Back

Spojené štáty americké - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Spojené štáty americké - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

5.8.2022 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | COVID-19 | Spojené štáty

Aktualizované: 05/08/2022 (bez zmeny od 12/06/2022)

Najnovšie zmeny

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19. Povinnosť byť zaočkovaný zostáva zachovaná.

 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 8. novembra je umožnené do Spojených štátov amerických letecky cestovať všetkým osobám, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19.

 

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na štátnych občanov Spojených štátov amerických, osoby s udeleným trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických (tzv. Green Card), prisťahovalcov, deti mladšie ako 18 rokov a pod.

 

Všetky výnimky

 

Za plne zaočkovanú osobu je považovaná osoba, ktorá:

  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná dávkou jednodávkovej vakcíny;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná kompletnou sériou aktívnej vakcíny (nie placebo) od AstraZeneca alebo Novavax;
  • bola pred najmenej 2 týždňami (14 dňami) zaočkovaná druhou dávkou kombinovanej vakcíny od rôznych výrobcov (tzv. mix-match vaccination).

 Podrobnejšie informácie a zoznam vakcín akceptovaných v Spojených štátoch amerických je uvedený na webovom sídle Centra kontroly a prevencie chorôb (CDC).

 

Je na vstup do krajiny potrebný test?

Od 12. júna 2022 nie je potrebné na vstup na územie Spojených štátov amerických predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19. 

 

Je po príchode do krajiny povinná karanténa?

Od plne nezaočkovaných osôb je navyše možné vyžadovať, aby sa podrobili testu na COVID-19 3-5 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických, zostali v samoizolácii 7 dní po vstupe na územie Spojených štátov amerických (to aj v prípade negatívneho výsledku testu). V prípade, ak sa takáto osoba plánuje na území Spojených štátov amerických zdržať viac ako 60 dní, je od nej možné vyžadovať, aby sa nechala v Spojených štátoch amerických plne zaočkovať.

 

Po prílete do Spojených štátov amerických je potrebné rešpektovať aj prípadné štátne ustanovenia týkajúce sa karantény

 

Aké sú podmienky pre deti

Osoby, ktoré ešte nedovŕšili 18 rokov, môžu cestovať do USA bez obmedzení.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie a s tým spojené činnosti (ubytovanie a pod.) medzi jednotlivými štátmi USA môže byť obmedzené rozhodnutiami štátnych orgánov jednotlivých štátov USA.
 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Washingtone, D. C. : +1 202 361 6298, Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku: +1 6467076848 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

 

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.