Back

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

13.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Chorvátsko

Aktualizované: 13/06/2022

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Od 1. mája sú zrušené vstupné obmedzenia v súvislosti s COVID-19. Vstup do Chorvátska je tak možný bez povinnosti preukazovať sa očkovacím certifikátom, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

 

Cestovné doklady

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (musí byť platný aj v čase návratu do SR).

 

Vlastný občiansky preukaz alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je nevyhnutný cestovný pas).

 

Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, alebo zdravotnú kartu poistenca nie je možné použiť ako cestovný doklad.

 

Upozorňujeme, že občiansky preukaz bez fotky (bez podobizne tváre) vydávaný v Slovenskej republike nie je možné použiť ako cestovný doklad (vydáva sa pre účely preukázania sa prítomnosti u lekárov a pri výbere liekov v SR a neslúži na cestovanie).

 

Podmienky pre občanov Ukrajiny

Osoby s udeleným dočasným útočiskom v Slovenskej republike nebudú mať síce problém s opätovným vstupom do SR, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty, resp. nie je zrejmé či im bude umožnený tranzit/vstup/výstup/pobyt, nakoľko tieto sú v plnej jurisdikcii konkrétneho štátu.

 

Súčasne týmto osobám neodporúčame cestovať do Chorvátska bez cestovného dokladu. 

 

Podmienky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ/EHP

Podmienky nájdete na webovej stránke Ministerstve vnútra Chorvátska.

 

Registrácia pred vstupom

Vyplniť online formulár (EnterCroatia) nie je povinné, avšak urýchľuje prechod chorvátskou štátnou hranicou.

 

Aktuálna situácia v Chorvátsku

Epidemiologické podmienky v jednotlivých regiónoch môžete sledovať na portáli Chorvátskej turistickej asociácie (HUT) prostredníctvom interaktívnej mapky.

 

Na ceste do Chorvátska si pripravte dostatok tekutín, zásoby jedla a dostatočné množstvo pohonných hmôt (ak cestujete autom). 

 

Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo  ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987,  ++385 113 covid linka, odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach sa od decembra 2021 zaviedla len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master  Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic, prípadne môžete na interaktívnej mape sledovať aktuálny stav dopravy na diaľniciach v Chorvátsku.

 

Opatrenia v krajine

Do 31. júna 2022 platí záväzné nosenie rúšok v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

Inak sa nosenie len odporúča. Namiesto karantény pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, zavedené je povinné nosenie rúška po dobu 10 dní.

  

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), alebo 113 (COVID SLUŽBA) denne 8.00-21.00 hodkde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a ak nie je rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné sa obrátiť prostredníctvom webového formulára na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky (v chorvátskom a anglickom jazyku), alebo e-mailom na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe cons.zagreb@mzv.sk.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR