Back

Tunisko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Tunisko - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

23.6.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Tunisko

Aktualizované: 23/06/2022

Upozorňujeme, že podmienky vstupu na územie Tuniska a pokyny spojené s epidemiologickými opatreniami môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Podmienky vstupu do krajiny 

Vstupný formulár už nie je požadovaný.

 

Nad rámec základných vstupných pravidiel pre vstup dôrazne odporúčame overiť si podmienky vstupu do krajiny u prepravnej spoločnosti. Môže sa stať, že prepravná spoločnosť bude vyžadovať prísnejšie pravidlá.

 

Pre vstup na územie Tuniska nie je limitovaná platnosť očkovacieho certifikátu, ale platnosť certifikátu môže limitovať prepravná spoločnosť. 

 

Nezaočkované osoby

Ak nie ste zaočkovaný a máte 18 rokov alebo viac, budete sa musieť preukázať

  • negatívnym PCR testom (vykonaný nie viac ako 48 hodín)
  • alebo negatívnym antigénovým testom (vykonaným najviac 24 hodín) pri vstupe do Tuniska.

 

Tento výsledok testu musí obsahovať dátum, kedy bol urobený, a QR kód.

 

Ak nie ste zaočkovaní a máte 17 a menej rokov, nemusíte absolvovať test.

 

Nezaočkovaní cestujúci už nemusia pri príchode do Tuniska vstúpiť do hotelovej karantény za predpokladu, že majú negatívny výsledok testu. Cestujúci môžu byť pri prílete podrobení náhodnému testovaniu na COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku môžu byť požiadaní o izoláciu na 5 alebo viac dní.

 

Očkované osoby

Zaočkovaní cestujúci musia mať so sebou platné potvrdenie o očkovaní.

 

Od vašej dávky vakcíny Janssen musí uplynúť aspoň 28 dní. Pri všetkých ostatných očkovacích látkach musí od vašej druhej dávky prejsť aspoň sedem dní.

 

Podmienky pre osoby po prekonaní COVID-19

Od 5. januára 2022 sa uznáva aj potvrdenie o prekonaní COVID-19 v kombinácii s potvrdením o aplikácii aspoň jednej dávky vakcíny.

 

Podmienky vstupu pre deti

Deti a maloleté osoby do dovŕšenia 18 rokov sú vyňaté z povinnosti predkladať negatívny výsledok testu. Deti 6 – 17 rokov, aj keď nie sú úplne zaočkované, nemusia predkladať žiadny test.

 

Podmienky tranzitu

Pri leteckom tranzite je vyžadovaný doklad o prekonanom očkovaní s QR kódom, príp. PCR test (u individuálnej turistiky je odporúčané mať oba doklady).

 

Podmienky vstupu na územie Tuniska pri ceste loďou

v súvislosti s prípadmi odmietnutia vstupu turistov cestujúcich trajektom bez predloženia voucherov z ubytovacích zariadení boli tuniskými úradmi zverejnené podmienky pre zahraničných turistov cestujúcich loďou. Občania SR/EU sa musia preukázať:

 

  • platným cestovným dokladom
  • finančnými prostriedkami (nie je špecifikovaná suma)
  • informáciou, na ktorých miestach sa budú zdržiavať (vrátane napr. rezervácie ubytovania)

 

Po predložení týchto dokumentov už nebude potrebné predložiť voucher z hotela

 

Cestovanie v rámci krajiny

Je povolená prevádzka všetkých druhov verejnej dopravy (taxíky, autobusy, vlaky a iné).

 

Opatrenia v krajine 

Vyžaduje sa striktné dodržiavanie sanitárneho protokolu. Platí zákaz zhromažďovania v uzavretých priestoroch. Plne očkované osoby sa môžu zúčastniť na rodinných a ďalších stretnutiach v otvorených priestoroch.

 

Nenosenie rúška môže byť postihnuté podľa príslušného ustanovenia tuniského trestného zákona.

 

Na vstup do verejných a súkromných priestorov, ako sú štátne inštitúcie, nemocnice a podniky, je povinný očkovací preukaz.

 

PCR testy vykonávajú okrem Inštitútu Pasteur v hlavnom meste Tunise aj ďalšie laboratóriá na území Tuniska.

 

Online objednávky 

 

Jednotná cena testu je 170 TND.

 

Postup pri nákaze COVID-19 v Tunisku

Pri organizovanej turistike je chorý v izolácii v hotelovej izbe. Pri individuálnej turistike je nakazený povinný absolvovať karanténu až do doby negatívneho PCR testu, ktorý umožní návrat do vlasti.

 

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Protiepidemiologické opatrenia vyhlasuje Ministerstvo zdravotníctva Tuniska, avšak opatrenia sú zverejňované prostredníctvom médií.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR