Back

Kosovo - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kosovo - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

23.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19

Aktualizované: 23/01/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky osoby, ktoré vstupujú do Kosova*, vrátane osôb s povolením na prechodný alebo trvalý pobyt v Kosove, musia od 22. januára 2022 predložiť a po celú dobu pobytu v Kosove sa preukazovať:

 

 •  certifikátom o plnom zaočkovaní tromi (3) dávkami vakcíny proti COVID-19 (alebo jednou dávkou Janssenovej vakcíny a posilňovacou dávkou),

 • alebo certifikátom o očkovaní dvoma (2) dávkami vakcíny proti COVID-19 (alebo jednodávkovou vakcínou  Janssen) spolu s negatívnym RT-PCR testom na COVID-19 nie straším, ako 48 hodín.

   

Kosovo akceptuje certifikáty vydávané v členských krajinách Európskej únie. Certifikáty a potvrdenia sú akceptované v anglickom a albánskom jazyku (nie v slovenskom jazyku).

 

Podmienky vstupu do Kosova platia aj pre občanov Slovenskej republiky, respektíve osoby cestujúce zo Slovenska.

 

 
Povinnosť preukázať sa vyššie uvedenými potvrdeniami sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú:.

 • mladšie ako 12 rokov; osoby vo veku od 12 do 16 rokov musia mať negatívny RT-PCR test nie starší ako 48 hodín
 • vstupujú do Kosova letecky alebo cez pozemné hraničné priechody a pri vstupe podpíšu vyhlásenie, že Kosovo opustia do troch hodín;
 • Osoby s lekárskymi potvrdeniami o kontraindikácii očkovania. Takéto osoby predložia negatívny RT-PCR test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

ďalej

 • profesionálni dopravcovia za predpokladu, že dodržia protokol o medzinárodnej doprave a protipandemické opatrenia;
 • cestujúci medzinárodnou organizovanou dopravou ak pri vstupe do Kosova podpíšu vyhlásenie, že do piatich hodín opustia územie Kosova.

 

 

Registrácia pred vstupom do Kosova sa nevyžaduje.

 

Styčný úrad SR v Prištine odporúča cestujúcim zabezpečiť si papierovú formu potvrdení s originálnou pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Elektronická verzia nemusí byť zo strany kosovských orgánov akceptovaná.

 

Osoba, ktorá legálne vstúpi na územie Kosova a nedeklaruje krajinu, z ktorej prichádza, a nekoná podľa pokynov príslušných orgánov alebo odmietne byť podrobená povinnej karanténe sa potrestá pokutou 500 eur. 

 

Od 23. januára 2022 Kosovo bolo opätovne zaradené medzi rizikové krajiny. V súlade s cestovným odporúčaním Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúčame do Kosova necestovať. (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou situáciou vo svete v dôsledku pandémie COVID-19 a šírením delta variantu a variantu omikron naďalej odporúča občanom necestovať do zahraničia (3. stupeň cestovného odporúčania).

 

Cestovanie v rámci krajiny 

Bez obmedzení pri rešpektovaní platných protipandemických opatrení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Všetci cudzinci prechádzajúci cez Kosovo (tranzit) či už pozemnou alebo leteckou dopravou sa nemusia preukazovať požadovanými potvrdeniami za predpokladu, že pri vstupe do Kosova podpíšu vyhlásenie, že do 3 hodín opustia Kosovo, v prípade organizovanej autobusovej prepravy na medzinárodných linkách za predpokladu, že účastníci podpíšu vyhlásenie, že do 5 hodín opustia Kosovo.

 

Vodiči medzinárodnej prepravy sa nemusia preukázať požadovanými potvrdeniami za predpokladu, že dodržia protokol medzinárodnej prepravy.

 

Odchod z Kosova je bez obmedzení, avšak môže byť ovplyvnený podmienkami vstupu do susedných krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).

 

Opatrenia v krajine 

Epidemiologická situácia v Kosove sa z v polovici januára 2022 rapídne zhoršila. Dôvodom je  rýchle šírenie variantu omikron. Od 23. januára Kosovo bolo zaradené medzi krízové krajiny.

 

Od 22. januára 2022 platia nasledovné opatrenia

 

 • povinné nosenie ochranných prostriedkov (rúško, respirátor) a dodržiavanie sociálnej vzdialenosti 1,5 m s výnimkou ak osoba sa pohybuje sama, pri vedení vozidla jednou osobou alebo spolu s členmi rodiny, pri behu, jazde na bicykli alebo cvičení, pri konzumácii stravy a nápojov
 • Je zakázaný vstup do všetkých uzatvorených priestorov bez rúška.
 • Platí zákaz vychádzania od 22.00 do 05.00 hod. s výnimkou zabezpečenia nočných služieb na nepretržitých prevádzkach, vyhľadania lekárskej pomoci, zabezpečenia zásobovania, vždy na základe zvláštneho povolenia vydaného kompetentným orgánom.
 • Osoby, ktoré počas zákazu vychádzania cestujú sa musia preukázať letenkou alebo cestovným lístkom.
 • Aktivity vo vnútorných priestoroch (semináre, rokovania, výcvik, kultúrne aktivity) sú povolené s účasťou maximálne 30 osôb. Organizátor je povinný zabezpečiť vzdialenosť 1 m medzi účastníkmi.
 • Aktivity na otvorených priestranstvách sú povolené s účasťou maximálne 70 osôb. Organizátor je povinný zabezpečiť vzdialenosť aspoň 1 m medzi účastníkmi.
 • Organizovanie recepcií je zakázané.
 • Pohreby sú povolené len za účasti najbližšej rodiny.
 • Zakázané je organizovanie na celom území Kosova festivalov, koncertov, exkurzií, výletov, púti, svadieb, zásnub, rodinných, a spoločenských aktivít. Zakázaná je činnosť nočných klubov.
 • Náboženské obrady a obrady sa môžu konávať len s využitím maximálne  50 % využiteľnej kapacity.
 • Gastronomické služby môžu byť zabezpečované v čase 05.00 hod do 21.00 hod. Návštevníci reštaurácií sa musia preukázať platným očkovaním minimálne dvoma dávkami vakcíny proti COVID-19. Využívanie vnútorných priestorov je povolené do 50 % kapacity priestoru a v otvorených priestoroch do 70 % kapacity priestoru. Zákazníci sú povinní sedieť a nosiť rúško zakrývajúce nos a ústa okrem doby konzumácie stravy a nápojov. Donášková služba po 21.00 hod. sa môže vykonávať len na zvláštne povolenie. Zákazníci reštaurácií a kaviarní sú povinní sedieť a vzdialenosť medzi nimi musí byť minimálne 1 meter.
 • Vo verejnej doprave je povinné používanie rúška. Prevádzkovatelia cestnej dopravy môžu využívať len 50% kapacity miest na sedenie.
 • Vo vozidlách taxislužby môžu cestovať najviac dvaja cestujúci.

 

Úplné znenie ostatného rozhodnutia kosovskej vlády o platnosti opatrení na zabránenie šírenia pandémie 


Finančné pokuty za porušenie stanovených opatrení:

 • nenosenie rúška alebo nedodržiavanie sociálnej vzdialenosti - 35 eur
 • porušenie pravidiel súkromnej prepravy osôb - 200 eur
 • za organizovanie zakázaných aktivít - 2000 eur
 • za porušenie nariadenej karantény - 500 eur.

 

Kosovská polícia a zodpovedné inšpektoráty sú povinné dohliadať na vykonávanie opatrení, iných rozhodnutí a príslušných usmernení pri vykonávaní zákona č. 07/L-006 o prevencii a boji proti pandémii na území Kosovskej republiky.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova