Back

Gruzínsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Gruzínsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

26.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Gruzínsko

Aktualizované: 26/01/2022 (bez zmeny od 01/12/2021)

Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Do Gruzínska môžu vstúpiť všetci cudzí štátni príslušníci, ktorí

  • podstúpili kompletné očkovanie proti COVID-19 (dve dávky akejkoľvek vakcíny, prípadne jednodávková vakcína) a preukážu sa očkovacím preukazom v anglickom alebo ruskom jazyku,
  • prípadne sa vedia preukázať, že prekonali COVID-19 počas ostatných 100 dní pred vstupom do krajiny a sú očkovaní prvou dávkou minimálne 14 dní pred vstupom.

 

Cestujúci preberá zodpovednosť za všetky možné náklady spojené s ochorením COVID-19 (na vlastné náklady alebo prostredníctvom zdravotného poistenia) počas pobytu v krajine.

 

V prípade vstupu letecky sa ďalšie potvrdenia, resp. testy nevyžadujú. Po príchode nie je povinná karanténa.

 

V prípade vstupu cez pozemnú, resp. morskú hranicu sú však navyše povinní predložiť negatívny výsledok PCR testu (nie starší ako 72 hodín).

 

Podmienky vstupu pre nezaočkované osoby

Do Gruzínska môžu vstúpiť (cez leteckú, pozemnú alebo morskú hranicu) aj osoby, ktoré nepodstúpili očkovanie.

 

Podmienkou je predloženie negatívneho výsledku PCR testu (nie starší ako 72 hodín) a následne na tretí deň po vstupe sú povinní vykonať ďalší PCR test na vlastné náklady.

 

Medzi vstupom do krajiny a testom na tretí deň nie sú povinní absolvovať samoizoláciu.

 

Sú však povinní sa zároveň pred cestou zaregistrovať. Cestujúci preberá zodpovednosť za všetky možné náklady spojené s ochorením COVID-19 (na vlastné náklady alebo prostredníctvom zdravotného poistenia) počas pobytu v krajine.
 

Aké sú podmienky pre deti?

Osoby mladšie ako 10 rokov sú oslobodené od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR testu pri vstupe a následné vykonanie PCR testu na tretí deň.

 

Cestujúci z regiónu južnej Afriky

V prípade, ak sa cudzí štátni príslušníci nachádzali v ostatných 14 dňoch v Juhoafrickej republike, Botswane, Zimbabwe, Namíbii, Lesothe, Eswatini, Mozambiku alebo Malawi musia po príchode navyše absolvovať 14-dňovú karanténu na vlastné náklady. Po ukončení karantény musia podstúpiť PCR test.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Podmienky sú rovnaké ako v prípade vstupu do krajiny.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Opatrenia v krajine

V Gruzínsku sú v platnosti nasledovné opatrenia:

 

Platí povinné nosenie ochranných rúšok v interiéri a exteriéri.

 

Len osoby s potvrdením v elektronickej alebo v papierovej forme s QR kódom

  • o úplnom zaočkovaní,
  • alebo o prekonaní COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
  • alebo o negatívnom výsledku PCR testu (nie staršom ako 72 hodín
  • alebo o negatívnom výsledku antigénového testu (nie staršom ako 24 hodín),

 

budú môcť vstúpiť do otvorených a uzavretých priestorov reštaurácií, kaviarní a barov, hotelov, kín, divadiel, operných sál, múzeí, koncertných sál, nákupných centier, zábavných centier, kasín a herní, kúpeľných centier, telocviční, hotelov v horských strediskách, vrátane využívania vlekov.

 

COVID pas sa bude vyžadovať len od osôb starších ako 18 rokov.

 

Od 17. novembra je Gruzínsko členom Spoločnému priestoru digitálnych pasov (EU Gateway States), tzn. potvrdenia v elektronickej alebo v papierovej forme s QR kódom vydané v krajinách EÚ Gateway States platia na celom území Gruzínska.

 

V prípade ak občan Slovenskej republiky má potvrdenie o úplnom zaočkovaní, prekonaní COVID-19 za posledných 6 mesiacov, potvrdenia o negatívnom výsledku PCR testu (nie staršom ako 72 hodín) alebo potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu (nie staršom ako 24 hodín) z krajín mimo EU Gateway States, si môže po vstupe do krajiny nainštalovať aplikáciu CovidPass Georgia (pre iOS, pre Android) a zaregistrovať sa príslušným potvrdením s QR kódom. Pri registrácii je dôležité použiť rovnaké číslo dokladu, aké bolo použité pri vstupe do krajiny.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame bezodkladne vyhľadať možnosť testovania a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ďalšími osobami do obdržania výsledku testu. V prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19, je následne potrebné kontaktovať tiesňové telefónne číslo 112, na ktorom vám bude poskytnutá konzultácia s lekárom a následné usmernenie ako postupovať.

 

Viac informácií o aktuálnej COVID-19 situácií v krajine nájdete na webovej stránke Prevencia šírenia COVID-19 v Gruzínsku. Informácie sú v anglickom jazyku.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR