Back

Kanada - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kanada - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

7.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kanada

Veľvyslanectvo SR v Ottawe informuje o podmienkach cestovania a opatreniach proti šírenou COVID-19 v Kanade. 

 

Podmienky vstupu do krajiny

30. júna 2020 kanadská federálna vláda prijala nové rozhodnutie, na základe ktorého sa predlžuje zákaz vstupu cudzincov (vrátane všetkých štátov EÚ) do Kanady do 31. júla 2020. 

 

Vstup do Kanady majú povolený kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, bezprostrední rodinní príslušníci kanadských občanov; diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); medzinárodní študenti, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca; žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci.

 
Od 9. júna Kanada umožňuje vstup do Kanady aj cudzincom, ktorí sú najbližšími rodinnými príslušníkmi kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom za podmienok:

 • musia prekročiť hranicu spoločne
 • plánovaný pobyt na území Kanady musí byť v trvaní 15 dní a viac
 • musia dodržať povinnú 14-dňovú domácu karanténu

 

Poznámka: Niektoré kanadské provincie a územia môžu mať odlišné požiadavky, ktoré by mohli ovplyvniť vstup
 

 

Pre medzinárodné lety sú naďalej v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary.

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky. Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní. Všetci cestujúci, ktorí majú zvýšenú teplotu a nemajú lekárske osvedčenie na vysvetlenie zdravotného alebo fyzického stavu, ktorý by mal za následok zvýšenú teplotu, nebudú môcť pokračovať vo svojej ceste a budú požiadaní o opätovnú rezerváciu po 14 dňoch.  

 

Pozemná hranica medzi Kanadou a USA je uzatvorená pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru zatiaľ do 21. júla 2020 s možným predžením. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nie je obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci). 
 

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:

 

 • podstúpiť skríning hraničným alebo karanténnym pracovníkom na posúdenie príznakov ochorenia COVID-19; nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19

 

 • poskytnúť základné informácie prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v papierovej forme, prostredníctvom mobilnej aplikácie ArriveCAN alebo webového formulára.

 

 • preukázať „dôveryhodný“ plán svojej povinnej 14-dňovej karantény (ak nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo 14-dňovej povinnej izolácie (ak vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, prístup k jedlu a liekom, s vylúčením pobytu u zraniteľných osôb, alebo budú umiestnení v zariadení určenom vládou. Nedodržanie povinnej karantény/izolácie sa považuje za porušenie Zákona o karanténe s príslušnými postihmi - uloženie pokuty vo výške až 750 000 CAD alebo odsúdenie až na 6 mesiacov väzenia. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia inej osoby nedbalosťou sú sankcie ešte prísnejšie. Vykonávanie povinnej 14-dňovej karantény bola predĺžené do 31. augusta 2020;  

 

 • odpovedať na volania kanadských úradov monitorujúcich povinnú karanténu z telefónneho čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100,

 

 • mať povinne na tvári rúško skôr ako budú pokračovať priamo do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu presunúť verejnou dopravou  

 

 • si prostredníctvom niekoho ďalšieho zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky,

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Povinnosť nosenia rúška /alebo iného prekrytia úst a nosa/ je nariadená počas cestovania lietadlom /pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich/ a odporúčanie nosenia rúška počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou (vhodné mať stále so sebou). Cestujúci sú povinní nasadiť si rúško aj vo verejnej doprave, ak ich k tomu vyzve prepravca.
 
Všetky provincie zatiaľ odporúčajú vyhýbať sa „non-essential“ cestovaniu. Viaceré provincie majú zriadené náhodné kontrolné miesta, ako aj cestovné a vstupné obmedzenia. Okrem ich obyvateľov, je zakázaný vstup na kanadský sever, ako aj do provincií Newfoundland a Labrador, Prince Edward Island  a New Brunswick. Manitoba a Nové Škótsko po príchode vyžadujú 14-dňovú izoláciu, a to aj z inej provincie v Kanade. Veľké provincie ako Britská Kolumbia (odrádza od medziprovinčného cestovania), Alberta, Saskatchewan a Ontário nemajú vstupné obmedzenia. Quebec uvoľnil kontroly na hranici s Ontáriom, ale vstup do niektorých oblastí je stále obmedzený.  Štyri atlantické provincie (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island a Newfoundland a Labrador) sa dohodli na vzájomnom otvorení hraníc od 3. júla. Návštevníci z iných kanadských provincií a teritórií budú mať povolenie na vstup pri dodržiavaní miestnych požiadaviek na vstup platných vo všetkých 4 provinciách (tri provincie vyžadujú 14-dňovú karanténu a Newfoundland a Labrador ostáva naďalej uzavretý).     
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Kanadu je povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín.
 • v osobitných prípadoch (zrušenie letu na poslednú chvíľu) sú povolené aj samostatné izolácie v rámci prenocovaní v letiskových hoteloch.

 

Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti s cieľom zabezpečiť ich čo najhladší návrat na Slovensko. Prosíme preto občanov SR, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: cons.ottawa@mzv.sk v dostatočnom predstihu pred vycestovaním z Kanady.  
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

Členské štáty EÚ prijali 30. júna 2020 spoločné odporúčanie o postupnom koordinovanom rušení obmedzení voči týmto krajinám: 1. Alžírsko, 2. Austrália, 3. Kanada, 4. Gruzínsko, 5. Japonsko, 6. Čierna Hora, 7. Maroko, 8. Nový Zéland, 9. Rwanda, 10. Srbsko, 11. Južná Kórea, 12. Thajsko, 13. Tunisko, 14. Uruguaj, ako aj 15. Čína za predpokladu potvrdenia reciprocity, od 1. júla 2020 na základe zhodnotenia ich epidemiologickej situácie.

 

Rada EÚ bude zoznam tretích krajín aktualizovať každé dva týždne na základe epidemiologickej situácie. Aktuálna dohoda prijatá na úrovni EÚ predstavuje maximálny zoznam tretích krajín, z ktorých je v už kompetencii samotných členských štátov vybrať si tie, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám z tohto zoznamu sa SR otvorí, bude prijaté na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR a vyhodnotenia epidemiológov. 

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (Opatrenie ÚVZ SR OLP/5455/2020) sa Kanada nenachádza medzi krajinami s uvoľneným hraničným režimom. Z toho vyplýva, že pri návrate do SR z Kanady je týmto osobám nariadená izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na chorenie COVID-19. 
 
 
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
 
 
Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
 
Kontakty:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682,
 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 0905 903 053 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín 0911 763 203 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina 0905 342 812
 
Určite odporúčame preštudovať si príslušné vyššie uvedené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva.