Back

Kosovo - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kosovo - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

7.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine informuje, že nehľadiac na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v uplynulých troch týždňoch v Kosove* naďalej od 01. júna 2020 prebieha tretia etapa postupného uvoľňovania opatrení a obmedzení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19. Okrem opätovného obmedzenia voľného pohybu od 06. júla 2020 platí zákaz vychádzania v čase od 21:00 h do 05:00 h. Vláda Kosova s platnosťou od 06. júla 2020 nariadila:

 

  • zatvoriť všetky verejné inštitúcie a súkromné podniky, v ktorých sa vyskytli alebo vyskytnú pozitívne prípady COVID-19. Všetky osoby, ktoré prišli do kontaktu s infikovanou osobou, sú povinné zostať v domácej karanténe 14 dní,
  • obmedziť počet pracovníkov prítomných vo všetkých inštitúciách iba na tých, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie chodu inštitúcie,
  • znížiť na polovicu povolený počet cestujúcich v prostriedkoch verejnej dopravy, ktorá bola obnovená k 01. júnu 2020,
  • zákaz organizovania zhromaždení v uzavretých aj na otvorených priestoroch pre viac ako 50 osôb, slávnostné obrady je možné vykonávať iba v kruhu blízkej rodiny,
  • zákaz prevádzky reštaurácií, barov a nočných podnikov od 21:00 do 05:00 h,
  • povinnosť nosenia rúšok, prísne dodržiavanie fyzickej vzdialenosti medzi osobami, dezinfekciu a vetranie priestorov (uvedené opatrenie je trvalo platné od marca 2020),
  • vytvorí ďalšie kapacity s lôžkami a potrebným vybavením i v regionálnych nemocniciach,
  • prísne dodržiavanie ochranných opatrení uložených Národným inštitútom verejného zdravia.

Otvorenie a prevádzkovanie reštauračných zariadení, kaviarní, barov, nočných podnikov, plavární, kúpalísk, wellness zariadení a organizovanie podujatí je možné len za dodržania platných hygienických a protiepidemiologických opatrení.

 

V platnosti naďalej ostávajú opatrenia týkajúce sa nosenia rúšok, rukavíc a dodržiavania sociálneho odstupu v budovách a dopravných prostriedkoch.

 

Nedodržanie platných opatrení je posudzované podľa zákona ako priestupok a môže byť potrestané pokutou vo výške od 500 do 2 000 eur pre fyzické osoby a od 3 000 do 8 000 pre právnické osoby, pričom osoba zodpovedná za právnickú osobu môže byť potrestaná pokutou vo výške od 500 do 1 500 eur.

 

Styčný úrad SR v Prištine upozorňuje, že disciplinovanosť obyvateľov Kosova dodržiavať platné opatrenia nariadené Ministerstvom zdravotníctva Kosova a Národného úradu verejného zdravia (prioritne nosenie rúška a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti) je veľmi nízka. Vláda Kosova je pripravená vyhlásiť núdzový stav, ak to navrhnú odborníci v oblasti zdravotníctva a epidemiológie.

 

Vstup a cestovania v rámci Kosova

 

Od 1. júna 2020 sú otvorené pozemné hranice so všetkými susednými krajinami – konkrétne bolo otvorených 6 hraničných priechodov: Merdare, Hani Elezit, Vermice, Dheu Bardhe, Kulla, Jarinje. Od 26. júna 2020 je otvorený aj hraničný priechod so Severným Macedónskom.

 

Vstup do Kosova je možný bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez nutnosti zotrvania v karanténe. Vláda Kosova však odporúča pri vstupe do Kosova preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 (RT-PCR) nie starším ako 96 hodín. Podľa Ministerstva zdravotníctva Kosova odporúčanie vlády neznamená povinnosť preukázať sa týmto testom.

 

28. júna 2020 bolo znovuotvorené medzinárodné letisko Adema Jashari v Prištine, avšak len pre „nutné pravidelné linky“ (only for the necessary regular lines).

 

Cestovanie v rámci Kosova je bez obmedzení.

 

Tranzit alebo individuálna doprava cez Kosovo je v súčasnosti bez obmedzení. Styčný úrad SR v Prištine odporúča overiť si pred cestou aj aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny, ktoré sa môžu z dôvodu vývoja epidemiologickej situácie meniť.

 

V prípade Kosova je potrebné rešpektovať cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti so zaradením Kosova medzi rizikové oblasti.

 

Návrat do SR

 

Občania SR môžu opustiť Kosovo cez vyššie uvedené hraničné priechody bez zvláštneho povolenia. Do úvahy je však potrebné vziať situáciu, podmienky a obmedzenia vstupu do krajín susediacich s Kosovom a tiež aktuálnu situáciu v krajinách, cez ktoré občan SR bude prechádzať na ceste do SR.

 

Pri návrate do SR z Kosova je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

V Kosove však nie je možnosť takýto test absolvovať na komerčnom základe, pretože testovanie prebieha iba na základe žiadosti epidemiologických a zdravotníckych zariadení. Test si je možné ešte pred návratom objednať v niektorom z testovacích zariadení na Slovensku a absolvovať ho do dvoch dní po príchode na Slovensko.

 

Ďalšie informácie

 

Zavedená informačná linka Ministerstva zdravotníctva Kosova, na ktorej sú poskytované informácie o ochorení COVID-19 je naďalej funkčná: +383 38 200 80 800. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Kosova na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať.

 

Odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby v prípade pobytu v Kosove sledovali situáciu a plnili nariadenia prijaté kompetentnými orgánmi Kosova. Zároveň odporúčame zvýšenú obozretnosť pri kontakte s ostatnými osobami, najmä na najviac navštevovaných miestach.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Styčného úradu Slovenskej republiky v Prištine na mobilnom telefónnom čísle: +383 45 301 615 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky + 421 2 5978 5978.

 

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.