Back

Kambodža - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Kambodža - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

29.7.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Kambodža

Aktualizované: 29/07/2022

Podmienky vstupu

Cudzinci cestujúci do Kambodže pred príchodom musia splniť nasledujúce podmienky:

 • Zabezpečiť si víza pred vstupom na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Turisti si môžu požiadať o víza aj online, alebo ich požiadate pri vstupe do krajiny.
 • Doklad o medzinárodnom zdravotnom poistení s finančným krytím minimálne vo výške 50.000 USD platné aj na území Kambodže. Poistenie možné zakúpiť aj online. Poistenie by malo byť vytlačené farebne.
 • Cestujúci očkovaní proti COVID-19  sa preukážu očkovacím certifikátom pri príchode do krajiny.
 • Neočkovaní cestujúci proti COVID-19 sa pri vstupe do krajiny musia preukázať negatívnym test na COVID-19. V prípade, že ním nedisponujú, je možné si urobiť antigénový test na COVID-19 pri vstupe do krajiny spoplatnený 5 USD. V prípade odmietnutia je potrebné absolvovať povinnú karanténu.
 • Pri cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 za posledný rok sa očakáva, že budú spĺňať vstupné podmienky vzťahujúce sa na jeho stav očkovania.
 • V prípade pozitívneho COVID-19 testu a miernych symptómov je potrebné absolvovať domácu izoláciu alebo hotelovú karanténu v zariadení s vládnym povolením. V prípade viacerých symptómov bude osoba prijatá do liečebného zariadenia určeného ministerstvom zdravotníctva. Podmienky v týchto COVID-19 centrách môžu byť veľmi základné. Všetky navyše služby súvisiace s liečbou je potrebné uhradiť prípadne preukázať dostatok finančných prostriedkov.
 • Deti do 17 rokov (vrátane), ktoré nie sú očkované budú testované sa riadia podľa podmienok vstupu ich rodičov alebo dospelých sprevádzajúcich osôb.
 • Odporúčame sledovať aktuálne opatrenia na stránke Ministerstva zahraničných veci a medzinárodnej spolupráce Kambodže

 

Podmienky tranzitu a odchodu

V súčasnosti nie je možné absolvovať letiskový tranzit. Každý cestujúci musí prejsť cez imigračnú kontrolu a spĺňať podmienky vstupu v zmysle jeho zaočkovania.

 

Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín.

 

Všetky pozemné hranice s Thajskom, Laosom a Vietnamom sú otvorené.

 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Pandemické obmedzenia sa v Kambodži môžu v krátkom čase meniť a nie sú oznamované v angličtine alebo prostredníctvom vládnych webstránok. Je preto potrebné si pred plánovanou cestou overiť najnovšie opatrenia, zistiť si či nedošlo k zrušeniu plánovaného letu resp. dopravného spojenia. Neodporúčame rezervácie prostredníctvom online služieb len prostredníctvom cestovných kancelárií.

 

Je potrebné dodržiavať odstup minimálne 1,5 metra, nosiť ochranné rúška, dezinfikovať si ruky. Zhromaždenia sú obmedzené na 50 ľudí a na niektorých miestach v Phnom Pehn môžete byť požiadaní o preukázanie sa očkovacím dokladom.

 

Cudzinci musia byť zaregistrovaní prostredníctvom systému Foreigners Presence in Cambodia (FPCS). Tým cudzincom, ktorí nie sú zaregistrovaní, nebude umožnené  predĺženie víz/pobytu v Kambodži. Povinnosť registrácie v systéme FPCS majú prenajímatelia nehnuteľností alebo poskytovatelia ubytovacích služieb. V ostatných prípadoch si túto povinnosť musí zabezpečiť cudzinec sám.

 

Buďte pripravený na zmeny vašich plánov

Počas pandémie COVID-19 nie je žiadne cestovanie bez rizika. Krajiny môžu v krátkom čase obmedziť cestovanie alebo zaviesť nové pravidlá, napríklad z dôvodu nového variantu COVID-19. Informujte sa u svojej cestovnej kancelárie alebo leteckej spoločnosti o akýchkoľvek zmenách v doprave, ktoré môžu zmeniť vašu cestu domov.

 

Ak budete mať pozitívny test na COVID-19 je pravdepodobné, že budete musieť zostať tam, kde ste prípadne budete prevezený do nemocničného zariadenia kým nebude váš test negatívny. Preto sa uistite, že:

 • máte prístup k dostatku finančných prostriedkov,
 • mať kvalitné poistenie, ktoré sa bude vzťahovať aj na ochorenie COVID-19,
 • byť pripravený na dlhší pobyt v krajine ako ste plánovali.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Osoby, ktoré sa necítia dobre a majú podozrenie, že môžu mať COVID-19, musia svoj stav konzultovať na čísle 115 alebo navštíviť vládou určené nemocnice.

 

Otázky súvisiace s COVID-19 je potrebné smerovať kambodžskému ministerstvu zdravotníctva na HOTLINE 115 alebo na niektoré z nasledujúcich čísel: 012 825 424, 012 488 981 alebo 012 836 868.

 

V prípade pozitívneho PCR testu vám Ministerstvo zdravotníctva navrhne spôsob absolvovania povinnej karantény, počas ktorej budú monitorovať váš zdravotný stav. Karanténu je možné vykonať v hoteli alebo vo svojom bydlisku za dodržania podmienky samo izolácie. Ak cestujúci nemá finančné prostriedky na zabezpečenie karantény, tak bude umiestnený v niektorom zo štátnych karanténnych centier, ktoré sú veľmi jednoduché s obmedzeným súkromím a upratovaním.

 

Upozornenie

Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku preto dôrazne upozorňuje cestujúcich na možné negatívne dôsledky pri cestách do Kambodže počas pandémie v prípade ich pozitívneho testu na COVID-19. Odporúčame,  aby cestujúci mali dostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s povinnou karanténou vzhľadom na to, že poistenie proti COVID-19 sa často nevzťahuje na bezpríznakové prípady a hotelové karantény.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR