Back

Grécko - cestovanie a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Grécko - cestovanie a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

11.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Grécko
Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa od 1. júla 2020 vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku).  Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napríklad odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.
 
 
Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne (v deň príchodu do Grécka)  osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napríklad v mobile). Ak preprava začína skôr ako v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu nastúpiť na cestu (napr. nastúpiť na palubu lietadla) po predložení potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že nebude cestujúci registrovaný v online systéme, hrozí mu pokuta vo výške 500 eur.
 
 
Systém, po vyhodnotení nahlásených údajov určí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na ochorenie COVID-19 alebo nie. Testy sú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci musia na výsledok testu čakať (spravidla približne 24 hodín) v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5 000 eur. 
 
Toto nariadenie platí do 31. augusta 2020. 
 
 
 
 
Letecká doprava
Od 1. júla 2020, Grécko pustilo do prevádzky všetky letiská, teda aj regionálne letiská na ostrovoch pre lety zo zahraničia.
 
 
Cestná doprava
 
Občania SR môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachonas.
Cez ostatné hraničné priechody je povolený vstup len z mimoriadnych dôvodov (humanitárny, vojenský, diplomatický, vedecký personál...).
 

Od stredy 15. júla 2020 06.00 hod. sú všetci cestujúci, ktorí vstupujú do Grécka z iných než nevyhnutných dôvodov cez hraničný priechod Promachon, povinní pri príchode predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19, vykonaný max 72 hodín pred ich vstupom do Grécka.
 
Do Grécka budú môcť vstúpiť iba osoby, ktoré preukážu osvedčenie o negatívnom výsledku testu RT-PCR. Osvedčenia by mali byť napísané v angličtine a mali by obsahovať meno a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho.
 
V súvislosti s implementáciou tejto zmeny na bulharsko-gréckej hranici, PLF online formulár nebude možné vyplniť pre cesty cez priechod Kulata- Promachon až do utorka 14.7.2020, 00:01 hod. Cestujúci, ktorí už obdržali svoje QR kódy budú môcť prekročiť hraničný priechod Promachon aj v tomto prechodnom období, no cestujúci bez PLF nebudú mať povolený vstup a mali by si preplánovať cestu na stredu 15. júla 2020.

 
 
Od 27. júna do 12. júla 2020 platí nové nariadenie č. 40381 zo dňa 27. júna 2020, na základe ktorého sa zvyšuje počet osôb v osobných vozidlách nasledovne: 
  • v osobných vozidlách do 7 miest na sedenie sa povoľujú 3 osoby a vodič,
  • v osobných vozidlách od 8 - 9 miest na sedenie sa povoľuje 5 osôb a vodič,
  • v uvedených prípadoch sa povoľuje vo vozidlách väčší počet osôb len, ak vo vozidle cestujú rodičia a ich deti. V prípade, že deti sú dospelé osoby je potrebné v prípade na požiadanie predložiť doklad o ich totožnosti.
 
 
Pokuta za porušenie tohto nariadenia je vo výške 150 eur každej osobe vo vozidle.
 
 
Pri preprave v osobných motorových vozidlách, služobných vozidlách a vozidlách taxi služby sú cestujúci povinní nosiť tvárové masky. 
počet cestujúcich v turistických autobusoch nesmie presiahnuť 65% celkovej kapacity autobusu.
 
 
Námorná doprava
Od 1. júla 2020 je povolený príchod lodí zo zahraničia do gréckych prístavov.
K rovnakému termínu sa obnovila aj osobná námorná doprava s Talianskom (trajekty) – začala prevádzka dvoch prístavov v Patrase a Igoumenitsi.
 
 
Premávka trajektov z pevniny na grécke ostrovy bola obnovená 25. mája 2020. Pre prepravu osôb na lodi platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch – meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, sociálny dištanc 1,5 m, povinnosť nosiť rúško a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky ochorenia COVID-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je už možné ubytovať 2 osoby, 4-miestne kajuty sú vyhradené pre rodiny s deťmi alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom. Trajekty sú prevádzkované pri maximálne 60 % kapacite.
 
 
V uzavretých verejných priestoroch (v MHD, taxi, nemocniciach atď.) je zároveň povinné nosenie ochranných rúšok - pokuta za nedodržiavanie opatrenia je 150 eur.
 
 
V krajine bolo zriadené pohotovostné telefónne číslo: 1135, ktoré slúži len na poskytovanie asistencie a odpovedí súvisiacich s novým koronavírusom.
 
 
Funguje aj call-centrum pre občanov regiónu Attika (telefónne číslo: +30 214-2142000), kde v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 lekári rôznych špecializácií, psychológovia a sociálni pracovníci poskytujú lekárske informácie a psychologickú podporu.
 
 
Pri cestovaní do Grécka odporúčame občanom registrovať sa v registračnom formulári Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR alebo cez mobilnú aplikáciu Svetobežka. 
 
 
V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Aténach na telefónnom čísle: +30-210 6771898 alebo na emailovej adrese: emb.athens@mzv.sk