Back

Taiwan - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Taiwan - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

5.8.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Taiwan

Aktualizované: 05/08/2022 (bez zmeny od 22/07/2022)

Kto má na Taiwan povolený vstup?

Na základe epidemiologických opatrení v mieste platí sprísnený režim vstupu na Taiwan. Vstup je umožnený držiteľom rezidenčných kariet, z humanitárnych dôvodov, rodinným príslušníkom/partnerom občanov Taiwanu, študentom a od 7. marca aj podnikatelia, ktorí prichádzajú za účelom obchodných aktivít, vrátane obchodných návštev, investícií, plnenia zmluvných záväzkov a zamestnania; len v tom v prípade že im boli vydané víza Reprezentačnými úradmi Taipei v zahraničí.

 

Od 25. júla 2022 sa uvoľňujú obmedzenia vstupu pre cudzích štátnych príslušníkov; cudzí štátni príslušníci môžu požiadať o špeciálne vstupné vízum na návštevu Taiwanu na tieto účely: dobrovoľníctvo, náboženská prozelytizácia, štúdium náboženských doktrín, stáže, medzinárodné výmeny a program pracovných dovoleniek.

 

V prípade dodatočných otázok je potrebné priamo  konzultovať dané záležitosti s Taipejskými úradmi v zahraničí.

 

Všetky osoby prichádzajúce na Taiwan musia mať zabezpečené špeciálne povolenie (víza), bez nich nebude umožnený vstup. V prípade ďalších informácii k otázkam vstupu na Taiwan je potrebne sa obrátiť priamo na Taipejské reprezentačné úrady v zahraničí.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Pred vstupom je potrebné sa zaregistrovať v karanténnom online systéme, registráciu budú vyžadovať už pri check-in na letisku.

 

Čo je potrebné pri vstupe na Taiwan?

Aktuálne je potrebné okrem špeciálneho povolenia na vstup, mať negatívny výsledok PCR testu nie staršieho ako 48 hodín pred termínom odletu. Od 14. júla 2022 taiwanskí občania, držitelia certifikátu o pobyte cudzinca tzv. ARC karty a tranzitní cestujúci budú oslobodení od povinnosti poskytnúť výsledok testu PCR nie staršieho ako 2 dní od termínu odletu. Tí, ktorí obdržia pozitívny test na COVID-19 v zahraničí musia počkať 7 dní od dátumu odberu vzorky, aby mohli letieť na Taiwan.

 

Ako sa dostať z letiska do karanténneho hotela/ubytovania?

Od 15. júna je možné okrem karanténneho taxíka využiť odvoz prostredníctvom priateľov, príbuzných, firiem alebo organizácií, ale mali by byť dodržané opatrenia na prevenciu epidémií pre karanténne vozidlá, ako aj iné preventívne protokoly.

 

Podmienky karantény

Ako absolvovať karanténu na Taiwane?

 • Po získaní povolenia a príchode na Taiwan musí každý absolvovať povinnú 3-dňovú karanténu

 

Od 15. júna 2022 boli uvoľnené nižšie uvedené hraničné obmedzenia:

 

I. Obdobie a miesto karantény

A. Deň príchodu sa počíta ako deň 0; po skončení karantény sa bude vyžadovať 3-dňová domáca/hotelová karanténa a 4-dňové tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self-health managememnt). 

B. Pravidlá prevencie epidémie, ktoré je potrebné dodržiavať počas obdobia pozorovania zdravotného stavu:

1. Vyhýbajte sa chodeniu von, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

2. Negatívny výsledok z domáceho rýchleho testu vykonaného do dvoch dní by sa mal predložiť, ak je potrebné ísť do práce alebo nakúpiť veci dennej potreby.

3. Rúško musí byť nosené bez výnimky a potrebné je dodržiavať odstupy.

4. Cestujúci, ktorý si plní obchodné zmluvné záväzky, môže ísť do práce, vykonávať návštevy na mieste, predniesť prejav alebo mať stretnutie za predpokladu, že vždy, keď je vonku, musí byť nasadené rúško ​​a musia sa dodržiavať sociálne odstupy.

5. Vždy musia byť nasadené rúška a pri práci sa musí dodržiavať sociálny odstup; rúško je možné pri stolovaní dočasne sňať a nasadiť po skončení stolovania.

6. Vyhnite sa chodeniu na preplnené miesta alebo kontaktu s nešpecifickými osobami.

7. Cestujúci, ktorý plní obchodné zmluvné záväzky, môže jesť sám alebo s konkrétnymi osobami v oddelenom priestore v reštaurácii za predpokladu, že musia byť nainštalované deliace steny alebo musia byť dodržané sociálne odstupy.

8. Nenaliehavé lekárske služby alebo vyšetrenia by mali byť odložené.

C. Pri príchode by sa malo dodržiavať pravidlo jednej osoby v bydlisku počas karantény, alebo by mal byť zabezpečený pobyt v karanténnom hoteli; v zásade by príchod mal absolvovať trojdňovú karanténu a štvordňové pozorovanie zdravotného stavu na rovnakom mieste. Okrem toho, vzhľadom na spoločné životné podmienky pre migrujúcich pracovníkov, rybárov a študentov a ich vyššie riziko šírenia infekcie, regulačný príslušný orgán požiada takýchto jednotlivcov, aby absolvovali obdobie tzv. pozorovanie zdravotného stavu v ich karanténnej lokalite a nenavštevovali hodiny, prácu alebo chodili von, pokiaľ to nie je potrebné počas tohto obdobia.

 

II. Testovacie opatrenia:

A. Po prílete musia cestujúci predložiť výsledok negatívneho COVID-19 PCR testu nie staršieho ako 48-hodín pred plánovaným odletom na Taiwan.

B. Testovanie PCR: Vzorky slín sa odoberú po prílete na letisku/v prístave v deň príletu (deň 0).

C. Antigénové rýchlo-testy: pracovníci odovzdajú na medzinárodných letiskách/prístavoch prichádzajúcim cestujúcim dve súpravy na domáce testovanie osobám vo veku 2 a viac rokov; cestujúci môžu použiť testovacie súpravy, keď sa vyskytnú príznaky počas karantény a pred prvým odchodom von počas obdobia pozorovania zdravotného stavu.

 

III. Prevoz z miesta príletu do karanténneho miesta: okrem karanténneho taxíka môže byť využitý odvoz prostredníctvom priateľov, príbuzných, firiem alebo organizácií, ale mali by byť dodržané opatrenia na prevenciu epidémií pre karanténne vozidlá, ako aj iné preventívne protokoly.

 

Tí, ktorí neoznámia výsledky testov, budú podliehať zvýšenému monitorovaniu a vysokým sankciám.

 

Akékoľvek porušenie súvisiacich predpisov môže mať za následok pokutu až do výšky 300 000 TWD podľa článku 67 a článku 69 zákona o kontrole prenosných chorôb.

 

 CECC zverejnilo nové kritériá prepustenia pozitívnych pacientov z izolačných zariadení.

 

Kde nájdem zoznamy hotel kde môžem absolvovať karanténu?

Zoznam hotelov a zariadení, kde je možné absolvovať karanténu


V prípade naplnenej kapacity hotelov je možné na stránke nájsť kontakty na jednotlivé oblasti v ktorých chcete karanténu absolvovať, kde vám poskytnú ďalšie doplňujúce informácie ku karanténnym zariadeniam.

 

Čo musím splniť po ukončení povinnej karantény?

Po získaní negatívneho výsledku antigénového testu 3-dňovej povinnej karantény je potrebné dodržiavať tzv. pozorovanie zdravotného stavu (self health management), počas ktorého je potrebné riadiť sa príslušnými nariadeniami v krajine napr. na verejnosti nie je možné chodiť bez rúška, nie je možné stravovať sa v reštauračných zariadeniach, zúčastňovať sa na podujatiach a pod. a je potrebné absolvovať domáce rýchlo testy a nahlásiť výsledky svojich testov prostredníctvom textovej správy aj počas pozorovania zdravotného stavu (self health management). Tí, ktorí neoznámia výsledky testov, budú podliehať zvýšenému monitorovaniu a vysokým sankciám až do výšky 300 000 TWD.

 

Čo robiť v prípade, ak nie ste spokojný s karanténnym hotelom?

V prípade, že sú občania EÚ nespokojní s karanténnym hotelom, môže im byť zabezpečený presun. V prípade závažného zdravotného problému, nutnosti zúčastniť sa na pohrebe môžu byť poskytnuté výnimky.

 

Ako postupovať v prípade obdržania pozitívneho PCR testu v mieste?

Taiwanský úrad pre kontrolu chorôb (CECC) zverejnil krátku inštrukciu ako postupovať v prípade obdržania pozitívneho výsledku na COVID-19 v mieste.

 

Ako postupovať pri kontakte s pozitívnym COVID-19 pacientom?

V prípade kontaktu s infikovaným COVID-19 pacientom v rámci krajiny, na základe ktorého bola nariadená povinná izolácia, môže byť izolácia vykonaná v domácnosti. CECC odporúča, aby osoba ktorá je v domácej izolácii neprichádzala do kontaktu s ostatnými členmi domácnosti. Pri kontakte s pozitívnym pacientom je potrebné v prípade nevykazovania príznakov zotrvať v domácej izolácii minimálne 3 dni a následne je potrebné dodržiavať 4 dni pozorovanie zdravotného stavu. Je potrebné dodržiavať zásadu 1-človek v miestnosti a nevychádzať počas 3 dní z bytu.  Tí, ktorí majú 3 dávky vakcíny proti COVID-19 nemusia v prípade pozitívneho člena domácnosti zotrvať v povinnej izolácií, ale musia dodržiavať 7 dní pozorovanie svojho zdravotného stavu. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke CECC.

 

Kedy je človek definovaný ako pozitívny? 

CECC oznámilo, že revidovalo definíciu potvrdeného prípadu COVID-19 s účinnosťou od 26. mája tak, aby zahŕňala: jednotlivca bez ohľadu na vek alebo skupinu, v ktorej sa nachádza, ktorý má pozitívny test na COVID-19 potvrdený  antigénovým testom a ktorého výsledok testu potvrdí odborný lekár, alebo ktorý má pozitívny výsledok antigénového testu vykonaný zdravotníckym pracovníkom.

CECC pripomenulo takýmto jednotlivcom, aby spolupracovali pri vykonávaní krokov uvedených nižšie:

A. Jednotlivec by mal po pozitívnom antigénovom teste napísať svoje meno a dátum vykonania testu na kazetu/prúžok daného testu.

B. Následne je potrebné odfotiť pozitívny test spolu s preukazom národného zdravotného poistenia.

C. Ak je potrebné, aby lekár potvrdil výsledok testu na klinike, jednotlivec by mal vložiť test do vrecka so zipsom alebo plastového vrecka a pred odnesením na kliniku ho tesne uzavrieť.

D. Jednotlivec by mal prezentovať pozitívny výsledok testu pri videu alebo konzultácii s lekárom na mieste.

E. Jednotlivec musí nosiť masku vždy, keď je vonku, a nesmie cestovať verejnou dopravou. Jednotlivec môže vyhľadať lekársku pomoc tak, že sám využije automobil, kolobežku alebo bicykel, alebo pôjde pešo. Môže sa taktiež nechať odviezť od priateľa alebo člena rodiny (pričom obe strany majú stále nasadené masky).

 

Čo robiť keď sa zhorší Váš zdravotný stav?

V prípade potreby notifikácie ochorenia COVID-19 a zavolania lekárskej pomoci je potrebné kontaktovať pohotovostnú linku 1922, alebo 1925, prípadne číslo záchrannej pohotovosti 119.

 

Ako prebieha komunikácia počas karantény po príchode zo zahraničia?

Každému občanovi v karanténe je pridelená osoba, ktorá je hlavným kontaktným bodom. V prípade cudzincov ide o anglicky hovoriacich pracovníkov. Denne sú občanom zasielané SMS na ktoré musia odpovedať na základe inštrukcii, v prípade príznakov sa s nimi spojí poskytnutý kontakt a informuje ich o ďalších krokoch. V prípade akýchkoľvek požiadaviek je nutné ich konzultovať s daným pracovníkom.

 

Čo je potrebné si zabezpečiť po príchode na Taiwan?

Po príchode na letisko je potrebné si zabezpečiť taiwanskú SIM kartu v dostupných stánkoch mobilných operátorov, ktoré kontaktujú príslušní pracovníci. Mobilné číslo je 24/7 monitorované do ukončenia karantény. V prípade podozrenia porušenia karantény, alebo podmienok karantény (napr. byt nemá dosť miestností a kúpeľní) má polícia právo vyžiadať obhliadku bytu a priestorov.
 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Je aktuálne možné cestovanie v rámci Taiwanu?

V súvislosti so znížením stupňa výstrahy na stupeň 2. pre celú oblasť Taiwanu, je opätovne možné cestovať v rámci krajiny. Naďalej platí povinnosť nosiť rúška v MHD a medzimestských spojoch.  

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Je povolený tranzit cez letiská na Taiwane?

 Od 15. júna sú povolené tranzity cez letiská na Taiwane. 

 

Ako postupovať pred zakúpením letenky pri návrate domov?

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let a podmienky tranzitu dodatočne preveriť.

 

Ako postupovať v prípade, že Vám skončil na Taiwane legálny pobyt?

V prípade tých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty je potrebné sa obrátiť priamo na Národnú imigračnú agentúru.

 

Informácie k predlžovaniu pobytov sú priebežne aktualizované na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry. Odporúčame občanom SR, aby si skontrolovali dátumy vstupov na Taiwan a v prípade blížiaceho sa skončenia platnosti legálneho pobytu naplánovali svoju cestu späť do SR alebo sa o ďalšom postupe informovali na príslušnom imigračnom úrade v mieste.

 

Národná imigračná agentúra (NIA) ohlásila možnosti automatického predĺženia pobytov/víz pre oprávnených cudzincov. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Národnej imigračnej agentúry.

 

V prípade dodatočných otázok je potrebné sa priamo obrátiť na miestny imigračný úrad.

 

Opatrenia v krajine

Aké platia na Taiwane opatrenia v súvislosti s COVID-19?

Na Taiwane nie je epidemologická situácia naďalej, denné počty nakazených sú v rozmedzí 20 tisíc pozitívnych prípadov denne. Z tohto dôvodu odporúčame nosenie rúšok aj na miestach kde nie sú povinné, dodržiavanie vzdialenosti, dezinfekciu rúk a v prípade obdržania pozitívneho testu postupovať podľa miestnych nariadení.

 

Zavedená je povinnosť nosiť rúška vonku a v interiéri.

Od 19. júla boli sčasti uvoľnené opatrenia nosenia rúšok nasledovne:
 

 • Ľudia na skútri alebo na bicykli nemajú povinnosť nosenia rúška.  
 • Pri speve zostávajú masky povinné.
 • V nasledujúcich situáciách ľudia nemusia nosiť rúška, ale musia ich mať so sebou v prípade potreby. Rúška sú stále potrebné, ak sú prítomné príznaky COVID-19 a nie je možné udržiavať sociálny odstup s neznámymi osobami.
 • Pri cvičení v exteriéri alebo interiéri;
 • Pri fotení individuálnych/skupinových fotografií v interiéri alebo exteriéri;
 • Pri riadení vozidla alebo pri jazde na kolobežke alebo bicykli samostatne alebo s rodinnými príslušníkmi;
 • Pri živom vysielaní, filmovaní, moderovaní podujatia, podávaní správ, prejavoch, prednáškach alebo počas aktivít alebo podujatí zahŕňajúcich rozhovory s inými;
 • Pri práci robotníkov na otvorených priestranstvách;
 • Keď sú ľudia v lesoch/horách (vrátane lesných rekreačných oblastí) a na pláži;
 • Keď sú ľudia v horúcich/studených prameňoch, suchých saunách, kúpeľoch, parných kúpeľoch, saunách, počas vodných aktivít alebo na miestach, kde môžu masky ľahko namočiť.
 • Pri konzumácii jedla/nápojov vonku je možné masky sňať.
 • Rúška môžu byť dočasne odstránené na miestach alebo počas aktivít (napr. umelci predvádzajúci predstavenia, filmové štáby/moderátori televíznych novín pri nakrúcaní a športovci a rozhodcovia zúčastňujúci sa na športových súťažiach), ktoré spĺňajú pravidlá CECC alebo príslušného orgánu na prevenciu a kontrolu epidémie.

 
Obchodné priestory a verejné priestory (vrátane dopravy) by mali merať teploty, zlepšovať dezinfekciu priestorov a včas reagovať na výskyt potvrdených prípadov.
Obchody, supermarkety a trhy: dodržiavajte opatrenia na prevenciu epidémie pre komerčné obchodné miesta/verejné miesta; kontrola davu sa nevyžaduje a vzorky potravín sú povolené.
 
Taiwanská vysokorýchlostná železnica (THSR), Taiwanská železničná správa (TRA), medzimestské autobusy a lode/trajekty (okrem vyhradených stravovacích priestorov) a vnútroštátne lety: konzumácia jedla a nápojov je povolená vo vozidle (vlaku, lodi alebo lietadle ).
 
Stravovacie priestory by mali: dôsledne merať teploty a poskytovať zariadenia na umývanie a dezinfekciu rúk. Miesta, ktoré porušia vyššie uvedené opatrenia, podliehajú sankciám v súlade s platnými zákonmi a sú povinné vykonať nápravu v danom časovom období; tí, ktorí tak neurobia, nebudú môcť ponúkať služby.
 
Náboženské miesta a náboženské zhromaždenia alebo podujatia: sa riadia miestnymi predpismi, ktoré vydáva ministerstvo vnútra.

 

 

Kde nájdete ďalšie informácie v súvislosti so situáciou COVID-19 na Taiwane?

Bližšie informácie k aktuálnym opatreniam sú dostupné na webovej stránke Taiwan Centers for Disease Control.

 

Možnosti očkovania na Taiwane

Na Taiwane bolo oficiálne spustené očkovanie proti COVID-19. Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke Taiwan Centers for Disease Control.

 

Osoby očkované na Taiwane si môžu od 28. decembra 2021 požiadať o digitálny certifikát online. Taiwanský digitálny certifikát Európska komisia uznala za rovnocenný digitálnemu COVID preukazu EÚ.

 

Digitálny certifikát pre COVID-19 bol aktualizovaný na novú verziu, prostredníctvom ktorej je možné akceptovať žiadosti aj s číslom pasu, digitálny certifikát je možné pridať do aplikácie pre iOS alebo Android, tlač certifikátu je možný prostredníctvom cloud aplikácie.

 

 Na webovej stránke taiwanského ministerstva zdravotníctva je možné zaobstarať si digitálny certifikát pre použitie v mieste, ktorý zabezpečuje vstup na niektoré miesta konania (diskotéky, podujatia a pod.).

 

V prípade dodatočných otázok k očkovaniu v mieste je potrebné sa obrátiť priamo na Taiwan Centers for Disease Control alebo Ministerstvo zdravotníctva Taiwanu.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR