Back

Estónsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Estónsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

11.7.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Estónsko

Aktualizované: 11/07/2022 (bez zmeny od 27/06/2022)

Najnovšie zmeny

Od 1. apríla 2022 je vstup z krajín EÚ a Schengenu bez obmedzení, to znamená, že cestujúci sú oslobodení od karantény a COVID pasov pri vstupe.

 

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín a nutnosť preukazovať neinfekčnosť.

 

Prehľad podmienok vstupu informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Bez registrácie

 

Kto má povolený vstup do Estónska

Pravidlá pre vstup do Estónska v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Vstup pre cestujúcich zo Slovenska je od 1. apríla 2022 bez obmedzení.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

 Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov.

 

Opatrenia v krajine

V Estónsku fungujú všetky služby bez obmedzení, posledné obmedzenia boli zrušené k 1. aprílu 2022 (vrátane povinnosti nosenia rúšok). Preukazovanie sa očkovacím certifikátom pre prístup k službám nie je potrebné.

 

Viac informácií o aktuálnych opatreniach nájdete na vládnej stránke kriis.ee.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na COVID-19 odporúčame obrátiť sa na lekára na bezplatnej linke 1247 (zo zahraničia +372 600 1247), ktorý im poskytne informácie o možnostiach vykonania testu. Občania môžu aj po vlastnom usúdení zdravotného stavu využiť súkromné testovacie laboratóriá SYNLAB alebo CONFIDO.

 

Po potvrdení nákazy na COVID-19, je dotyčná osoba povinná spolupracovať s Radou pre zdravie a poskytnúť údaje pre určenie ďalších možných infikovaných osôb a následne dodržiavať povinnú 7-dňovú karanténu. O ukončení tejto karantény rozhoduje až vyhlásenie ošetrujúceho lekára. Ak došlo k blízkemu kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, platí pre dotyčného preventívna 10-dňová karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym výsledkom testu.

 

Pri pobyte v Estónsku sa odporúča stiahnutie aplikácie HOIA.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR