Back

Francúzsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Francúzsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

2.8.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Francúzsko

Aktualizované: 02/08//2022

Podmienky vstupu do krajiny

Francúzsko zrušilo väčšinu obmedzení týkajúcich sa COVID-19, ktoré platia rovnako pre Korziku, ako aj zámorské územia a regióny

 

Podľa informácií uverejnených na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska bol zrušený systém zdravotnej kontroly na hraniciach v súlade so zákonom, ktorý ukončil výnimočný stav v krajine vyhlásený v súvislosti s bojom proti epidémii COVID-19.

 

Od 1. augusta 2022 cestujúci do Francúzska, na Korziku a do zámorských území a regiónov Francúzska nemusia predkladať:

  • vstupné formuláre ani očkovací preukaz ;
  • závažné odôvodnenie svojej cesty ;
  • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a záväzok podrobiť sa antigénnemu testu alebo biologickému vyšetreniu.

 

V platnosti naďalej zostáva povinnosť nosiť rúško v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov a zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím. Odporúča sa nosiť rúško vo verejnej doprave.

 

Všetky podmienky sú akrualizované na stránke francúzskeho úradu vlády.

 

Cestujúcim naďalej odporúčame, aby si pred cestou do Francúzska preverili podmienky cestovania s prepravnou spoločnosťou (letecký, železničný, cestný prepravca), ktorý napriek zmierneným podmienkam vstupu do krajiny môže vyžadovať napr. očkovací preukaz.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzení.

 

Tranzitujúcim cestujúcim odporúčame, aby si pri ceste do Francúzska vopred zistili podmienky vstupu z krajín mimo EÚ a schengenského priestoru.

 

Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie o opustení Francúzska pri ceste do inej krajiny. Informácie o zdravotných pravidlách pri vstupe do inej krajiny nájdete v časti "Rady pre cestujúcich" na webovej stránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska.

 

 

Ako postupovať, ak je osoba COVID pozitívna alebo úzky kontakt

Kompletne zaočkovaná osoba pozitívna na COVID-19 musí ísť do karantény na 7 dní bez ohľadu na variant vírusu, pričom karanténa môže byť zrušená po 5 dňoch v prípade preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom.

 

Kompletne zaočkovaná osoba, ktorá príde do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, nemusí ísť do karantény, bude však musieť na verejnosti dodržiavať odstup, nosiť rúško v interiéri a exteriéri, podľa možností pracovať doma a podrobovať sa pravidelným testom. Prvý test musí absolvovať v deň kontaktu s nakazenou osobou. Ďalej je možné vykonávať aj autotest.

 

Nezaočkované osoby pozitívne na COVID-19 musia absolvovať 10-dňovú karanténu s možným ukončením po 7. dňoch v prípade negatívnych PCR a antigénových testov.

 

Ak nezaočkovaná osoba príde do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, musí ísť do 7-dňovej izolácie, ktorá sa skončí negatívnymi výsledkami testov.

 

Dávajte si pozor na svoje doklady

Dôrazne upozorňujeme cestujúcich, že počas najmä turistickej sezóny sú mimoriadne rozšírené krádeže osobných vecí, dokladov totožnosti a peňaženiek s bankovými kartami. Preto je nevyhnutné dávať si obzvlášť pozor na svoje doklady, prípadne si vyhotoviť kópiu dokladov totožnosti. Bankové karty odporúčame zablokovať.

 

V prípade, ak ste boli okradnutý alebo ste doklady stratili, je potrebné túto udalosť nahlásiť na miestnej polícii a následne kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži emailom : cons.paris@mzv.skemb.paris@mzv.sk  alebo telefonicky na urgentné tel. číslo : 0033 6 72 07 68 32.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR