Back

Kórejská republika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kórejská republika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.7.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Kórejská republika

Aktualizované: 26/07/2022 

Najnovšie zmeny

Od 8. júna 2022 bola zrušená povinnosť karantény po príchode pre všetky osoby.

 

Ostáva povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny max. 48-hodinový PCR test a absolvovať ďalší PCR test najneskôr do 24-hodín od príchodu. Až do negatívneho výsledku PCR testu po príchode je nutné dodržiavať povinnú samoizoláciu.

 

Výsledok PCR testu po príchode je nutné povinne nahrať do online systému Q-Code.

 

Návod k systému Q-Code

 

Kórejská republika naďalej odporúča všetkým cestujúcim registrovať sa a nahrať ešte pred odletom do online systému Q-Code svoje osobné údaje, negatívny výsledok PCR/antigénového testu a potvrdenie o zaočkovaní (ak ho cestujúci má). Po registrácií bude cestujúcim pridelený QR kód, ktorým sa preukážu po príchode do krajiny. Online registrácia v systéme Q-Code potom výrazne urýchľuje a zjednodušuje letiskové kontroly po prílete.

 

V prípade pozitívneho výsledku PCR testu po príchode do krajiny je u krátkodobých návštevníkov naďalej povinná 7-dňová hospitalizácia v kórejskom zdravotnom zariadení. U osôb s dlhodobým pobytom v Kórejskej republike je v prípade pozitívneho výsledku PCR testu po príchode možná povinná 7-dňová domáca samoizolácia.

 

Namiesto negatívneho max. 48-hodinového PCR testu pred cestou je možné použiť negatívny max. 24-hodinový antigénový test.

 

Upozorňujeme, že negatívny výsledok antigénového testu musí byť rovnako ako výsledok PCR testu v kórejskom alebo anglickom jazyku, musí obsahovať informácie o cestujúcom vrátane mena, dátumu narodenia, čísla cestovného dokladu a údaje o type testu a klinike, ktorá test vykonala. Výsledok testu musí byť taktiež vytlačený na papieri. Výsledky testov len v elektronickej podobe nie sú akceptované.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Kto má povolený vstup?

Od 1. septembra 2021 vláda Kórejskej republiky obnovila bezvízový styk pre občanov Slovenskej republiky (13. apríla 2020 do 31. augusta 2021 Kórejská republika jednostranne pozastavila platnosť bezvízovej dohody).

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Je potrebné sa minimálne 24 hodín pred príchodom do Kórejskej republiky registrovať v systéme K-ETA alebo pomocou mobilnej aplikácie K-ETA. Pred cestou odporúčame konzultovať svoju situáciu s Veľvyslanectvom Kórejskej republiky v Bratislave.

 

Aká je platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ vydaného na Slovensku?

Zahraničné digitálne COVID preukazy nie sú v Kórejskej republike platné.

 

Osoby zaočkované proti COVID-19 mimo územia Kórejskej republiky, ktoré majú v krajine udelený pobyt (Alien Registration Card) a majú kórejské mobilné telefónne číslo, môžu požiadať o uznanie svojho zahraničného očkovacieho preukazu na mestskom úrade v mieste svojho nahláseného bydliska v Kórejskej republike.

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Všetci cestujúci do Kórejskej republiky musia mať pred cestou negatívny max. 48-hodinový PCR test alebo negatívny max. 24 hodinový antigénový test. 48 hodín, resp. 24 hodín sa počíta od času vykonania testu, nie od času vydania certifikátu o výsledku testu.

 

Cestujúcim bez testu nebude umožnený vstup do krajiny, resp. nástup do lietadla. PCR/antigénový test musí byť vyhotovený v anglickom alebo kórejskom jazyku, a vytlačený na papieri.

 

Ak bol výsledok testu vydaný v inom jazyku, je nutné aby bol preklad do angličtiny alebo kórejčiny overený notárom.

 

Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru a musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilného telefónu

 

Od 1. júla 2021 Kórejská republika predlžuje dĺžku pobytu/víz v krajine maximálne len do dátumu platnosti cestovného dokladu. Príklad: V prípade, že má žiadateľ podľa predpisov nárok na dvojročné predĺženie, ale jeho/jej cestovný doklad je platný len ďalších šesť mesiacov, doba pobytu sa predĺži iba o šesť mesiacov do dátumu vypršania platnosti cestovného dokladu.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Deti do 6 rokov (v čase vstupu do krajiny) majú z povinnosti preukázať sa negatívnym PCR/antigénovým testom pred príchodom výnimku, povinnosť absolvovať PCR test po príchode sa však vzťahuje na všetkých, vrátane detí do 6 rokov.

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Od 8. júna 2022 bola zrušená povinnosť absolvovať 7-dňovú karanténu/samoizoláciu pre všetky osoby prichádzajúce do Kórejskej republiky.

 

V prípade pozitívneho výsledku PCR testu po príchode do krajiny je u krátkodobých návštevníkov naďalej povinná 7-dňová hospitalizácia v kórejskom zdravotnom zariadení. U osôb s dlhodobým pobytom v Kórejskej republike je v prípade pozitívneho výsledku PCR testu po príchode možná povinná 7-dňová domáca samoizolácia.

 

V rámci reciprocity Kórejská republika plne hradí liečbu a všetky lekárske výdavky s ňou spojené pre občanov Slovenskej republiky v prípade pozitívneho testu na COVID-19 po vstupe do Kórejskej republiky. Upozorňujeme ale, že Kórejská republika vyhodnocuje situáciu každý mesiac a liečbu môže znovu spoplatniť, preto aj naďalej odporúčame aby si občania SR, ktorí plánujú cestovať do Kórejskej republiky vybavili pred príchodom cestovné alebo súkromné poistenie, ktoré plne hradí aj zdravotné náklady spojené s liečbou na COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit

Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie). Na tranzit, ak pasažier neopustí tranzitný priestor, nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu.

 

Odchod z krajiny 

Cudzinci s dlhodobým pobytom v krajine (držitelia tzv. „Alien Registration Card“) nemusia požiadať o povolenie na opätovný vstup v prípade, že neopustia krajinu na dobu dlhšiu ako jeden rok.

 

V prípade vycestovania z Kórejskej republiky na dobu dlhšiu ako jeden rok je potrebné na kórejskom imigračnom úrade v mieste bydliska požiadať o povolenie na opätovný vstup. V opačnom prípade kórejský imigračný úrad po vycestovaní ukončí registráciu cudzinca ako aj platnosť jeho/jej dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórejskej republiky bude nutné požiadať o udelenie nových víz.

 

Opatrenia v krajine

V platnosti naďalej ostáva povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch a na vonkajších podujatiach, ktorých sa zúčastňuje 50 a viac osôb, ako napr. športové podujatia, festivaly a pod. Za nenosenia rúška hrozí pokuta vo výške 100 tis. KRW (cca 75 eur).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR