Back

Kórejská republika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kórejská republika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

18.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kórejská republika

Aktualizované: 18/01/2022

Najnovšie zmeny

Od 20. januára 2022 musia mať všetci cestujúci do Kórejskej republiky negatívny max. 48-hodinový PCR test. 48 hodín sa počíta od času vykonania PCR testu, nie od času vydania certifikátu o výsledku testu. Cestujúcim bez max. 48-hodinového PCR testu nebude umožnený vstup do krajiny.

 

Od 3. decembra 2021 Kórejská republika obnovila povinnú 10-dňovú karanténu po príchode aj pre osoby zaočkované v Kórejskej republike s cieľom zabrániť šíreniu variantu omikron v Kórei. Nariadenie platí do 6. februára 2022 s možnosťou jeho ďalšieho predĺženia. Platí povinnosť mať pri príchode do krajiny negatívny max. 48-hodinový PCR test, absolvovať ďalší PCR test najneskôr na druhý deň po príchode a tretí PCR test na siedmy deň po príchode.

 

Od 3. decembra 2021 Kórejská republika pozastavila až do odvolania vydávanie výnimiek z povinnej 10-dňovej karantény pre osoby plne zaočkované proti COVID-19 mimo Kórejskej republiky. Platnosť výnimiek, ktoré boli vydané pred týmto dátum bola taktiež pozastavená.

 

Cudzincom bez dlhodobého pobytu v Kórei cestujúcim z Juhoafrickej republiky, Botswany, Zimbabwe, Namíbie, Lesotha, Eswatini, Mozambiku, Malawi, Nigérie, Ghany a Zambie nebude umožnený vstup do krajiny. Zoznam krajín s obmedzeným vstupom sa bude pravdepodobne ďalej rozširovať, dôrazne preto odporúčame pravidelne kontrolovať aktuálne pandemické opatrenia a konzultovať cestu s leteckou spoločnosťou.

 

Kórejská vláda predĺžila odporúčanie necestovať do zahraničia do 13. februára 2022.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Kto má povolený vstup?

Od 1. septembra 2021 vláda Kórejskej republiky obnovila bezvízový styk pre občanov Slovenskej republiky (13. apríla 2020 do 31. augusta 2021 Kórejská republika jednostranne pozastavila platnosť bezvízovej dohody).

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Po novom je potrebné sa minimálne 24 hodín pred príchodom do Kórejskej republiky registrovať v systéme K-ETA alebo pomocou mobilnej aplikácie K-ETA. Pred cestou odporúčame konzultovať svoju situáciu s Veľvyslanectvom Kórejskej republiky v Bratislave.

 

Aká je platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ vydaného na Slovensku?

Kórejská republika neuznáva zahraničné očkovacie preukazy, pre osoby zaočkované proti COVID-19 mimo územia Kórejskej republiky naďalej platia rovnaké pravidlá ako pre nezaočkované osoby.

 

Osoby zaočkované proti COVID-19 mimo územia Kórejskej republiky, ktoré majú v krajine udelený pobyt (Alien Registration Card) a majú kórejské mobilné telefónne číslo, môžu požiadať o uznanie svojho zahraničného očkovacieho preukazu na mestskom úrade v mieste svojho nahláseného bydliska v Kórejskej republike. Spraviť tak však môžu až po prepustení z povinnej karantény po príchode do krajiny.

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Upozorňujeme, že naďalej platia všetky imigračné a cestovné opatrenia Kórejskej republiky spojené s COVID-19, vrátane povinného max. 48 hodín negatívneho PCR testu v anglickom alebo kórejskom jazyku pri príchode do krajiny a 10-dňovej povinnej karantény pre osoby zaočkované mimo Kórejskej republiky, ako aj pre nezaočkované osoby.

 

Od 8. januára 2021 sa musia všetci prichádzajúci do Kórejskej republiky preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 v anglickom jazyku alebo kórejskom jazyku urobeného max. 48 hodín pred príchodom do Kórejskej republiky. Ak bol výsledok testu vydaný v inom jazyku, je nutné aby bol preklad do angličtiny alebo kórejčiny overený notárom.

 

Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru a musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilného telefónu. Do mobilu si musia nainštalovať špeciálnu diagnostickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú kórejským úradom poskytovať správy o svojom zdravotnom stave, a prostredníctvom ktorej je monitorovaný ich pohyb.

 

Od 1. júla 2021 Kórejská republika predlžuje dĺžku pobytu/víz v krajine maximálne len do dátumu platnosti cestovného dokladu. Príklad: V prípade, že má žiadateľ podľa predpisov nárok na dvojročné predĺženie, ale jeho/jej cestovný doklad je platný len ďalších šesť mesiacov, doba pobytu sa predĺži iba o šesť mesiacov do dátumu vypršania platnosti cestovného dokladu.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Deti do 6 rokov (v čase vstupu do krajiny) majú z povinnosti preukázať sa negatívnym PCR testom pred príchodom výnimku, povinnosť absolvovať PCR test po príchode sa však vzťahuje na všetkých, vrátane detí do 6 rokov.

 

Je po príchode povinná karanténa? /resp. v akom prípade je povinná karanténa

Všetci nezaočkovaní cestujúci prichádzajúci do Kórejskej republiky sú povinní absolvovať 10-dňovú samoizoláciu/karanténu bez ohľadu na výsledok PCR testu po príchode. Tí cestujúci, ktorí po prílete prejavujú symptómy COVID-19 alebo cestujú na krátkodobé víza sú po prílete testovaní na prítomnosť koronavírusu v jednom z testovacích zariadení, kde sú prepravení autobusom priamo z letiska, a kde čakajú v karanténe na výsledok testu. V prípade pozitívneho testu sú hospitalizovaní alebo daní do karantény na pozorovanie do Centra starostlivosti.

 

Od 1. októbra 2020 v rámci reciprocity Kórejská republika znovu plne hradí liečbu a všetky lekárske výdavky s ňou spojené pre občanov Slovenskej republiky v prípade pozitívneho testu na COVID-19 po vstupe do Kórejskej republiky. Upozorňujeme ale, že Kórejská republika vyhodnocuje situáciu každý mesiac a liečbu môže znovu spoplatniť, preto aj naďalej odporúčame aby si občania SR, ktorí plánujú cestovať do Južnej Kórey vybavili pred príchodom cestovné alebo súkromné poistenie, ktoré plne hradí aj zdravotné náklady spojené s liečbou na COVID-19.

 

Cudzinci cestujúci v rámci bezvízové styku alebo na krátkodobé víza sú povinní sa, bez ohľadu na výsledok testu, podrobiť 10-dňovej karanténe v štátnom zariadení na ich vlastné náklady (cena približne 150 000 KRW/deň, cca 110 eur/deň). V tejto súvislosti sa požaduje, aby krátkodobí cestujúci bez potvrdenej adresy pobytu v Kórei vyplnili a odovzdali tlačivo Agreement to Facility Quarantine ešte počas procesu vydania palubného lístku na let do Kórey.

 

Nezaočkovaní občania Kórejskej republiky a cudzinci s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card) so symptómami COVID-19, ktorí boli testovaní po príchode, sú aj v prípade negatívneho testu povinní dodržať 10-dňovú domácu samo-izoláciu.

 

Nezaočkovaní asymptomatickí občania Kórejskej republiky a cudzinci s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card) nie sú testovaní priamo po príchode, ale musia absolvovať povinnú 10-dňovú domácu samo-izoláciu a sú povinní dať sa testovať do 1 dňa od príchodu. Na konci 10-dňovej samo-izolácie musia absolvovať ďalší PCR test.

 

V prípade porušenia podmienok karantény/samo-izolácie sa aplikujú tvrdé sankcie – jednoročné väzenie alebo 10 mil. KRW (cca 7400 eur). Navyše sa prichyteným narušiteľom nasadia elektronické náramky a cudzincom hrozí vyhostenie. Cudzinci, ktorí sú nakazení vírusom COVID-19 a porušia podmienky karantény/samo-izolácie si budú musieť taktiež sami uhradiť všetky náklady spojené s liečbou a hospitalizáciou.

 

Výnimky 

Výnimku z povinnej karantény majú, v prípade negatívneho testu na koronavírus, držitelia A1, A2 a A3 víz a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorý môže vydať zastupiteľský úrad Kórejskej republiky pred cestou na základe odôvodnenej žiadosti o nevyhnutnosti cesty (humanitárne, obchodné, vážne pracovné dôvody). V tomto prípade budú tieto osoby pod aktívnym monitoringom pomocou mobilnej aplikácie a telefonickej komunikácie s kórejskými zdravotníkmi. Držitelia A1, A2 a A3 víz sú od 23. novembra 2020 testovaní v jednom z deviatich vládnych testovacích centier, kam sú prepravení z letiska. Po absolvovaní testu v testovacom centre sa môžu presunúť na svoju rezidenciu, kde sú povinní v samo-izolácii počkať na výsledok testu. Verejné priestory ako hotely a hostely nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu. Ubytovacie zariadenia nevyhradené štátom na účel karantény nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu.

 

Držitelia A1, A2 a A3 víz a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorí majú certifikát o zaočkovaní Kórejskej republiky, absolvujú PCR test najneskôr druhý deň po príchode do krajiny a na výsledok testu počkajú na svojej rezidencii. V prípade negatívneho výsledku PCR testu majú výnimku z 10-dňovej karantény a nemusia absolvovať PCR test na siedmy deň po príchode.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit

Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie). Na tranzit, ak pasažier neopustí tranzitný priestor, nie je potrebný negatívny výsledok PCR testu.

Odchod z krajiny 

Od 1. júna 2020 musia všetci cudzinci, okrem držiteľov víz A1, A2, A3 a F4, ktorí bývajú v Kórei s dlhodobými vízami, požiadať o povolenie na opätovný vstup na miestnom imigračnom úrade pred odchodom z Kórey, v opačnom prípade im skončí ich registrácia cudzinca ako aj platnosť ich dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórey budú musieť požiadať o udelenie nových víz.
 

Všetci cudzinci, ktorým bude udelené povolenie na opätovný vstup a ktorí chcú znovu vstúpiť do Kórey, sa musia podrobiť lekárskej prehliadke najskôr 2 pracovné dni pred dátumom svojho odchodu do Kórey a na vyžiadanie predložiť svoju písomnú diagnózu imigračnému úradníkovi. Ak tak neurobia, hrozí im odmietnutie opätovného vstupu. Vo výnimočných prípadoch sú kórejské úrady ochotné akceptovať písomné diagnózy vydané najskôr 3 pracovné dni pred dátumom odchodu do Kórey.
 

Diagnóza musí byť napísaná v anglickom alebo kórejskom jazyku, podpísaná lekárom a vydaná autorizovanou lekárskou inštitúciou. Taktiež musí obsahovať dátum vyšetrenia a informácie o prítomnosti alebo neprítomnosti horúčky, kašľa, zimnice, bolesti hlavy, dýchacích ťažkostí, bolesti svalov a pľúcnych symptómov. V prípadoch kedy nie je možné vydať lekársku diagnózu v anglickom alebo kórejskom jazyku, je možné predložiť diagnózu aj v inom jazyku s prekladom do anglického alebo kórejského jazyka s podpísaným certifikátom o preklade, v ktorom predkladajúci prevezme právnu zodpovednosť za správnosť prekladu.

 

Registrovaní cudzinci s dlhodobými vízami, ktorí dočasne opustia Kóreu na menej ako 3 týždne, za účelom podnikania, žurnalistiky alebo akademickej činnosti, sú oprávnení dostať pred svojím odchodom osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky (Medical Examination Exemption Certificate), vydané miestnym imigračným úradom. Osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky je platné iba do 3 týždňov od dátumu opustenia Kórey.

 

Cudzinci, ktorí majú výnimku z izolácie vydanú kórejským veľvyslanectvom alebo konzulárnym úradom, sú oslobodení od povinnosti lekárskeho vyšetrenia a predloženia písomnej diagnózy.

 

Opatrenia v krajine

Vláda Kórejskej republiky pozastavila ďalšie uvoľňovanie opatrení a postupný prechod krajiny do fázy living with COVID (spolunažívania s COVID).

 

Od 18. decembra 2021 do 6. februára 2022 obmedzila súkromné stretnutia na max. 6 osôb v celej krajine v prípade, že všetky osoby sú plne zaočkované. Súkromné stretnutia dvoch a viac nezaočkovaných osôb nie sú dovolené. Stretnutia 1 nezaočkovaná osoba + zaočkované osoby nie sú dovolené. Výnimku majú stretnutia najbližších členov rodiny. Porušenie zákazu sa trestá pokutou vo výške 3 mil. KRW (cca 2500 eur) pre majiteľa zariadenia a 100 tis. KRW (cca 75 eur) pre návštevníka.

 

Reštaurácie, kaviarne, školy na doučovanie, kiná, knižnice, múzeá, sauny, posilňovne, bary, nočné kluby a ďalšie zábavné podniky sú otvorené max do 21.00 hod. a kontrolujú pri vstupe potvrdenie o zaočkovaní (i) alebo negatívny výsledok testu. Kórejská republika neuznáva zahraničné očkovacie preukazy, osoby zaočkované proti COVID-19 mimo územia Kórejskej republiky sú tak považované za nezaočkované osoby.

 

Aj v prípade kórejských očkovacích preukazov, za zaočkované sú považované len osoby, u ktorých neuplynulo viac ako 6 mesiacov od ich druhej, resp. od tretej dávky vakcíny proti COVID-19.

 

Naďalej pokračuje povinný monitoring pohybu všetkých osôb pri vstupe do reštaurácií, kaviarní, kín, obchodných domov, verejných budov, atď. prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo vyplnenia formulára pri vstupe.

 

Reštaurácie, kaviarne, obchodné domy a supermarkety merajú zákazníkom pri vstupe teplotu. Zábavné parky a atrakcie môžu byť otvorené pri zníženej kapacite návštevníkov.

 

Vláda Kórejskej republiky občanom striktne odporúča zrušiť zbytočné schôdzky, minimalizovať cestovanie a okamžite podstúpiť diagnostický test i pri miernom zhoršení zdravotného stavu. Taktiež odporúča úradom, organizáciám a spoločnostiam minimalizovať kontakt na pracoviskách, zrušiť pracovné stretnutia a cesty, zrušiť skupinové podujatia, upraviť kapacitné využitie pracovných priestorov zavedením flexibilného pracovného času a práce z domu.

 

Od 12. júla 2021 boli pozastavené motivačné programy pre zaočkovaných, ako napr. nenosenie rúška vo vonkajších priestoroch.

 

V platnosti ostáva povinnosť nosiť všade rúško a zbieranie osobných údajov a meranie teploty návštevníkov pri vstupe do vnútorných priestorov. Boli prijaté sankcie voči tým, ktorí nebudú nosiť rúška v MHD, nemocniciach, baroch a podobných zariadeniach vo výške 100 tis. KRW (cca 75 eur).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR