Back

Belgicko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Belgicko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

12.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Belgicko

Aktualizované: 12/06/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Rekreačné/turistické cesty do a z Belgicka sú povolené. Opatrenia proti COVID-19 sa aplikujú len pri cestách z vysoko rizikových krajín (aktuálne nie sú takého krajiny na zozname).

 

Nemôžete cestovať do krajiny, ak ste v karanténe alebo izolácii v zahraničí, musíte pred cestou/návratom do Belgicka karanténu dodržať.

 

Aktualizované informácie týkajúce sa cestovania do krajiny sú dostupné na webovej stránke belgických inštitúcii o COVID-19.

 

Online formulár (The Passenger Locator Form – PLF)

Pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z krajín EÚ, Schengenu a tretích krajín okrem vysokorizikových krajín, akýmkoľvek dopravným prostriedkom sa nevyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF).

 

Rozdelenie krajín do zón a súvisiace podmienky a povinnosti

Aktuálne sa neaplikuje rozdelenie krajín do zón.

 

Návrat rezidentov v Belgicku po pobyte v zahraničí

Žiadne povinnosti pri návrate do Belgicka.

 

Príchod nerezidentov do Belgicka

Žiadne povinnosti pri príchode do Belgicka.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Žiadne povinnosti pri tranzite Belgickom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Aktuálne opatrenia prijaté v regióne Brusel

Aktuálne sa neaplikujú iné opatrenia, len povinné nosenie rúšok v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a lekárňach. Nosenie rúšok na frekventovaných miestach, domovoch dôchodcov, zubných ordináciách a pod. a je odporúčané..

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR