Back

Estónsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Estónsko - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

14.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Estónsko

Aktualizované: 14/01/2022

Najnovšie zmeny

Aktualizované podmienky registrácie pred vstupom do Estónska.

 

Od 10. januára 2022 je skrátená karanténna doba z 10 na 7 dní.

 

Prehľad podmienok vstupu informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Od 1. decembra 2021 sú všetci cestujúci povinní vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho - PLF. Formulár v angličtine, ruštine alebo v estónčine možno vyplniť online a to až 72 hodín vopred.

 

Povinnosť vyplniť formulár sa nevzťahuje na:

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoby, ktoré sú plne zaočkované (dvomi dávkami) a od podania poslednej dávky neuplynul viac ako jeden rok,
 •  osoby, ktoré sú plne zaočkované (tromi dávkami) a od podania tzv. posilňujúcej dávky neuplynul viac ako jeden rok.

 

Vyššie uvedené výnimky sa nevzťahujú na osoby prichádzajúce z krajín s vysokým rizikom šírenia variantu omikron: Juhoafrická republika, Botswana, Malawi, Lesotho, Eswatini, Namíbia, Mozambik, Zimbabwe, Egypt a Turecko.

 

Kto má povolený vstup do Estónska

Estónski občania a obyvatelia majú povolený vstup do krajiny bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú symptomatickí.

 

Vstup do Estónska za účelom práce, štúdia, turizmu, športu atď. je povolený aj občanom iných krajín (Európskej únie aj tretích krajín) v prípade, ak spĺňajú podmienky.

 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Od 4. októbra 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysoko rizikové (červené) krajiny.

 

Pri vstupe do Estónska z vysoko rizikovej (červenej krajiny), ktorá zaznamenala za posledných 14 dní viac ako 200 nových prípadov nákazy COVID-19 na 100 000 obyvateľov je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu predložiť:

 • potvrdzujúci email o vyplnenom cestovnom formulári (viď. Registrácia pred vstupom) a
 • lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 za posledných 6 mesiacov,
 • alebo potvrdenie o úplnom zaočkovaní,
 • alebo nastúpiť do povinnej 7-dňovej karantény (viď Karanténa).

 

Upozorňujeme, že zoznam krajín je aktualizovaný na týždňovej báze. Zoznam nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky.

 

Karanténa

Od 10. januára 2022 je po príchode do Estónska nariadená povinná 7-dňová karanténa z vysoko rizikových krajín. Krajiny, ktoré za posledných 14 dní zaznamenali 200 a viac nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 na 100 000 obyvateľov, sú považované za vysoko rizikové. Cestujúci z ostatných krajín nie sú povinní podrobiť sa karanténe.

 

Karanténu je možné ukončiť dvoma testami. Po prvom negatívnom teste, či už predloženom alebo absolvovanom hneď po príchode, je platný uvoľnený režim karantény s možnosťou chodenia do práce (po dohode so zamestnávateľom) alebo obchodu (nákup potravín). Druhý test je možné absolvovať najskôr 4. deň od absolvovanie prvého testu v zahraničí, resp. 5 dní od absolvovania prvého testu po príchode do Estónska, v niektorom z verejných testovacích miest. Na druhý test sa možno objednať pomocou webových stránok laboratórií Confido alebo SYNLAB (cena 60 - 70 eur). Výsledky PCR testu sú zasielané formou SMS v dobe od 2 hodín do 3 dní. Po oznámení 2. negatívneho výsledku testu končí akékoľvek obmedzenia pohybu.

 

Výnimky z karantény

Osoby prichádzajúce do Estónska sa nemusia podrobiť povinnej karanténe v prípade, ak pri príchode predložia potvrdenie o tom, že za posledných 6 mesiacov prekonali COVID-19, alebo ak predložia potvrdenie o absolvovaní očkovania proti COVID-19. Výnimka  sa týkajú tranzitu cez územie Estónska, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky.

 

Podmienky vstupu pre zaočkované osoby

Osoby, ktoré boli zaočkované oboma dávkami vakcíny alebo prekonali COVID-19, sú oslobodené z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény. Nariadenie estónskej vlády upravuje aj časové obdobia - výnimka trvá jeden rok po očkovaní. Čas, kedy sa vyvinie úplná imunita, je podľa výrobcov 7 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny Pfizer / BioNTech, 15 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny AstraZeneca, 14 kalendárnych dní po druhej dávke vakcíny Moderna a 14 kalendárnych dní po jednej dávke vakcíny Janssen/Johnson&Johnson.

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o očkovaní

Potvrdenie o absolvovaní očkovania môže byť v digitálnej forme (portál digilugu.ee), v papierovej forme (vydáva zdravotník, ktorý vykonal očkovanie), alebo predložením očkovacieho preukazu, resp. predložením kópie očkovacieho preukazu. Doklad, ktorý potvrdzuje očkovanie mimo územia Estónska, musí byť vyhotovený v estónskom, ruskom alebo v anglickom jazyku a musí obsahovať nasledujúce informácie (osobné údaje očkovanej osoby, dátumy očkovania, názov podanej vakcíny a dávkovanie, číslo dávky vakcíny, počet podaných dávok, údaje osoby, ktorá vykonala očkovanie).

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Estónska.

 

Potvrdenie o prekonaní COVID-19 môže byť v estónčine, ruštine alebo angličtine a musí obsahovať: osobné údaje pacienta, typ testu na COVID-19 (PCR alebo antigén), výsledok testu, miesto a čas uskutočnenia testu, meno a ďalšie údaje o osobe, ktorá test vykonala.

 

Na stiahnutie: pdf vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Vstup v sprievode dospelej osoby, ktorá je plne zaočkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19:
 

 • deti vo veku do 12 rokov nemusia mať negatívny výsledok testu ani nastúpiť do karantény;
 • deti vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré nie sú samé zaočkované, sú povinné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu alebo podstúpiť test ihneď po príchode do krajiny.

 
Vstup v sprievode dospelej osoby, ktorá nie je plne zaočkovaná alebo neprekonala ochorenie COVID-19:
 

 • pre školopovinné deti (vrátane škôlky) je povinné podstúpiť PCR test na tretí deň od príchodu. V prípade pozitívneho testu je zavedená povinná 10-dňová karanténa, ktorá je ukončená druhým testom na 10. deň.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom je stabilná, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov.

 

Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia:

 • Od 1. novembra 2021 je požadované predloženie COVID pasu aj pre osoby vo veku 12 - 17 rokov – t. j. potvrdenie o úplnom zaočkovaní alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu (PCR alebo antigén). COVID pas musí byť predložený pri športových aktivitách, školeniach, práci s mládežou, záujmových a vzdelávacích činnostiach, súťažiach, verejných podujatiach a stretnutiach, vrátane divadiel, kín, koncertov, konferencií, múzeí a výstav a v stravovacích zariadeniach v prípade konzumácie na mieste.

 • Od 25. októbra 2021 je požadované predloženie COVID pasu pre všetky osoby staršie ako 18 rokov – t. j. potvrdenie o úplnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných 6 mesiacov (Pozor! potvrdenie o negatívnom výsledku testu nie je postačujúce) od všetkých zákazníkov alebo účastníkov bez ohľadu na počet osôb. COVID pas musí byť predložený pri športových aktivitách, školeniach, práci s mládežou, záujmových a vzdelávacích činnostiach, súťažiach, verejných podujatiach a stretnutiach, vrátane divadiel, kín, koncertov, konferencií, múzeí a výstav a v stravovacích zariadeniach v prípade konzumácie na mieste;

 • Od 25. októbra 2021 platí povinnosť nosenia rúšok (FFP1-3 alebo respirátor N95) vo všetkých verejných vnútorných priestoroch pre osoby staršie ako 12 rokov. Povinnosť nosenia rúšok platí aj pre verejné priestory, kde sa kontroluje COVID pas.

 • Od 31. mája 2021 je pravidlo 2+2 (pohyb max. 2 osôb s odstupom 2 metre od ďalšej dvojice osôb) zavedené vo vnútorných priestoroch nahradené požiadavkou na rozptýlenie osôb.

 • Verejné podujatia sa môžu konať vo vnútorných priestoroch s max. kapacitou 1 000 osôb a vo vonkajších priestoroch s max. kapacitou 2 000 osôb. Platí zákaz organizovania verejných podujatí po 23.00 hod. Výnimka organizovania verejných podujatí po 23.00 hod platí od 31. decembra 2021 do 2. januára 2022.
 • V školských zariadeniach je obnovená kontaktná výučba pre všetkých žiakov. Od 1. novembra 2021 sú žiaci, ktorí budí identifikovaní ako osoba blízkeho kontaktu, povinní nastúpiť do domácej karantény (karanténu možno ukončiť PCR testom na 4. deň).

 • Obchody a nákupné centrá musia zabezpečiť, aby požiadavka rozptýlenia osôb bola dodržiavaná. Kontrola certifikátov COVID-19 nie je v obchodoch a nákupných centrách vyžadovaná.

 

Viac informácií o aktuálnych opatreniach nájdete na vládnej stránke kriis.ee.

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským občanom v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 odporúčame obrátiť sa na lekára na bezplatnej linke 1247 (zo zahraničia +372 600 1247), ktorý im poskytne informácie o možnostiach vykonania testu. Občania môžu aj po vlastnom usúdení zdravotného stavu využiť súkromné testovacie laboratóriá SYNLAB alebo CONFIDO.

 

Po potvrdení nákazy na ochorenie COVID-19, je dotyčná osoba povinná spolupracovať s Radou pre zdravie a poskytnúť údaje pre určenie ďalších možných infikovaných osôb a následne dodržiavať povinnú 10-dňovú karanténu. O ukončení tejto karantény rozhoduje až vyhlásenie ošetrujúceho lekára. Ak došlo k blízkemu kontaktu s infikovanou osobou na COVID-19, platí pre dotyčného preventívna 10-dňová karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym výsledkom testu.

 

Pri pobyte v Estónsku sa odporúča stiahnutie aplikácie HOIA.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR