Formulár naletisko.mzv.sk

Letisko, ilustračná fotografia

Výnimka pri preprave osôb na letisko

V zmysle platnej vyhlášky sú umožnené krátkodobé výjazdy na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska bez povinnosti následného podstúpenia karantény.
 
Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky

  • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

 

Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.

Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2021-12-15 08:51:12.509 Dátum vytvorenia: Fri Dec 18 08:27:34 CET 2020