Back

Čierna Hora - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Čierna Hora - podmienky cestovania a opatrenia proti šíreniu COVID-19

7.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Čierna Hora

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici informuje o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Čiernej Hore

 

Podmienky vstupu do krajiny

V rámci súčasného hraničného režimu Čiernej Hory bol stanovený zoznam štátov, ktorých:  
 
1. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť bez obmedzení a dodatočných podmienok. Na zozname sa nachádzajú všetky členské štáty EÚ, kompletný zoznam štátov je dostupný na webovej stránke Úradu vlády Čiernej Hory (v anglickom jazyku)
 
Vstup bez obmedzení (t.j. bez potreby preukázania sa negatívnym testom na COVID-19) bude umožnený za podmienky, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname s výnimkou tranzitu (ktorý je potrebné preukázať záznamami v cestovnom doklade).

 

2. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť len po preukázaní sa negatívnym PCR alebo ELISA testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Turecko, Izrael, Ukrajina, Singapur). Vstup bude zároveň umožnený len v prípade, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname alebo v zozname krajín podľa bodu 1.
 

3. rezidenti nemajú v súčasnosti povolený vstup do Čiernej Hory (s výnimkou občanov Čiernej Hory alebo cudzincov s povoleným pobytom v Čiernej Hore) – ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich zoznamoch. Vstup do Čiernej Hory bude umožnený len v prípade, že sa títo rezidenti zdržiavali najmenej 15 dní pred vstupom do Čiernej Hory v krajine podľa bodu 1., čo vedia dokázať vstupnými a výstupnými pečiatkami v cestovnom doklade.

 

Slovenskí občania, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR (alebo v inom štáte, ktorý je zaradený na rovnakom zozname epidemiologicky bezpečných krajín podľa bodu 1.) a v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v zozname podľa bodu 1. môžu vstúpiť na územie Čiernej Hory bez obmedzení.
 

Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani absolvovať domácu či štátnu karanténu. 
 

V prípade obvyklého pobytu v krajinách uvedených v bode 2 je pri vstupe do Čiernej Hory potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. V prípade rezidentov krajín podľa bodu 3 je potrebné preukázať pobyt najmenej 15 dní v epidemiogicky bezpečnej krajine podľa bodu 1.
 
 
Podmienky tranzitu a následného vstupu do Čiernej Hory pre slovenských občanov, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR:
 
Pri cestovaní zo SR do Čiernej Hory Veľvyslanectvo SR v Podgorici dôrazne odporúča využiť trasu cez Chorvátsko, ktoré je taktiež zaradené na zozname krajín so vstupom do Čiernej Hory bez obmedzenia podľa bodu 1., resp. priletieť zo štátu, ktorý sa nachádza v tomto zozname krajín. 
 

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a častej operatívnej úpravy podmienok vstupu do Čiernej Hory zo Srbska zo strany čiernohorských orgánov Veľvyslanectvo SR v Podgorici neodporúča tranzit cez Srbsko za účelom vstupu do Čiernej Hory. 
 

Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).
 

Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:

 

  • Šćepan Polje-Hum (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu; 
  • Meteljka-Meteljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu;
  • Vraćenovići-Deleuša (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - zatvorený kvôli výstavbe cestnej infraštruktúry; 
  • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) - zatvorený z dôvodu epidemiologických opatrení. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pri využívaní verejnej dopravy je povinné nosiť rúško. Taktiež bola opätovne pozastavená medzinárodná železničná doprava.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. 
 

Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v zatvorených verejných priestoroch (obchody, tržnice, úrady...). Taktiež bol opätovne zavedený zákaz zhromažďovania na verejných priestranstvách (vrátane účasti na športových podujatiach). Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek prípadným politickým alebo náboženským zhromaždeniam alebo podujatiam. Verejné zhromažďovania v uzavretých priestoroch sú povolené za účasti max. 200 osôb za rešpektovania vzájomného rozostupu.   
 
Reštauráciám, barom a kaviarňam na celom území krajiny bola skrátená otváracia doba do 24.00 hod.  
 

Špeciálne opatrenia v celom severnom regióne Čiernej Hory (opštiny Rožaje, Bijelo Polje, Gusinje, Berane, Pljevlja, Petnjica, Andrijevica, Plav): 


Vo všetkých opštinách boli uzatvorené reštauračné zariadenia, bary, kaviarne, atď.


V opštinách Rožaje a Gusinje bol zavedený zákaz vychádzania od 18.00 do 5.00 hod. a zákaz medzimestskej dopravy s výnimkou pracovných povinností a urgentných prípadov.

 

V opštinách Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Rožaje a Gusinje boli zavedené nasledovné opatrenia: zákaz zhromažďovania v otvorených aj zatvorených verejných priestoroch, vrátane náboženských obradov; všeobecná povinnosť nosenia rúška (vo vonkajších aj vnútorných verejných priestoroch); zákaz prítomnosti viac ako 2 ľudí na verejnom otvorenom priestranstve (okrem členov spoločnej domácnosti); v osobnom motorovom vozidle je povolená preprava maximálne 2 ľudí (okrem členov spoločnej domácnosti). 
  

Veľvyslanectvo SR v Podgorici z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a príslušných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 neodporúča cestovať na územie všetkých týchto opštín.

 

Podmienky návratu do SR

Čierna Hora sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenskej republiky. 
 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 3. 7. 2020 sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín z pohľadu SR, nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
 

Pri príchode z Čiernej Hory je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý  zabezpečí, aby osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.
 

 

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici: +382 67 654 959 alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978. 

 
Kontaktné údaje Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Podgorici sú: Crnogorskih Serdara 5, 81000, Podgorica, Čierna Hora; telefónne číslo: +382 20 601 440; e-mail: emb.podgorica@mzv.sk.
 
 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Podgorici zároveň odporúča slovenským občanom v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.