Back

Írsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Írsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Írsko

Aktualizované: 26/01/2022

Najnovšie zmeny

 • Aktualizované informácie o podmienkach vstupu od 1. ferbuára
 • Aktualizované informácie o opatreniach v krajine

 

Prehľad podmienok vstupu do Írska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Od 6. januára 2022 každý cestujúci prichádzajúci do Írska má povinnosť predložiť

 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

 

Od 1. februára 2022 nebudú akceptované očkovacie preukazy obsahujúce základnú očkovaciu sériu, ak od poslednej dávky vakcíny v tejto sérii uplynulo viac ako 270 dní.

 

Očkovacie certifikáty založené na posilňovacej (boosterovej) dávke nemajú obmedzenú dobu platnosti. Bližšie na stránke írskej vlády.

 

Od 1. februára 2022 nadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa vakcín akceptovaných na vstup do Írska (štandardné akceptačné obdobie bude 14 dní od podania poslednej dávky v základnej sérii vakcín uvedených nižšie. Posilňovacie (boosterové dávky) nepodliehajú akceptačnému obdobiu). Novavax (Nuvaxovid) bude od 1. februára 2022 tiež akceptovanou vakcínou na vstup do Írska.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Všetci cestujúci prichádzajúci do Írska sú povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi (Passenger Locator Form). V prípade porušenia predpisov hrozí pokuta až do výšky 4000 eur alebo odňatie slobody na 1 mesiac alebo oba tresty súčasne.

 

Vo formulári je nutné uviesť jednu z nasledujúcich možností cestovania do krajiny:

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania

 • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 180 dní,

 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe (pred nástupom do lietadla)?

Od 6. januára 2022 každý cestujúci prichádzajúci do Írska má povinnosť predložiť

 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,

 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,

 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

 

Viac informácií nájdete na stránke írskej vlády.

 

Výnimku majú pracovníci v medzinárodnej doprave, pri výkone práce, deti do a vrátane 11 rokov, cestujúci, ktorí cestujú do Írska z urgentných zdravotných dôvodov a cestujúci, ktorí iba tranzitujú, pričom počas tranzitu neopustia letisko alebo prístav.

 

Cestujúci musia predložiť jeden z potrebných dokumentov pred nástupom na palubu lietadla, alebo nalodením sa na loď a taktiež následne imigračnému pracovníkovi v Írsku.

 

Písomné potvrdenie o negatívnom/ „nezistenom“ RT-PCR teste je potrebné si uchovať po dobu 14 dní od príchodu do Írska.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Od 6. januára 2022 deti vo veku od 12 do 17 rokov prichádzajúce do Írska majú povinnosť predložiť

 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,
 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

 

Deti mladšie ako 18 rokov, ktoré sprevádza dospelá osoba, musia byť uvedené vo formulári s osobnými údajmi (Passenger Locator Form) tejto osoby.

 

Deti bez sprievodu vo veku 12 a viac rokov sú povinné vyplniť svoj vlastný formulár s osobnými údajmi (Passenger Locator Form).

 

Bližšie informácie sú dostupné na stránke írskej vlády.

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19?

Potvrdenie o negatívnom alebo „nezistenom“ RT-PCR teste nesmie byť staršie viac ako 72 hodín pred príchodom. Test musí byť v anglickom jazyku na meno cestujúceho, musí obsahovať presný čas vyhotovenia testu a informáciu o laboratóriu, ktoré test vykonalo.

 

V akom prípade je povinná karanténa?

Pokiaľ cestujúci prichádzajúci do Írska nemá platný digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní ochorenia alebo o kompletnom zaočkovaní alebo iný platný doklad o prekonaní ochorenia alebo o kompletnom zaočkovaní, ani negatívny test RT-PCR vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom, musí ísť do domácej karantény a podrobiť sa testu RT-PCR do 72 hodín po príchode.

 

 

Bližšie informácie sú dostupné na stránke írskeho Úradu pre zdravotné služby (HSE).

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Od 1. februára 2022 nebudú akceptované očkovacie preukazy obsahujúce základnú očkovaciu sériu, ak od poslednej dávky vakcíny v tejto sérii uplynulo viac ako 270 dní.

 

Očkovacie certifikáty založené na posilňovacej (boosterovej) dávke nemajú obmedzenú dobu platnosti. Bližšie na stránke írskej vlády.

 

Od 1. februára 2022 nadobudnú účinnosť nové pravidlá týkajúce sa vakcín akceptovaných na vstup do Írska (štandardné akceptačné obdobie bude 14 dní od podania poslednej dávky v základnej sérii vakcín uvedených nižšie. Posilňovacie (boosterové dávky) nepodliehajú akceptačnému obdobiu). Novavax (Nuvaxovid) bude od 1. februára 2022 tiež akceptovanou vakcínou na vstup do Írska

 

 

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba:
 

 • po aplikácii 2 dávok vakcíny Pfizer-BioNtech: BNT162b2 (Comirnaty®), pričom od podania druhej dávky uplynulo 7 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Moderna: CX-024414 (Moderna®), pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Oxford-AstraZeneca: ChAdOx1-SARS-COV-2 (Vaxzevria® alebo Covishield), pričom od podania druhej dávky uplynulo 15 dní

 • alebo po aplikácii 1 dávky vakcíny Johnson & Johnson/Janssen: Ad26.COV2-S [rekombinantná] (Janssen®), pričom od podania dávky uplynulo 14 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok Coronavacu (Sinovac), pričom podania druhej dávky uplynulo 14 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok vakcíny Sinopharm BIBP, pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok Covaxinu, pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní

 • alebo po aplikácii 2 dávok Novavaxu (Nuvaxovid), pričom od podania druhej dávky uplynulo 14 dní – od 1. februára 2022
 • po aplikácii zmiešanej dávky ktorejkoľvek z vyššie uvedených vakcín, pričom lehota od podania dávky sa určuje v závislosti od  aplikovanej vakcíny

 • alebo po jednorazovej dávke ktorejkoľvek z vyššie uvedených vakcín podanej do 180 dní od pozitívneho výsledku testu RT-PCR, pričom lehota od podania dávky sa určuje v závislosti od aplikovanej vakcíny. Cestujúci musí mať pri sebe doklad o pozitívnom teste a aplikovanej dávke vakcíny. 

 

Írsko akceptuje potvrdenie o absolvovaní očkovania len k vakcínam, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou.

 

Podmienky cestovania pre osoby prichádzajúce zo zahraničia nájdete na stránke írskej vlády.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Od 6. januára 2022 každý cestujúci prichádzajúci do Írska má povinnosť predložiť

 

 • potvrdenie o absolvovaní očkovania,

 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nie staršie ako 180 dní,

 • alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred odchodom.

 

Doklad o prekonaní COVID-19 je záznam alebo doklad v písomnej alebo elektronickej forme v anglickom alebo v írskom jazyku alebo v úradnom preklade do írskeho alebo anglického jazyka, vydaný oprávneným orgánom, ktorý obsahuje meno a priezvisko; dátum narodenia; uvedenie choroby, z ktorej sa držiteľ zotavil; dátum prvého pozitívneho výsledku testu amplifikácie nukleových kyselín (tzv. test NAAT); členský štát EÚ alebo tretiu krajinu, v ktorej sa test vykonal; vydavateľa dokladu; dátum, od ktorého je certifikát platný a dobu jeho platnosti (najneskôr do 180 dní odo dňa prvého pozitívneho výsledku testu NAAT).

 

Hraničné priechody

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup, avšak pri vstupe majú všetci cestujúci (s výnimkou cestujúcich zo Severného Írska) povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny RT-PCR test vykonaný nie viac ako 72 hodín pred príchodom.

 

Podmienky tranzitu

Aj cestujúci, ktorí cez Írsko len tranzitujú (opustia pri tom letisko, alebo prístav), majú povinnosť predložiť potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny alebo „nezistený“ RT-PCR test.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 10. mája je povolené cestovať v rámci celej krajiny bez obmedzení. Od 1. septembra verejná doprava funguje na 100 % kapacite obsadenosti miest s podmienkou ochranného rúška.

 

Opatrenia v krajine

Od 22. januára 2022 je zrušená veľká väčšina pandemických obmedzení (v prevádzkach reštauračných zariadení,  preukazovania sa potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia, fyzického odstupu medzi osobami, kapacitných obmedzení pre vonkajšie podujatia vrátane športových zápasov, kapacitných obmedzení pre halové podujatia vrátanie svadieb, zatvorenia nočných klubov, obmedzení počtu účastníkov na podujatiach v interiéri a exteriéri, ako aj obmedzení počtu návštev v domácnosti). 

 

Rúška sú naďalej povinné v školách pre učiteľov a pre deti od 9 rokov a viac a v určených priestoroch (napr. verejnej doprave, v taxíkoch, na letisku a v prístavoch, v maloobchodných priestoroch, vrátane nákupných centier, knižníc, kín, divadiel, múzeí, pôšt, bánk, vo verejných úradoch a v priestoroch poskytujúcich služby, vrátane salónov, kaderníctiev, cestovných kancelárií, práčovní, čistiarní, stávkových kancelárií, ako aj v priestoroch.

 

Podrobnosti o aktuálne platných obmedzeniach sú dostupné na stránke vlády Írska.

 

Polícia má právomoc uzavrieť a sankcionovať všetky priestory (verejné, aj súkromné), v ktorých sú porušované pokyny na ochranu verejného zdravia.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Bližšie informácie sú dostupné na stránke írskeho Úradu pre zdravotné služby (HSE).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR