Back

Fínsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Fínsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

14.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Fínsko

Aktualizované: 14/01/2022

Najnovšie zmeny

Od 28. decembra 2021 sa obnovili kontroly na vnútorných hraniciach Fínska, ktoré budú trvať až do 31. januára 2022.

 

Všetci cestujúci do Fínska sa musia preukázať potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia nie starším ako šesť mesiacov a zároveň aj negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Uznávaný je antigénový a PCR test. Cestujúcim, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, nebude umožnený vstup do Fínska (napr. nezaočkované osoby cestujúce za účelom turizmu).

 

Podmienky vstupu do krajiny 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Pred vstupom sa odporúča sa registrácia.

 

Kto má povolený vstup do Fínska

Vstup do krajiny je od 28. decembra povolený len cestujúcim, ktorí sa preukážu potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia, spolu s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín.

 

Vyššie uvedené požiadavky sa nevzťahujú na fínskych občanov alebo obyvateľov s trvalým pobytom vo Fínsku, ktorí sa vracajú do Fínska. Požiadavka sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré vstupujú do krajiny z opodstatneného dôvodu (napr. stály pracovný pomer, rodinné záležitosti).

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Cestujúci sú povinní pri vstupe do Fínska predložiť:

  • certifikát o kompletnom očkovaní schválenou vakcínou (minimálne 7 dní od druhej dávky) a negatívny výsledok testu nie starší ako 48 hodín,
  • alebo certifikát o prekonaní COVID-19 a podaní prvej dávky vakcíny spolu s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín,
  • alebo certifikát o prekonaní COVID-19 nie starší ako 6 mesiacov spolu s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín
 

V prípade dodatočných otázok odporúčame kontaktovať priamo Fínsku pohraničnú stráž na rajavartiolaitos@raja.fi alebo na +358295420100, ktorá je jedinou autoritou oprávnenou záväzne interpretovať oficiálne zverejnené podmienky pre cestovanie do Fínska.

 

Viac informácií o hraničnom režime nájdete na webovej stránke Fínskej pohraničnej stráže.

 

Uvedené opatrenia budú platné do 31. januára 2022.

 

Karanténa

Pri splnení vyššie uvedených podmienok sa karanténa nevyžaduje.

 

Podmienky vstupu pre zaočkované osoby

Osoby, ktoré majú potvrdenie o plnom očkovaní (7 dní po podaní druhej dávky) sa musia rovnako preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Uznávané sú všetky vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) a WHO.

 

Potvrdenie o zaočkovaní je možné predložiť vo fínčine, švédčine alebo angličtine.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 48 hodín

 

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť vo fínskom, švédskom alebo anglickom jazyku a musí obsahovať: vaše osobné údaje, meno a kontaktné údaje laboratória alebo zdravotníckeho pracovníka, ktorý vydal osvedčenie, čas odberu vzorky, typ testu (PCR alebo antigén) a výsledok testu (negatívny).

 

Na stiahnutie: pdf vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti mladšie ako 16 rokov sa nemusia podrobiť zdravotnej prehliadke, ani mať negatívny výsledok testu či nastúpiť do karantény

 

Hraničné prechody

Na fínsko-ruskej hranici je hraničný priechod Vartius otvorený od 8.00 do 19.00 hod. a hraničný priechod Niirala od 9.00 do 20.00 hod. a hraničné priechody Nuijamaa a Vaalimaa sú otvorené od 7.00 hod do 21.30 hod. Hraničný priechod Imatra je pre osobnú dopravu uzavretý.

 

Obmedzenia sa nevzťahujú na prepravu tovarov a ani na osoby, ktoré musia nutne prekročiť hranicu v inom než vyhradenom čase z neodkladných a nevyhnutných dôvodov.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Počas pobytu vo Fínsku musia návštevníci dodržiavať všeobecné platné vládne a regionálne nariadenia.

 

Usmernenia, obmedzenia a odporúčania sa prijímajú na regionálnej úrovni v závislosti od epidemiologickej situácie v danom regióne.

 

Od 15. novembra 2021 vláda rozlišuje regióny, ktoré sa nachádzajú vo fáze komunitného šírenia a na regióny, ktoré sa nenachádzajú vo fáze komunitného šírenia.

 

Regióny vo fáze komunitného šírenia: Uusimaa vrátane hlavného mesta Helsinki, Južná Karélia, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Juhozápadné Fínsko, Satakunta, Pirkanmaa, Stredné Fínsko, Južná Ostrobothnia, Stredná Ostrobothnia, Vaasa, Južné Savo, Severné Savo, Severná Ostrobothnia, Laponsko, Länsi-Pohja. Južné Savo, Východné Savo, Severné Savo, Severná Karélia, Kainuu, Laponsko.
 
Regióny, ktoré nie sú vo fáze komunitného šírenia: -

 

Aktuálne opatrenia:

 

  • Od 16. októbra 2021 je zavedený COVID pas, t. j . preukázanie sa potvrdením o úplnom zaočkovaní, prekonaní COVID-19 za posledných 6 mesiacov alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu.COVID pas nie je možné použiť pri vstupe na miesta s vysokým a stredným rizikom nákazy, ako sú bary, nočné kluby, hromadné podujatia bez miest na sedenie či veľtrhy bez špeciálnych opatrení. Bude ho však možné použiť pri vstupe na miesta s nízkym rizikom nákazy ako sú telocvične, múzeá a knižnice.
  • Pre reštaurácie a bary platí obmedzenie bežnej kapacity vo vnútorných priestoroch: 50%  bežnej kapacity. Reštaurácie a bary, ktoré nevyžadujú COVID pas majú povolený predaj alkoholu do 17.00 hod., pričom svoje prevádzky musia zatvoriť o 18.00 hod. Opatrenia sú platné do 31. januára 2022.

  • V školských zariadeniach je obnovená kontaktná výučba pre všetkých žiakov, vysoké školy prechádzajú na dištančnú formu výučby.

  • Opatrenia pre konanie verejných podujatí vo vnútorných a vo vonkajších priestoroch sa líšia na regionálnej samosprávnej úrovni.
  • Od 28. decembra platia v regióne Uusimaa striktné opatrenia, ktoré budú platiť do 31. januára 2022. Kryté verejné podujatia sú zakázané  bez ohľadu na počet osôb - okrem toho sú športové a rekreačné zariadenia pre dospelých úplne uzavreté. COVID pas nie je možné zaviesť ako alternatívu k obmedzeniam. Zatvorené sú vnútorné zariadenia pre kolektívne športy, telocvične, verejné sauny a bazény, plavárne, kúpele, tanečné priestory, zábavné a tematické parky, zoologické záhrady, kiná, vnútorné ihriská a vnútorné priestory nákupných centier s výnimkou prevádzok poskytujúcich základné služby.
  • Vláda a Fínsky inštitút zdravie odporúčajú nosenie ochranných rúšok (FFP2) vo verejnej doprave, v uzavretých priestoroch a v obdobných prípadoch, v ktorých nie je možné dodržať sociálny odstup.
  • Vláda odporúča prácu z domu zamestnancom vo verejnom a v súkromnom sektore v čo najväčšom možnom rozsahu. Odporúčanie platí do odvolania.

 

Viac informácií o aktuálnych opatreniach v jednotlivých regiónoch nájdete na Fínskom inštitúte zdravia  (pri niektorých regiónoch sú k dispozícii informácie iba vo fínčine).

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame bezodkladne vyhľadať možnosť testovania a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ďalšími osobami do obdržania negatívneho výsledku testu. Na test sa môžete objednať pomocou služby Finetry alebo telefonicky na koronavírusovej linke (+358 931 010 024, v čase od 8.00 do 18.00 hod., po 18.00 hod. volajte na lekársku linku 116 177. Okrem štátnych testovacích stredísk, môžu občania Slovenskej republiky využiť testovanie aj v súkromných laboratóriách. Upozorňujeme na vyššie poplatky za odobratie vzoriek na COVID-19.

 

Odporúčaná doba karantény je 5 dní. Lekár má možnosť v závislosti od priebehu choroby nariadiť povinnú karanténu od 5 do 10 dní.

 

Pri pobyte vo Fínsku sa odporúča stiahnutie aplikácie Koronavilkku.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR