Back

Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

11.5.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Česko

Podmienky vstupu do Českej republiky

Pravidlá pre vstup do Českej republiky v súvislosti s COVID-19 boli zrušené.

 

Na vstup do Českej republiky sa nevyžaduje splnenie žiadnych epidemiologických  podmienok.

 

Bol zrušený aj zákaz vstupu cudzincov z tretích krajín i nutnosť preukazovať bezinfekčnosť.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR