Back

Holandsko - podmienky vstupu, opatrenia proti šíreniu COVID-19 a upozornenie pre letisko v Amsterdame

Holandsko - podmienky vstupu, opatrenia proti šíreniu COVID-19 a upozornenie pre letisko v Amsterdame

6.5.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Holandsko

Aktualizované: 06/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Cestovanie z krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ

Cestujúci z týchto krajín nie sú povinní prekladať žiadne potvrdenia a dokumenty, súvisiace s COVID-19 (ako podmienka vstupu na územie Holandska).

 

Uvedené sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ (pozor: nie Spojené kráľovstvo), ďalšie štáty Schengenu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko) a Karibské zámorské územia Holandska, t. j. Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Maarten a St. Eustatius.

 

Zoznam krajín EÚ/Schengenu a krajín zaradených v schéme cestovných podmienok EÚ je priebežne aktualizovaný a je dostupný na vládnej stránke Holandska.

 

Cestovanie z iných krajín 

Pre týchto cestujúcich platí cestujúcich zákaz vstupu do EÚ/Schengenu. Do Holandska môžu cestujúci vstúpiť len pokiaľ sa na nich vzťahuje výnimka z predmetného zákazu. Výnimka je napr. v prípade cestovania z bezpečných krajín.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín mimo EU/Schengenu 

 

Zhoršujúca sa situácia na letisku Schiphol v Amsterdame

Holandsko je populárnou turistickou destináciou. V dovolenkovom období sa na letisku Schiphol nachádza denne aj 70 000 cestujúcich. V danej súvislosti však upozorňujeme na očakávanú zhoršenú situáciu na letisku v súvislosti so začiatkom letnej turistickej sezóny. Značne znížené počty zamestnancov letiska (v súvislosti s pandémiou COVID-19) majú za následok neúmerne dlhé čakacie doby pred odletom (cca 3 hod.) na vybavenie check-in, na odovzdanie podpalubnej batožiny, na absolvovanie bezpečnostných kontrol a pod. Cestujúci dané pravidelne podcenia, z ktorého dôvodu často zmeškajú svoje lety.

 

Upozorňujeme cestujúcich na potrebu včasnej prítomnosti na letisku Schiphol (aspoň 3h. pred odletom), odporúča sa tiež cestovať len s príručnou batožinou a pripraviť si dostatok finančných prostriedkov pre prípady zmeškania letového spojenia.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecká preprava / povinná cestovná dokumentácia

Podmienky leteckej prepravy do Holandska sú uvedené v prvej časti Podmienky vstupu do krajiny.

 

Aktuálne informácie letiska Schiphol

Aktuálne informácie letiska v Rotterdame 

Aktuálne informácie letiska Eindhoven

 

Železničná / autobusová preprava

Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International.

 

Opatrenia v Holandsku

Od 25. februára 2022 sa uvoľnili takmer všetky protipandemické opatrenia v krajine. 

 

V platnosti zostáva povinnosť zostať v izolácii v prípade symptómov ochorenia COVID-19 a nechať sa otestovať, dodržiavať základné hygienické predpisy.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

 

Zámorské územia Holandska 

Cestovanie z ostrovov do Európy


Pri cestovaní z ostrovov neplatí zákaz vstupu do krajín EÚ pre držiteľov platných cestovných dokladov krajín EÚ.

Osoby s udeleným povolením na pobyt, ktoré nie sú držiteľmi cestovných dokladov krajín EÚ, podliehajú zákazu cestovania do a v EÚ, a preto nemôžu vstúpiť na územie EÚ, ak nepatria do žiadnej kategórie výnimiek.

 

Cestovanie na ostrovy

Aruba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Aruba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Curaçao - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova

Curaçao - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Maarten - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Pokyny medzinárodného letiska princeznej Juliany (letisko SXM)

St. Maarten - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Bonaire

Bonaire - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

Saba - Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

Saba - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19

 

St. Eustatius

Pred vstupom na ostrov platia obmedzenia, ktoré sú zverejnené na vládnej stránke ostrova.

St. Eustatius - informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19