Back

Indonézia - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Indonézia - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

11.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Indonézia

Aktualizované: 11/01/2022

Najnovšie zmeny

V súvislosti s novým variantom koronavírusu Indonézia dočasne neumožňuje vstup ani tranzit cestujúcich z vybraných krajín s výskytom variantu omikron.

 

Zmenila sa dĺžka karantény zo 10 na 7 dní: Ak opätovné vyšetrenie RT-PCR po príchode do Indonézie preukáže negatívny výsledok, cudzí štátni príslušníci vykonajú karanténu v hoteli určenom vládou Indonézskej republiky po dobu 7 dní na vlastné náklady. 

 

Podmienky vstupu do krajiny

Každý cudzí štátny príslušník, ktorý chce vstúpiť na územie Indonézie, musí požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.

 

Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave. 

 

Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať sa cestovným poistením pokrývajúcim úhradu potenciálnych zdravotných problémov, vrátane liečby COVID-19, vo výške minimálne 100 000 USD a dostatočnou finančnou hotovosťou.

 

Cestujúci do Indonézie, buď priamo alebo tranzitom cez inú krajinu, sú povinný vyplniť elektronické tlačivo o zdravotnom stave (cez aplikáciu the International e-HAC Indonesia), ktoré predložia na kontrolnom stanovišti spoločne s potvrdením o vakcinácii proti COVID-19 (s výnimkou detí do 12 rokov) resp. lekárskym potvrdením, že zo zdravotných dôvodov nemôžu podstúpiť očkovanie a negatívnym výsledok testu RT-PCR (v rátane detí bez vekových ohraničení), ktorý vykonajú v krajine pôvodu najviac 3x24 hodín pred časom odletu. 

 

Ak opätovné vyšetrenie RT-PCR po príchode do Indonézie preukáže negatívny výsledok, cudzí štátni príslušníci vykonajú karanténu v hoteli určenom vládou Indonézskej republiky po dobu 7 dní na vlastné náklady.

 

Ak opätovný RT-PCR test po príchode preukáže pozitívny výsledok, cudzí štátni príslušníci budú ošetrení v odporúčanej nemocnici na vlastné náklady. Počas karantény budú cudzí štátni príslušníci opätovne vyšetrení pomocou testu RT-PCR (v prvý a šiesty deň karantény). Ak výsledok testu ukáže negatívny výsledok, cudzím štátnym príslušníkom je povolené pokračovať do cieľovej destinácie. Miestne autority aj v takomto prípade odporúčajú vykonanie celkovo 14-dňovej individuálnej karantény a vyžadujú dodržiavanie preventívnych opatrení. 14-dňová karanténa sa vzťahuje na vybrané krajiny z ktorých cudzinci prichádzajú, SR však medzi nepatrí. V súvislosti s novým variantom koronavírusu Indonézia dočasne neumožňuje vstup ani tranzit cestujúcich z vybraných krajín s výskytom variantu omikron.

 

Vláda Indonézie si ponecháva právo zákazu vstupu občanov krajín s vysokým nárastom prípadov COVID-19. Zoznam týchto krajín sa podľa potreby obnovuje. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Nosenie rúška na všetkých verejných priestranstvách, vrátane dopravných prostriedkov, je povinné. Indonézske autority pristúpili k prijatiu viacerých reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy. Pre presuny v krajine letecky, trajektom či pozemne je vo väčšine prípadov nutné mať aspoň prvú dávku očkovania proti COVID-19, absolvovať COVID test a vyplniť aplikáciu the International e-HAC Indonesia.

 

Odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy a vstupu do oblasti, keďže tie sa spravidla líšia. Aktuálne vo vybraných regiónoch či častiach veľkých aglomerácií platia dodatočné reštriktívne opatrenia. V krajine prebieha aj vakcinácia cudzincov s prechodným alebo trvalým pobytom na území Indonézie. Získané certifikáty o očkovaní je potrebné nahrať do sledovacej aplikácie PeduliLindungi.


Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

Slovenskí občania, ktorí sa zdržiavajú na území Indonézie, sa vo veci predĺženia vybraných kategórií víz môžu obrátiť na príslušný lokálny imigračný úrad. Žiadatelia o telex vízum (tzv. VITAS alebo Visitor´s visa), ktorí sa nachádzajú v Indonézii môžu požiadať o jeho predĺženie aj online.

 

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. 

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR