzenia pohybu.

Činnosť obchodných centier, reštaurácií, nočných klubov, organizovanie festivalov, koncertov, exkurzií, pútí, svadieb, rodinných a spoločenských večierkov je bez obmedzenia.

Organizovanie športových súťaží a cvičení je povolené v súlade s protokolmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií pre organizovanie športových podujatí a opatreniami Kosova.

 

Všetci zamestnanci verejných inštitúcií, ústredných a miestnych verejných podnikov, súkromných podnikov (vrátane gastronomických zariadení), organizácií, ako aj iných subjektov musia mať jeden z nasledujúcich dokladov:

  • osvedčenie o očkovaní minimálne dvomi dávkami alebo jednou dávkou vakcíny Janssen proti COVID-19;
  • osoby s potvrdením od lekára špecialistu o kontraindikácii očkovania a sú oslobodené od očkovania. Musia však mať negatívny RT-PCR test na COVID-19, nie starší ako jeden týždeň.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.