Back

Bahamy - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Bahamy - opatrenia proti šíreniu COVID-19

7.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Bahamy

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júla 2020 sa otvorili hranice pre medzinárodnú dopravu a zahraničných turistov za určených podmienok hygienických protokolov. 
 
Pri vstupe do krajiny po 7. júli, sa vyžaduje negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní. Je meraná telesná teplota a po prílete cestujúci vypĺňajú zdravotné online formuláre (Health Visa). V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú priamo z hranice transportovaní do určených zdravotníckych zariadení a opätovne testovaní. Ak nevykazujú známky ochorenia, karanténa nie je povinná. Pri prílete z krajín: Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Panama, Paraguaj, Venezuela, sa vyžaduje medzinárodné potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici (Certificado Internacional de Vacuna contra la Fiebre Amarilla). Certifikát sa vyžaduje aj v prípade, keď v krajinách strávite viac ako 12 hodín napríklad pri tranzite. 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

 
Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín.
 
   

Opatrenia v krajine

V období od 16. marca 2020 do súčasnosti na Bahamách, platia obmedzenia v súlade s prijatými opatrenia proti šíreniu COVID-19. Medzi hlavné opatrenia patrí povinné nosenie ochranného rúška na verejnosti, tzv. „sociálny odstup“ – dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti (cca 2,0 m) medzi osobami na verejnosti, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní, iných verejných priestorov a pod.. 
 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR platí povinnosť izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii.