Back

Guatemala - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Guatemala - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19

Aktualizované: 12/06/2022 (bez zmeny od 05/04/2022)

Podmienky vstupu do krajiny

Guatemalské úrady na vstup do krajiny vyžadujú:

Od všetkých cestujúcich nad 12 rokov: predložiť očkovací preukaz/certifikát o kompletnom zaočkovaní proti COVID-19 (covid pas), pričom za kompletné očkovanie guatemalské úrady považujú aj jednorázové očkovanie vakcínou Johnson. Posledná dávka vakcinácie musí byť podaná najmenej dva týždne pred príchodom do Guatemaly;

alebo

od všetkých cestujúcich nad 10 rokov: predložiť buď negatívny výsledok PRC testu alebo antigénového testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória vykonaného najneskôr tri dni pred príchodom do Guatemaly.

 

Z dôvodu nestabilnej situácie súvisiacej s COVID-19, veľvyslanectvo zatiaľ neodporúča cestovať do Guatemaly.  

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný denný pohyb/tranzit po krajine je povolený. Pohyb/tranzit v prípade oblastí a miest s epidemiologickým semafórom oranžovej farby (3. najrizikovejší stupeň) a červeným semafórom (najvyšší -  najrizikovejší stupeň) môže byť naďalej kontrolovaný políciou. Pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny v tejto oblasti.

 

Epidemiologické stupne semafóru stanovené guatemalskou vláda pre jednotlivé regióny v krajine je možné pozrieť na guatemalskej vládnej stránke  (sú tu dostupné aj údaje o obmedzeniach pohybu a aktivít súvisiacimi s COVID-19 pre danú oblasť na základe úrovne výstrahy o zdraví).

 

V rámci cestovania po krajine je možné cestovať iba  autorizovanými autobusmi verejnej dopravy krajiny (s limitovanou kapacitou do 50% každého dopravného prostriedku). Vo verejnej doprave každého druhu je povinné nosenie rúšok, za nerešpektovanie tohto nariadenia hrozí vysoká pokuta a vykázanie z prostriedku verejnej dopravy.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, obchody a nákupné centrá či turistické centrá sú otvorené s prihliadnutím na dočasne limitovanú kapacitu obsadenosti (a taktiež s povinným nosením rúška). Táto podmienka platí ak pre kiná, divadlá, koncertné sály, bary diskotékové kluby a verejné parky. Zatváracia doba sa reguluje v nadväznosti na región a jeho aktuálny stupeň epidemiologického semafóru.

 

Pre osoby staršie ako 2 roky platí povinné nosenie ochranných masiek na verejnom priestranstve, ako aj v súkromných priestoroch poskytujúcich služby verejnosti. Za nedodržiavanie tohto nariadenia hrozí trestné stíhanie, vrátane vysokej pokuty až do výšky 150.000  Quetzales (cca 20.000 USD).

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR