Back

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

20.1.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko

Aktualizované: 20/01/2022

Upozorňujeme, že chorvátske inštitúcie kontrolujú všetky stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska. Aktuálne podmienky platia minimálne do 31. januára 2022, prípadne do odvolania.

Najnovšie zmeny

 • Aktualizovaná mapka rizikových krajín
 • Chorvátsko ostáva v krízovom režime v súvislosti s pandémiou.

   

 

Aktuálna situácia v Chorvátsku

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) k 20. januáru 2022 celá Chorvátska republika zostáva v bordovej zóne.

 

 

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT).   

 

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo  ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987,  ++385 113 covid linka,  odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 

Prehľad podmienok vstupu do Chorvátska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Registrácia pred vstupom

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice, inak je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska.

 

Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. V prípade komplikácií s odoslaním/vyplnením formulára EnterCroatia k deťom do 12 rokov, môžete prípadne pridať covid certifikát/testovanie/prekonanie COVID-19 jedného z rodičov, ako dôkaz, že cestuje s rodičom, ktorý môže bezproblémovo vstúpiť do Chorvátska. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie, napriek tomu, že je dostupná aj slovenská verzia.

 

V prípade jednodňových poznávacích zájazdov do Chorvátska formulár v priečinku ubytovania vyplniť poznámku “bez ubytovania“.

 

Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR v Záhrebe nie je správcom chorvátskeho portálu EnterCroatia. V prípade otázok môžete emailom kontaktovať chorvátske ministerstvo vnútra pitanja@mup.hr alebo chorvátsku políciu policija@mup.hr - dopyty/otázky možno zasielať aj v anglickom jazyku, resp. vyplnením formulára cez stránku Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky .   

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR).  Vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek. Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP nie je možné použiť ako cestovný doklad.

 

Tranzitujúci (vrátane osôb pracujúcich v dopravnom sektore) cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.

 
Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ
 

Výnimočne majú bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

 

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky) Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie
 • alebo potvrdenie nie staršie ako 365 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny používanej v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm), alebo vakcín schválených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pre núdzové použitie (Serum Institut of India - Covishield, Bharat Biotech - Covaxin, Sinovac - CoronaVac), alebo potvrdenie o prijatí prvej dávky
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny používanej v členských štátoch EÚ (Pfizer-Comirnaty, Moderna-Spikevax, AstraZeneca-Vaxzevria, Gamaleya-Sputnik, Sinopharm-BBIBP-CorV) do ôsmich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 365 dní pred príchodom na hraničný priechod; 
 • alebo predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 365 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku); 
 • alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu - RAT na COVID-19 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania stanovuje sa samoizolácia na obdobie desiatich (10) dní.
   

Ak antigénový test (RAT) nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre bezproblémový do Chorvátska. 

 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Upozornenie

Občania Spojeného kráľovstva, Ruska a Cypru musia mať pri vstupe do Chorvátska negatívny test (PCR) na bezproblémové prekročenie chorvátskych hraníc bez ohľadu na to, či boli očkovaní alebo prekonali vírus. Identicky to platí pre občanov EÚ prichádzajúcich z týchto krajín do Chorvátska.

 

Občania s postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom a osobami oprávnenými na pobyt podľa smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ktorí majú národné dlhodobé víza a pochádzajú z tretích krajín, musia predložiť platný Digitálny COVID preukaz EÚ, ak vstupujú do Chorvátskej republiky (aj keď žijú v domácnosti so slovenským občanom v SR).

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste je to QR kód a pri rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

 

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

 

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

 

Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie (v anglickom jazyku)

Zoznam testovacích miest na COVID-19 v Chorvátsku od 12. novembra (chorvátsky jazyk) 

 

Chorvátsko navyše uznáva aj antigénový test od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

 

Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Zaočkované osoby

Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény a to s nasledovnými pravidlami:

 

 • Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik/Gam-Covid-Vac (Gamalej), môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 42 dní od prvej dávky.
 • Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca, môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.
 • Osoby zaočkované vakcínou Janssen/Johnson&Johnson môžu vstúpiť do Chorvátska 14 dní od podania prvej dávky.

 

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k bezproblémovému vstupu do Chorvátska.

 

Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú vlastnú karanténu/samoizoláciu (karanténu je možné prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku (na vlastné náklady) a zaslaním skenu testu na e-mailovú adresu, ktorú občan obdrží na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska spoločne s letákom ako postupovať pri ukončení samoizolácie). Ak osoba nie je schopná vykonať niektorý z vyššie uvedených testov zostáva v samoizolácii na dobu 10 dní.

 

Cestujúci, ktorí z akýchkoľvek zdravotných dôvodov nemôžu byť očkovaní, taktiež potrebujú predložiť negatívny PCR alebo antigénový (RAT) test, prípadne doložiť vierohodným dokumentom osobitného lekára/špecialistu potvrdzujúcim výnimku z očkovania.

 

V prípade nemožnosti testovania sa miera vlastnej izolácie stanoví na obdobie desiatich (10) dní (v prípade detí viď „Podmienky vstupu pre deti“).

    

Predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 365 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Z potvrdenia musí byť zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne pre 11 dňami a maximálne pred 365 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

 

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Opatrenia v súvislosti s variantom omikron

Naďalej platia obmedzenia pri vstupe z oblasti južnej Afriky vzhľadom na výskyt nového variantu koronavírusu. Obmedzenie sa vzťahuje na príchody z Juhoafrickej republiky, Botswany, Kráľovstva Eswatini, Lesotha, Namíbie, Zimbabwe, Mozambickej republiky  a Konga, ktorí musia nastúpiť povinnú 14-dňovú karanténu a povinné testovanie v posledný deň trvania karantény. Odporúča sa aj testovanie ihneď po príchode do krajiny. V prípade pricestovania z Brazílie, Zanzibaru (Tanzánie) je nevyhnuté predložiť PCR test (nie starší ako 72 hodín) alebo RAT test (nie starší ako 48 hodín).  

 

Súčasne pre prichádzajúcich z týchto krajín bez ohľadu na štátnu príslušnosť platí, že hneď po vstupe do Chorvátskej republiky, teda na začiatku karantény, sú povinní bezodkladne vykonať PCR test. Dôkaz o prekonaní a očkovaní neoslobodzuje cestujúcich z týchto krajín na testovanie a karanténu.

 

Osoby prichádzajúce z krajín, pre ktoré je nevyhnutná karanténa, si môžu skrátiť trvanie samoizolácie najskôr v siedmom dni samoizolácie vykonaním PCR testu na COVID-19 na vlastné náklady v zariadení oprávnenom na vykonanie testu - ukončia tak samoizoláciu, ak je test negatívny.

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 365 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

 

Súčasne však musia predložiť pozitívny PCR alebo rýchly test na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 365 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Zároveň musí byť z potvrdenia zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne dní 11 dňami pred vstupom a maximálne pred 365 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín tzv. Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

 

Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 365 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

 

Detailnejšie informácie o cestovaní s deťmi do Chorvátska

 

Výnimky

Výnimky sa týkajú tranzitu cez územie Chorvátska do max. 12 hodín, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď.

Niektoré z osobitných výnimiek:

 • žiaci, študenti a stážisti s preukázaním prezenčného štúdia,
 • námorníci a pracovníci v sektore dopravy, poskytovatelia dopravných služieb, vrátane vodičov nákladných vozidiel s prepravou tovaru do Chorvátska i vrátane tranzitu,
 • diplomati, pracovníci medzinárodných organizácií ideálne s deklarovaním ich nevyhnutnej prítomnosti v Chorvátsku,
 • vojenský personál a policajní dôstojníci, ako aj pracovníci humanitárnej a civilnej ochrany pri výkone svojich povinností,
 • osoby cestujúce z osobitných rodinných alebo pracovných dôvodov vrátane novinárov pri výkone svojich povinností,
 • cestujúci v tranzite s povinnosťou opustiť Chorvátsku republiku do 12 hodín,
 • pacienti cestujúci zo závažných zdravotných dôvodov k vyšetreniu/liečeniu a pod. s preukázaním tohto statusu.

 

Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra.

 

Študenti, ktorí majú potvrdenie o štúdiu v Chorvátsku nemusia mať potvrdenie o testovaní alebo prekonaní COVID-19 (aktuálne potvrdenie školy musí však potvrdzovať existenciu prezenčného vyučovania).

 

Cestujúci, ktorí predstavujú jednu z vyššie uvedených výnimiek, sú povinní pri vstupe do Chorvátska predložiť dôveryhodnú dokumentáciu na preukázanie dôvodov výnimky (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Digitálne zelené certifikáty

Platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ je 365 dní (s QR kódom a detailným popisom termínu očkovania/testovania/prekonania ochorenia COVID-19, ako aj údajom k očkovacej látke).

 

V Chorvátsku  je možné vydávať digitálne COVID preukazy EÚ aj pre vakcíny, ktoré nemajú centrálne schválenie v EÚ.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach sa od 12. decembra zavádza len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master  Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Opatrenia v krajine

V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných masiek/rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch - na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra (najmä zastávky MHD a pri stánkoch s občerstvením). Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou take away jedla, nápojov a cukrovín.

 

Zostávajú otvorené kaviarne i reštauračné zariadenia aj v interiéri s dodržaním nariadení Úradu verejného zdravotníctva Chorvátska (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).

 

Zamestnanci v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb v Chorvátsku sa od 4. októbra 2021 musia povinne preukazovať covid certifikátom, dokladom o negatívnom teste (najmenej 2x za týždeň), alebo o prekonaní COVID-19 (pravidlo OTP - potvrdenie o očkovaní, testovaní, prekonaní COVID-19). Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na pacientov a sprevádzajúce osoby, s výnimkou urgentného príjmu a ordinácii poskytujúcich primárnu lekársku starostlivosť a detí do 12 rokov.

 

Do štátnych a verejných inštitúcii je možné vstupovať iba s digitálnymi COVID potvrdeniami (nepotrebujú ich študenti, žiaci, a osoby mladšie ako 16 rokov, sprevádzajúce osoby, osoby majúce lekárskym potvrdením podloženú kontraindikáciu na covid vakcíny).

 

Vstup do sociálnych opatrovateľských centier a stredísk je možný výlučne iba s digitálnym COVID preukazom EÚ.  

 

Nedodržanie nariadení môže byť pokutované – v prípade nepreukázania sa digitálnym covid preukazom EÚ vo verejných inštitúciách (polícia, kataster, mestské a obecné úrady, ministerstvá apod.) hrozí vysoká pokuta vo výške 4 000 až 6700 eur.

 

Otváracie hodiny reštauračných zariadení zostávajú do 02.00 hod. za dodržania platných epidemiologických opatrení.

 

Od 10. januára 2022 sú zakázané verejné zhromaždenia a akcie/podujatia v exteriéri pre viac ako 50 osôb (doteraz 100) a s digitálnymi COVID certifikátmi EÚ so súhlasom miestnych krízových štábov sú podujatia obmedzené na max. 200 osôb.

 

Platí taktiež zákaz všetkých verejných zhromaždení v uzavretých priestoroch s viac ako 25 osobami (doteraz s 50). Súkromné slávnosti sú obmedzené na 20 ľudí (doteraz 30). Výnimkou sú súkromné obrady (svadobné, pohrebné) s COVID certifikátmi s počtom 50 osôb.

 

Počet divákov na športových súťažiach je obmedzený – pri krytých športoviskách využitie na 20% a v exteriéri 40% priestoru.

 

Očkovanie v Chorvátsku

Ak dlhodobo pôsobíte v Chorvátsku (štúdium/ERASMUS, prechodná/dočasná/brigádnická práca, obchodná činnosť a pod.), je možné výnimočne sa dať dobrovoľne zaočkovať prostredníctvom Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia (Otázky a odpovede o očkovaní  bod č. 4., prípadne prostredníctvom kontaktného e-mailu alebo telefonického kontaktu  (platí to pre všetky osoby, ktoré majú cudzie občianstvo a nachádzajú sa dlhší čas na území Chorvátska).

 

V súčasnosti okrem očkovacích miest prostredníctvom Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, je spustené aj očkovanie v lekárňach Chorvátskej lekárskej komory (HLJK).

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA), kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a ak nie je rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť prostredníctvom webového formulára na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR 

 

Otázky ohľadom karantény a testovania po príchode na Slovensko odporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva